Jönköpings kommun Stadskontoret

Ekonomisk rating (2001)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Rådhusparken 1, 553 16, JÖNKÖPING
Tel.nummer
0390-40583
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-0530
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Jönköpings kommun Stadskontoret
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Jönköpings kommun Stadskontoret
Status
Aktiv
Kommunsäte
Jönköping
Ekonomisk rating (2001)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet är dock godkänd och den bakomliggande ekonomiska styrkan är utmärkt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
8,95%
13,69% (2000)
Kassalikviditet
37,24%
52,60% (2000)
Soliditet
52,54%
49,16% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
9163
6 017 700
151 700
143 400
8 042 200
0
2 203 000
16,80%
42,97%
27,09%
-
5 590 500
207 200
184 200
7 737 900
-
-
21,26%
55,07%
26,93%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 334 600
3 683 100
371 400
151 700
2 134 500
3 456 000
414 100
207 200
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
7 405 600
636 600
8 042 200
-
7 125 600
612 300
7 737 900
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 178 500
-
141 800
4 349 600
1 341 300
8 011 200
2 083 800
-
292 800
4 263 000
1 070 200
7 709 800
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2 203 000
-
-
-
6 017 700
-
-
-
-
-
-
5 590 500
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
9 163
255
-
513200
9,37%
16,80%
-
-30,19%
27,09%
42,97%
-
-
-
706900
-
21,26%
-
-21,45%
26,93%
55,07%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8702
4 801 400
55 300
55 300
3 508 500
0
2 023 300
8,95%
37,24%
52,54%
8571
4 528 200
91 600
91 600
3 710 100
-
1 891 200
13,69%
52,60%
49,16%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 118 300
3 683 100
62 300
55 300
1 072 200
3 456 000
94 200
91 600
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 062 000
446 500
3 508 500
-
3 242 400
467 700
3 710 100
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 843 500
-
58 600
495 000
1 111 400
3 508 500
1 824 000
-
232 600
769 900
883 600
3 710 100
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2 023 300
-
800 100
-
4 801 400
-
-
1 891 200
-
753 800
-
4 528 200
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8 702
129
-
120900
4,30%
8,95%
-
-59,46%
52,54%
37,24%
8 571
125
-
326800
-
13,69%
-
-38,79%
49,16%
52,60%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-0530
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Jönköpings kommun Stadskontoret
Länsäte
Jönköping

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN52220 Hamn- & service till sjötransport | SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN01620 Serviceföretag inom husdjurskötsel | SN02102 Skogsvårdsföretag | SN36002 Ytvattenförsörjning | SN37000 Reningsverksamhet | SN38110 Sophämtning, renhållningstransporter | SN38210 Icke miljöfarligt avfall, hantering | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN5610010 Restaurang, fullständiga rättigheter | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN7112450 Miljöteknik | SN79900 Turistservice | SN82300 Mäss- & kongressarrangör | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84112 Inspekt kontroll tillståndsgiv mynd | SN84114 Informationsverk | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN84139 Admin av andra näringslivsprogram | SN84250 Brand- & räddningsverksamhet | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532130 Frisörskola | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532163 Energiprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532166 Handels- & administrationsprogram | SN8532167 Hantverksprogram | SN8532168 Hotell- & turismprogram | SN8532169 Industriprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN8532174 Idrottsprogram | SN8532175 Övriga utbildningsprogram | SN8532176 Specialprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN8610110 Sjukhem | SN86211 Primärvård med läkare | SN86212 Öppen hälso- & sjukv, ej primärvård | SN8621210 Företagshälsovård | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87203 Vårdboende för vuxna | SN8720310 Vård- & behandlingshem | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN87902 Särskilt boende för vuxna | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN88995 Flyktingförläggning | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN9101150 Läromedelscentral | SN91012 Arkiv | SN91020 Museum | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311910 Sporthall | SN9311930 Simhall | SN9311940 Bowlinghall | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN8531150 Humanistiska programmet | SN8531160 Ekonomiprogrammet | SN8532177 Industritekniska programmet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).