Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun

Gusselby

Denna året runt öppna pärla ligger 7 km norr om Lindesberg utmed sjön Råsvalens östra strand. Campingen ligger i direktkontakt med sjön och har 9 stugor och 4 rum för uthyrning. Vi har stora gräsbevuxna platser för såväl husbil, husvagn eller tält med eller utan el. Vi har totalt 106 campingtomter, Av dessa är 85 st säsongsplatser. 21 st platser erbjuder vi för våra rullande gäster där vissa har ett litet golv. Vi erbjuder även Qvickstop.

Fräscha servicebyggnader med tvättmaskin och tumlare. Stora diskutrymmen. Duschutrymmen, separat herr och dambastu.

Vi har bryggor för bad och båtar med platser för uthyrning.

Som medlem i Caravan Club campar du till ett lägre pris.

Campingen profilerar sig som familjecamping och fokuserar på barnen som har egna lokaler för film, musik och spel.

Vi har två lekparker för de mindre samt en lekstuga.

Det finns även en bollhall för bollspel.

Det finns ett minilivs som servar dig med basvaror. Där kan du också stanna för en kopp kaffe med dopp.

Här finns TV-rum och möjlighet till internetuppkoppling.

Vissa (beroende på beläggning) lördagar ordnas tipspromenader kl.11.00, detta anslås på anslagstavlan.

Alla lördagar grillar de som vill tillsammans framför bollhallen kl. 13.00

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Stentäppsgatan 5, 711 35, LINDESBERG
Tel.nummer
0581-50240
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-2015
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Lindesbergs kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Lindesbergs kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lindesberg
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,31%
4,38% (2000)
Kassalikviditet
95,61%
146,75% (2000)
Soliditet
45,09%
45,87% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
1 147 360
10 841
6 369
1 488 272
-
-
13,98%
105,73%
26,46%
-
1 096 914
19 672
16 155
1 468 272
-
-
16,55%
150,19%
26,21%
-
1 092 988
-11 239
-16 580
1 332 281
-
-
7,95%
150,61%
27,67%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
374 885
772 475
47 815
10 841
366 928
729 986
55 850
19 672
411 329
681 659
20 820
-11 239

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 245 417
242 855
1 488 272
-
1 214 430
253 842
1 468 272
-
1 148 910
183 371
1 332 281

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
393 842
0
60 666
807 899
225 865
1 488 272
384 770
0
88 885
828 094
166 523
1 468 272
368 615
0
86 929
756 842
119 895
1 332 281

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
1 147 360
-
-
-
-
-
-
1 096 914
-
-
-
-
-
-
1 092 988

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
108481
2,17%
13,98%
-
4,53%
26,46%
105,73%
-
-
-
144735
-10,79%
16,55%
-
23,80%
26,21%
150,19%
-
-
-
107749
-
7,95%
-
15,43%
27,67%
150,61%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1609
1 001 851
-6 097
-6 097
673 656
-
435 900
1,31%
95,61%
45,09%
1514
956 162
3 067
3 067
661 191
-
-
4,38%
146,75%
45,87%
-
927 518
-25 748
-25 748
572 413
-
-
-7,71%
126,48%
52,44%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
229 376
772 475
-2 547
-6 097
226 176
729 986
5 378
3 067
245 859
681 659
-23 291
-25 748

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
517 379
156 277
673 656
-
485 704
175 487
661 191
-
447 461
124 952
572 413

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
303 721
0
42 004
166 012
161 919
673 656
303 258
0
73 343
166 012
118 578
661 191
300 191
0
74 576
100 012
97 634
572 413

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
435 900
-
-
-
1 001 851
-
-
-
-
-
-
956 162
-
-
-
-
-
-
927 518

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 609
143
-
39457
1,41%
1,31%
-
-2,46%
45,09%
95,61%
1 514
149
-
78721
-8,01%
4,38%
-
25,16%
45,87%
146,75%
-
-
-
51285
-
-7,71%
-
11,11%
52,44%
126,48%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-2015
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Lindesbergs kommun
Länsäte
Lindesberg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN5610010 Restaurang, fullständiga rättigheter | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN79900 Turistservice | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84112 Inspekt kontroll tillståndsgiv mynd | SN84114 Informationsverk | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84123 Administration hälso- & sjukvård | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN84139 Admin av andra näringslivsprogram | SN84250 Brand- & räddningsverksamhet | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532163 Energiprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532170 Restaurang- & livsmedelsprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN8532176 Specialprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN85591 Arbetsmarknadsutbildning | SN85594 Personalutbildningsföretag | SN86211 Primärvård med läkare | SN86909 Öppen hälso- & sjukvård, ej läkare | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN9101145 Sjukhusbibliotek | SN91012 Arkiv | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN94200 Arbetstagarorganisation | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux | SN8531150 Humanistiska programmet | SN8531160 Ekonomiprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).