Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Allfargatan 26, 385 31, TORSÅS
Tel.nummer
0486-33330
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-0696
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Torsås kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Torsås kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Torsås
Ekonomisk rating (2001)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok, lönsamheten är bra och den finansiella styrkan är utmärkt. Genomgående har det här företaget bra eller utmärkta värden också i jämförelse med andra företag.

Nyckeltal
Vinstmarginal
0,62%
17,37% (2000)
Kassalikviditet
115,19%
132,28% (2000)
Soliditet
47,62%
51,68% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
349 600
800
800
380 600
-
-
7,17%
110,86%
30,40%
-
336 400
8 100
8 100
361 000
-
-
19,45%
129,09%
31,83%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
99 000
250 600
5 600
800
94 600
241 800
16 900
8 100
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
317 000
63 600
380 600
-
300 900
60 100
361 000
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
115 700
0
23 200
184 600
57 100
380 600
114 900
0
20 600
179 100
46 400
361 000
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
349 600
-
-
-
-
-
-
336 400
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
28800
4,65%
7,17%
-
6,57%
30,40%
110,86%
-
-
-
37500
-
19,45%
-
14,48%
31,83%
129,09%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
317 000
900
900
241 300
-
-
0,62%
115,19%
47,62%
-
303 400
7 800
7 800
220 600
-
-
17,37%
132,28%
51,68%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
64 600
252 400
-1 100
900
61 600
241 800
9 400
7 800
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
190 500
50 800
241 300
-
174 700
45 900
220 600
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
114 900
0
22 900
59 400
44 100
241 300
114 000
0
20 600
51 300
34 700
220 600
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
317 000
-
-
-
-
-
-
303 400
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
21800
4,87%
0,62%
-
10,37%
47,62%
115,19%
-
-
-
30000
-
17,37%
-
18,18%
51,68%
132,28%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-0696
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Torsås kommun
Länsäte
Torsås

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN37000 Reningsverksamhet | SN38110 Sophämtning, renhållningstransporter | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN43120 Markarbetesentreprenör | SN47792 Second Handaffär | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN7112450 Miljöteknik | SN79900 Turistservice | SN81290 Städbolag, övrig | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN8532110 Gymnasieskola | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87202 Vårdboende för barn & ungdomar | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87302 Serviceboende för funktionshindrade | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88992 Missbruksvård vuxna, öppen | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN88995 Flyktingförläggning | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN91012 Arkiv | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).