Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Söftesmåla, 362 50, VÄCKELSÅNG
Tel.nummer
0477-40156
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556596-0340
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Söftesmåla Naturtorv AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Söftesmåla Naturtorv AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Tingsryd
Nyckeltal
Vinstmarginal
-4,33%
-33,85% (2017)
Kassalikviditet
885,26%
1 107,36% (2017)
Soliditet
93,09%
95,14% (2017)
Bruttovinstmarginal
77,29%
76,37% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
6 636
-284
-284
12 270
-
1 140
-4,33%
885,26%
93,09%
4
4 410
-1 494
-614
12 304
0
1 146
-33,85%
1 107,36%
95,14%
4
5 214
-579
101
13 793
0
1 227
-11,73%
978,25%
94,29%
4
4 070
5 616
6 386
14 137
0
991
151,32%
1 464,90%
95,03%
4
6 195
399
25
8 652
0
1 299
6,64%
280,00%
88,42%
4
5 772
-185
87
8 561
-
1 227
-3,21%
308,39%
85,75%
4
5 927
141
123
8 505
0
937
2,38%
521,90%
89,27%
4
4 913
774
190
8 493
240
614
18,09%
462,79%
88,97%
4
4 139
422
185
7 976
240
616
15,49%
298,55%
87,35%
4
4 493
527
267
7 600
240
516
17,26%
718,73%
88,14%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
6 556
80
-703
-284
4 410
-
-1 633
-1 494
4 938
276
-747
-579
3 714
356
-1 410
5 616
5 995
200
384
399
5 734
38
-307
-185
5 872
55
97
141
4 913
-
730
774
4 138
1
146
422
4 489
4
648
527

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 949
8 321
12 270
-
4 945
7 360
12 305
-
7 075
6 718
13 793
-
7 812
6 325
14 137
-
6 276
2 376
8 652
-
5 430
3 130
8 560
-
5 629
2 876
8 505
-
5 724
2 769
8 493
-
5 678
2 298
7 976
-
3 010
4 590
7 600

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
11 422
0
0
0
848
12 270
11 706
0
0
0
598
12 304
12 319
880
0
0
593
13 792
12 218
1 560
0
0
359
14 137
5 833
2 330
0
0
490
8 653
5 808
1 966
0
0
787
8 561
5 846
2 239
0
0
420
8 505
5 786
2 269
0
0
438
8 493
5 596
1 758
0
0
621
7 975
5 511
1 523
0
0
566
7 600

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1 140
-
490
-
6 636
-
-
1 146
-
483
-
4 410
-
-
1 227
-
470
-
5 214
-
-
991
-
440
-
4 070
-
-
1 299
-
448
-
6 195
-
-
1 227
-
394
-
5 772
-
-
937
-
314
125
5 927
240
-
614
-
291
63
4 913
240
-
616
-
316
-
4 139
240
-
516
-
330
100
4 493

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
1 639
412
703
48,66%
-4,33%
77,29%
113,99%
93,09%
885,26%
4
1 103
412
-120
-10,69%
-33,85%
76,37%
153,33%
95,14%
1 107,36%
4
1 235
429
632
32,96%
-11,73%
78,25%
124,04%
94,29%
978,25%
4
929
362
-292
-38,05%
151,32%
68,26%
160,64%
95,03%
1 464,90%
4
1 499
441
1309
4,55%
6,64%
85,55%
31,46%
88,42%
280,00%
4
1 434
410
490
-2,35%
-3,21%
82,68%
40,86%
85,75%
308,39%
4
1 468
316
759
19,52%
2,38%
80,55%
41,83%
89,27%
521,90%
4
1 228
290
1416
18,73%
18,09%
95,09%
47,45%
88,97%
462,79%
4
1 035
298
413
-7,82%
15,49%
93,16%
40,53%
87,35%
298,55%
4
1 122
275
860
-
17,26%
80,49%
89,64%
88,14%
718,73%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva torvupptagning, handel med torv och torvprodukter, bedriva skogsbruk, fastighetsförvaltning och värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556596-0340
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-08-28
Juridiskt namn
Söftesmåla Naturtorv AB
Länsäte
Tingsryd

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Davidsson, Jan Håkan Urban (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Johansson, Dan Gunnar (f. 1973)
Styrelsesuppleant
Erlandsson, Lena Kristina (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).