Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Storgatan 23, 593 33, VÄSTERVIK
Tel.nummer
0490-10135
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556076-3319
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1961
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hemtex
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hemtex
Status
Aktiv
Kommunsäte
Västervik
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,07%
2,88% (2017)
Kassalikviditet
155,42%
218,82% (2017)
Soliditet
71,22%
82,31% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
4 792
282
248
2 276
-
-
6,07%
155,42%
71,22%
3
4 815
131
108
2 883
-
-
2,88%
218,82%
82,31%
3
6 199
1 189
1 189
3 502
0
993
40,06%
300,18%
84,38%
3
5 049
-24
-25
3 620
0
962
0,40%
257,14%
48,76%
4
4 511
-114
-114
3 352
0
894
-0,47%
348,11%
53,43%
4
4 509
-1 120
-1 120
3 446
-
891
-23,58%
311,65%
55,28%
3
4 342
-570
-570
3 621
0
792
-0,18%
564,80%
87,68%
4
4 268
-240
-220
4 341
0
932
-3,51%
642,12%
89,73%
4
4 493
-249
-11
5 001
362
610
-5,54%
653,05%
89,99%
4
5 731
401
288
6 238
340
683
7,05%
658,20%
88,15%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 765
27
139
282
4 795
20
137
131
4 903
1 296
1 225
1 189
5 023
26
4
-24
4 511
-
-71
-114
4 486
23
-1 120
-1 120
4 342
-
-63
-570
4 268
-
-281
-240
4 493
-
-254
-249
5 731
-
150
401

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
760
1 516
2 276
-
1 224
1 659
2 883
-
1 167
2 335
3 502
-
1 302
2 319
3 621
-
1 067
2 284
3 351
-
960
2 486
3 446
-
215
3 407
3 622
-
819
3 522
4 341
-
1 095
3 907
5 002
-
981
5 257
6 238

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 621
0
0
0
655
2 276
2 373
0
0
0
510
2 883
2 955
0
0
0
547
3 502
1 765
0
1 274
0
581
3 620
1 791
0
1 137
0
424
3 352
1 905
0
1 000
0
541
3 446
3 175
0
0
1
446
3 622
3 895
0
0
3
444
4 342
4 485
20
0
5
492
5 002
5 296
260
0
5
677
6 238

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
4 792
-
-
-
-
-
-
4 815
-
-
993
-
342
690
6 199
-
-
962
-
278
-
5 049
-
-
894
-
300
-
4 511
-
-
891
-
305
-
4 509
-
-
792
-
261
150
4 342
-
-
932
-
312
150
4 268
362
-
610
-
317
370
4 493
340
-
683
-
357
800
5 731

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
1 588
444
139
-0,63%
6,07%
100,00%
18,07%
71,22%
155,42%
3
1 598
429
140
-2,20%
2,88%
100,00%
23,96%
82,31%
218,82%
3
1 634
449
1228
-2,39%
40,06%
100,00%
36,47%
84,38%
300,18%
3
1 674
463
1281
11,35%
0,40%
100,00%
34,60%
48,76%
257,14%
4
1 128
334
1069
0,56%
-0,47%
100,00%
41,23%
53,43%
348,11%
4
1 122
554
-117
3,32%
-23,58%
100,00%
43,36%
55,28%
311,65%
3
1 447
356
-20
1,73%
-0,18%
100,00%
68,19%
87,68%
564,80%
4
1 067
317
-219
-5,01%
-3,51%
100,00%
72,12%
89,73%
642,12%
4
1 123
328
-194
-21,60%
-5,54%
100,00%
76,01%
89,99%
653,05%
4
1 433
350
210
-
7,05%
100,00%
79,92%
88,15%
658,20%

Verksamhet & Status

BYGGNADSMÅLERI

Org.nummer
556076-3319
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1961-01-09
Juridiskt namn
Hemtex
Länsäte
Västervik

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Gabre, Lars Johan (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Landberg, Lena Charlotta (f. 1960)
Styrelsesuppleant
Larsson, Gudrun Margareta (f. 1937)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).