Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Valleberg 754, 247 91, SÖDRA SANDBY
Tel.nummer
046-52447
E-postadress
info@dalbygranar.com
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556392-7374
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Dalby Granar AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Dalby Granar AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lund
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 7/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är dock godkänd.

Nyckeltal
Vinstmarginal
6,73%
15,07% (2017)
Kassalikviditet
664,99%
1 139,46% (2017)
Soliditet
83,20%
88,09% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
11 611
721
615
13 561
-
-
6,73%
664,99%
83,20%
3
11 164
1 656
1 244
12 382
0
0
15,07%
1 139,46%
88,09%
3
10 982
939
635
11 346
0
908
10,73%
829,65%
85,89%
2
11 353
1 157
677
10 957
0
777
12,26%
750,90%
84,30%
2
10 994
1 659
1 148
10 358
0
696
15,27%
612,31%
82,51%
2
11 116
1 571
1 022
9 149
-
601
14,27%
628,33%
81,04%
2
10 920
1 802
1 064
8 429
0
527
16,80%
446,35%
75,96%
2
12 342
1 309
705
7 407
380
405
10,85%
341,44%
69,50%
1
12 111
1 653
938
6 539
379
102
13,66%
284,02%
66,22%
1
12 528
741
418
5 509
344
12
5,95%
195,68%
45,80%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
11 611
-
425
721
11 060
104
1 177
1 656
10 960
22
1 008
939
11 315
38
1 155
1 157
10 868
126
1 268
1 659
11 019
97
1 377
1 571
10 744
176
1 403
1 802
12 221
121
1 259
1 309
12 106
5
1 585
1 653
12 528
-
634
741

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 509
12 052
13 561
-
1 619
10 763
12 382
-
1 942
9 404
11 346
-
1 669
9 289
10 958
-
1 916
8 442
10 358
-
733
8 416
9 149
-
752
7 677
8 429
-
557
6 851
7 408
-
655
5 884
6 539
-
871
4 637
5 508

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
9 260
2 593
0
0
1 708
13 561
8 808
2 692
0
0
882
12 382
7 730
2 583
0
0
1 032
11 345
7 255
2 541
0
0
1 161
10 957
6 728
2 331
0
0
1 300
10 359
5 730
2 159
0
0
1 260
9 149
4 848
1 993
0
0
1 588
8 429
3 914
1 582
0
0
1 911
7 407
3 335
1 276
0
0
1 927
6 538
2 523
0
880
0
2 106
5 509

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
169
11 611
-
-
-
-
-
163
11 164
-
-
908
-
316
166
10 982
-
-
777
-
187
160
11 353
-
-
696
-
165
150
10 994
-
-
601
-
136
150
11 116
-
-
527
-
202
140
10 920
380
-
405
-
243
130
12 342
379
-
102
-
175
127
12 111
344
-
12
-
143
125
12 528

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
3 870
517
559
4,98%
6,73%
100,00%
89,09%
83,20%
664,99%
3
3 687
438
1312
0,91%
15,07%
100,00%
89,34%
88,09%
1 139,46%
3
3 653
455
1137
-3,14%
10,73%
100,00%
76,39%
85,89%
829,65%
2
5 658
492
1220
4,11%
12,26%
100,00%
71,83%
84,30%
750,90%
2
5 434
489
1344
-1,37%
15,27%
100,00%
65,72%
82,51%
612,31%
2
5 510
434
1463
2,56%
14,27%
100,00%
64,94%
81,04%
628,33%
2
5 372
425
1482
-12,09%
16,80%
100,00%
56,67%
75,96%
446,35%
2
6 111
599
1334
0,95%
10,85%
100,00%
40,42%
69,50%
341,44%
1
12 106
751
1684
-3,37%
13,66%
100,00%
32,69%
66,22%
284,02%
1
12 528
598
1625
-
5,95%
100,00%
20,20%
45,80%
195,68%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva odling av och handel med julgranar och pyntegrönt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556392-7374
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-04-03
Juridiskt namn
Dalby Granar AB
Länsäte
Lund

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Isaksson, Helen Marie-Louise (f. 1969)
Revisorssuppleant
Häggkvist, Sture Olof Albert (f. 1950)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Persson, Leif Gillis (f. 1945)
Torstensson, Per Torsten Eilert (f. 1947)
Styrelsesuppleant
Torstensson, Margareta Ingrid Elisab (f. 1948)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).