Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Örjasvägen 3, 792 36, MORA
Tel.nummer
0250-17337
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556400-5998
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Sebra Event AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Sebra Event AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Mora
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
13,95% (2016)
Kassalikviditet
-211,49%
108,30% (2016)
Soliditet
Saknas
33,29% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
5
-123
0
-
3
-
-211,49%
-
2
4 603
627
88
1 496
0
0
13,95%
108,30%
33,29%
2
2 733
419
204
871
0
519
16,37%
82,22%
61,29%
2
2 308
80
-5
1 532
0
498
5,16%
87,73%
13,64%
2
2 302
16
0
1 048
0
512
3,17%
45,77%
14,09%
1
2 566
-73
10
1 319
-
408
-0,23%
29,99%
10,37%
1
1 723
46
5
1 680
0
76
4,68%
60,83%
11,68%
1
960
-10
3
578
0
0
0,52%
37,93%
28,21%
1
930
135
68
704
15
0
16,99%
24,48%
33,95%
1
1 127
102
54
790
0
20
12,09%
11,51%
27,78%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
198
5
4 582
21
638
627
2 664
69
436
419
2 308
-
118
80
2 302
-
72
16
2 559
7
-6
-73
1 709
14
80
46
960
-
5
-10
930
-
158
135
1 117
10
135
102

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
89
-
336
336
-
465
1 031
1 496
-
649
222
871
-
660
872
1 532
-
768
281
1 049
-
1 091
227
1 318
-
1 328
351
1 679
-
435
143
578
-
609
95
704
-
745
45
790

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
625
-
87
712
335
209
-
-
952
1 496
317
278
-
6
270
871
113
123
-
303
994
1 533
118
38
-
278
614
1 048
118
24
-
420
757
1 319
108
113
-
881
577
1 679
103
77
-
22
377
579
168
91
-
57
388
704
182
48
-
169
391
790

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 603
-
-
519
-
183
70
2 733
-
-
498
-
217
-
2 308
-
-
512
-
220
-
2 302
-
-
408
-
128
-
2 566
-
-
76
-
24
-
1 723
-
-
-
-
-
-
960
15
-
-
-
5
-
930
-
-
20
-
6
-
1 127

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
823
-100,00%
-
-
-
-
-211,49%
2
2 291
829
983
72,00%
13,95%
100,00%
1,72%
33,29%
108,30%
2
1 332
377
671
15,42%
16,37%
74,96%
-1,80%
61,29%
82,22%
2
1 154
316
436
0,26%
5,16%
80,24%
-5,29%
13,64%
87,73%
2
1 151
323
396
-10,04%
3,17%
100,00%
-14,47%
14,09%
45,77%
1
2 559
605
406
49,74%
-0,23%
100,00%
-20,71%
10,37%
29,99%
1
1 709
184
360
78,02%
4,68%
100,00%
-13,22%
11,68%
60,83%
1
960
34
224
3,23%
0,52%
100,00%
-24,38%
28,21%
37,93%
1
930
26
423
-16,74%
16,99%
100,00%
-31,51%
33,95%
24,48%
1
1 117
54
374
-
12,09%
100,00%
-30,98%
27,78%
11,51%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva odling av och handel med julgranar och pyntegrönt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556400-5998
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-07-05
Juridiskt namn
Sebra Event AB
Länsäte
Mora

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Collett, Jan Tommy Gustav (f. 1965)
Styrelseledamot
Collett, Jan Tommy Gustav (f. 1965)
Collett, Susanne Camilla (f. 1965)
Styrelsesuppleant
Collett, Carl Gustav Leopold (f. 1996)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).