Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Forumvägen 14, 131 53, NACKA
Tel.nummer
08-57013950
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556643-1317
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2003
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
AstaReal AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
AstaReal AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Nacka
Nyckeltal
Vinstmarginal
14,71%
12,96% (2017)
Kassalikviditet
140,40%
99,24% (2017)
Soliditet
33,61%
20,92% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
42
119 843
15 637
2 807
135 730
1 188
16 751
14,71%
140,40%
33,61%
40
98 783
10 892
8 487
159 917
2 435
14 197
12,96%
99,24%
20,92%
41
87 958
16 836
5 966
133 705
0
17 590
21,78%
249,42%
18,68%
38
111 197
26 813
21 530
123 572
0
15 617
27,18%
403,22%
29,85%
43
76 477
4 533
4 533
100 211
-
14 036
10,74%
138,45%
11,21%
24
37 231
-17 031
-17 031
98 424
-
11 091
-36,49%
147,21%
6,81%
18
29 329
-12 046
-9 302
93 566
0
7 141
-25,45%
232,88%
9,33%
16
31 145
1 787
573
31 643
0
6 460
10,59%
73,86%
32,16%
15
33 936
5 062
3 318
31 903
0
5 757
19,59%
231,37%
27,65%
11
29 043
-4 800
-3 361
29 441
0
4 732
2,58%
244,06%
14,08%

Resultaträkning (tkr)

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
113 574
6 269
16 711
15 637
97 453
1 330
12 627
10 892
87 337
621
19 017
16 836
110 225
972
29 957
26 813
76 163
314
8 005
4 533
37 133
98
-13 811
-17 031
29 198
131
-9 778
-12 046
30 838
307
1 273
1 787
33 796
140
3 680
5 062
29 004
39
713
-4 800

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
53 336
82 394
135 730
-
62 015
97 901
159 916
-
68 963
64 742
133 705
-
70 248
53 324
123 572
-
78 532
21 679
100 211
-
80 286
18 138
98 424
-
55 341
38 226
93 567
-
16 369
15 274
31 643
-
13 070
18 832
31 902
-
13 873
15 568
29 441

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
25 025
26 411
0
54 728
29 566
135 730
22 218
14 411
0
79 253
44 035
159 917
13 730
14 411
0
90 073
15 491
133 705
32 765
5 283
0
74 954
10 570
123 572
11 235
0
0
77 631
11 345
100 211
6 701
0
0
82 109
9 614
98 424
8 733
0
0
70 475
14 358
93 566
8 035
2 744
0
12 053
8 811
31 643
7 462
1 744
0
17 418
5 279
31 903
4 144
0
0
21 541
3 756
29 441

Löner & utdelning (tkr)

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 188
-
16 751
-
8 138
-
119 843
2 435
-
14 197
-
7 250
-
98 783
-
-
17 590
-
6 996
-
87 958
-
-
15 617
-
6 035
25 000
111 197
-
-
14 036
-
5 352
-
76 477
-
-
11 091
-
4 312
-
37 231
-
-
7 141
-
2 979
-
29 329
-
-
6 460
-
2 781
-
31 145
-
-
5 757
-
2 405
-
33 936
-
-
4 732
-
2 164
-
29 043

Nyckeltal

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
42
2 704
644
28492
16,54%
14,71%
100,00%
46,51%
33,61%
140,40%
40
2 436
597
24068
11,58%
12,96%
100,00%
55,27%
20,92%
99,24%
41
2 130
615
30725
-20,76%
21,78%
100,00%
56,39%
18,68%
249,42%
38
2 901
570
40228
44,72%
27,18%
100,00%
38,79%
29,85%
403,22%
43
1 771
456
19771
105,11%
10,74%
100,00%
13,57%
11,21%
138,45%
24
1 547
642
-5633
27,18%
-36,49%
100,00%
22,96%
6,81%
147,21%
18
1 622
563
-6357
-5,32%
-25,45%
100,00%
81,75%
9,33%
232,88%
16
1 927
580
3952
-8,75%
10,59%
100,00%
20,96%
32,16%
73,86%
15
2 253
547
6497
16,52%
19,59%
100,00%
40,10%
27,65%
231,37%
11
2 637
627
3229
-
2,58%
100,00%
40,73%
14,08%
244,06%

Verksamhet & Status

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillverka, marknadsföra och försälja microalger, utveckla teknologier för produktion av microalger, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556643-1317
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2003-04-15
Juridiskt namn
AstaReal AB
Länsäte
Nacka

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Chettiatil, Arun Raj Nair (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Forsgren, John Daniel (f. 1972)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Mitsunori, Nishida (f. 1951)
Styrelseledamot
Mitsunori, Nishida (f. 1951)
Lignell, Lars Åke (f. 1957)
Uchiyama, Shinya (f. 1958)
Chettiatil, Arun Raj Nair (f. 1966)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Sekido, katsunori (f. 1968)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).