Safe Control Materialteknik i Göteborg AB

Safe Control Materialteknik i Göteborg AB

är ett komplett, fristående ackrediterat laboratorium som vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Verksamheten är byggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljö. Safe Control erbjuder även utbildningar inom verksamhetsnära områden.

Safe Control vänder sig till en bred marknad samt har ett väl utvecklat samarbete med andra kontrollföretag och med de olika klassningssällskapen.

Tjänster

Kemi: materialanalyser, analys av beläggningar, sodasmälter, korrosionsprovning

Miljö: asbestanalyser, vattenanalyser, kvartsanalyser, andra miljöanalyser

Mekanisk provning: drag-, bock-, slag-, hårdhets-provning, provning av svets och svetsförband

Mekanisk verkstad: egen tillverkning av provstavar

Metallografi: fraktografi, okulära undersökningar, replikaprovning, ferrithaltsmätning, makro- och mikroanalys.

Safe Control genomför även haveri- och skadeundersökningar.

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Tillgängligheten 1, 417 01, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-656470
E-postadress
info@safecontrol.se
Företagsinformation
Org.nummer
556604-7832
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
30,87%
20,32% (2016)
Kassalikviditet
513,06%
502,23% (2016)
Soliditet
62,33%
62,20% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
13
18 965
5 840
3 370
15 399
-
-
30,87%
513,06%
62,33%
13
15 419
3 125
2 421
12 764
0
0
20,32%
502,23%
62,20%
11
14 627
3 408
2 658
12 459
0
5 192
23,44%
528,85%
64,43%
10
13 131
2 931
2 253
11 596
0
4 437
22,50%
576,25%
66,21%
11
12 306
2 725
2 063
11 383
0
4 461
22,27%
575,98%
83,50%
11
12 729
3 107
1 791
11 618
-
4 478
24,53%
388,73%
76,00%
10
11 302
3 215
2 316
9 307
0
3 457
28,60%
312,06%
72,93%
10
8 680
1 505
1 022
6 418
1 257
1 865
18,04%
297,98%
72,78%
11
8 592
1 515
957
6 656
1 382
1 872
17,91%
270,28%
73,16%
11
8 046
1 155
690
6 028
1 349
1 905
14,54%
199,56%
65,77%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
18 922
43
5 839
5 840
15 376
43
3 121
3 125
14 584
43
3 414
3 408
13 074
57
2 928
2 931
12 261
45
2 661
2 725
12 681
48
2 989
3 107
11 255
47
3 170
3 215
8 596
84
1 547
1 505
8 475
117
1 512
1 515
7 943
103
1 065
1 155

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 588
12 811
15 399
-
2 614
10 150
12 764
-
2 871
9 588
12 459
-
3 154
8 442
11 596
-
3 280
8 104
11 384
-
2 549
9 069
11 618
-
2 426
6 881
9 307
-
2 145
4 273
6 418
-
2 645
4 011
6 656
-
2 430
3 598
6 028

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
6 902
3 457
2 525
19
2 497
15 400
6 382
1 997
2 346
19
2 021
12 765
6 421
2 059
2 167
0
1 813
12 460
6 028
2 115
1 988
0
1 465
11 596
7 834
2 142
0
0
1 407
11 383
7 211
2 075
0
0
2 333
11 619
5 672
1 430
0
0
2 205
9 307
3 566
1 417
0
0
1 434
6 417
3 795
1 378
0
0
1 484
6 657
3 038
1 188
0
0
1 803
6 029

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
3 000
18 965
-
-
-
-
-
2 850
15 419
-
-
5 192
-
2 174
2 460
14 627
-
-
4 437
-
1 929
2 265
13 131
-
-
4 461
-
1 714
2 250
12 306
-
-
4 478
-
1 698
1 440
12 729
-
-
3 457
-
2 145
252
11 302
1 257
-
1 865
-
1 276
210
8 680
1 382
-
1 872
-
1 345
150
8 592
1 349
-
1 905
-
1 324
200
8 046

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
13
1 456
687
8748
23,06%
30,87%
100,00%
54,51%
62,33%
513,06%
13
1 183
636
5930
5,43%
20,32%
100,00%
52,87%
62,20%
502,23%
11
1 326
675
6094
11,55%
23,44%
100,00%
53,31%
64,43%
528,85%
10
1 307
642
5425
6,63%
22,50%
100,00%
53,37%
66,21%
576,25%
11
1 115
568
3175
-3,31%
22,27%
100,00%
54,62%
83,50%
575,98%
11
1 153
570
3520
12,67%
24,53%
100,00%
53,12%
76,00%
388,73%
10
1 126
491
3596
30,93%
28,60%
100,00%
41,55%
72,93%
312,06%
10
860
447
1912
1,43%
18,04%
96,88%
33,03%
72,78%
297,98%
11
770
428
1875
6,70%
17,91%
97,69%
29,82%
73,16%
270,28%
11
722
407
1240
-
14,54%
96,40%
22,60%
65,77%
199,56%

Verksamhet & Status

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet utföra elinstallationer, bedriva försäljning av el-artiklar, fastighetsservice, målning, samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556604-7832
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-01-16
Juridiskt namn
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Länsäte
Göteborg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Andersson, Lars Robert (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Sallander, Linda Elisabeth (f. 1982)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Tollemark, Per Anders (f. 1955)
Styrelseledamot
Tollemark, Per Anders (f. 1955)
Andersson, Lars Robert (f. 1966)
Wernlund, Catarina Pamela (f. 1968)
Fredriksson, Mats Harald (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).