Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Trädgårdsgatan 24, 733 31, SALA
Tel.nummer
021-3702400
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
559040-8414
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2015
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
HSB Förvaltning i Mälardalen AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
HSB Förvaltning i Mälardalen AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sala
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,21%
1,25% (2016)
Kassalikviditet
88,93%
92,50% (2016)
Soliditet
0,87%
0,92% (2016)
Bruttovinstmarginal
72,58%
72,85% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
101
93 710
2 022
-271
12 574
800
36 260
2,21%
88,93%
0,87%
103
84 441
1 013
10
12 014
789
32 323
1,25%
92,50%
0,92%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
91 521
2 189
2 026
2 022
81 780
2 661
1 017
1 013
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 314
11 260
12 574
-
980
11 035
12 015
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
110
-
-
-
12 464
12 574
110
-
-
-
11 904
12 014
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
800
-
36 260
-
14 014
-
93 710
789
-
32 323
-
14 009
-
84 441
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2017-12
2016-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
101
906
485
2406
11,91%
2,21%
72,58%
-1,32%
0,87%
88,93%
103
794
433
1262
-
1,25%
72,85%
-1,06%
0,92%
92,50%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att * verka för bostadskooperationen samt de konsument- och miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet. * främja bosparandet i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter * bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder * genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform * tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar kvalificerade förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet samt i övrigt biträda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i dess verksamhet genom rådgivning, beställning och upphandling * äga och förvalta fast egendom * äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag * genom kompetent rådgivning, bl a genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning av förtroendevalta, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse * utöva annan härmed sammanhängande verksamhet * verka för studie, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet * lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling.

Org.nummer
559040-8414
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2015-12-11
Juridiskt namn
HSB Förvaltning i Mälardalen AB
Länsäte
Sala

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Hirschman, Mats Mauritz (f. 1961)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Pettersson, Erik Jonas (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Sjerling, Leif Peter (f. 1960)
Styrelseledamot
Boo, Sven Gösta (f. 1949)
Hallberg, Annika Ingegerd (f. 1955)
Ringqvist, Leif Erik Åke (f. 1957)
Sjerling, Leif Peter (f. 1960)
Isberg, Joakim Lars Eric (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).