Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Hamnvägen 6, 681 30, KRISTINEHAMN
Tel.nummer
0550-34100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
773600-0410
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1971
Bolagsform
Ekonomisk förening
Moderbolag
HSB Kristinehamn ek för
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
HSB Kristinehamn ek för
Status
Aktiv
Kommunsäte
Kristinehamn
Nyckeltal
Vinstmarginal
20,64%
30,62% (2000)
Kassalikviditet
52,63%
73,52% (2000)
Soliditet
21,15%
19,40% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
18
10 721
84
375
82 767
459
3 647
20,64%
52,63%
21,15%
16
8 517
58
58
83 758
466
3 340
30,62%
73,52%
19,40%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
10 721
-
-1 472
84
8 517
-
-1 072
58
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
57 734
25 033
82 767
-
42 942
40 816
83 758
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
17 506
0
0
18 350
46 911
82 767
15 785
594
0
12 300
55 079
83 758
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
459
-
3 647
-
1 554
-
10 721
466
-
3 340
-
1 403
-
8 517
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
18
596
-
-1472
25,88%
20,64%
-
-204,07%
21,15%
52,63%
16
532
-
-1072
-
30,62%
-
-167,47%
19,40%
73,52%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: - verka för bostadskooperationen samt de konsument- och miljöintressen som är relaterade till till bygganden och boendet - främja bosparande i av HSBs Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter - bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder - genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform - tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar kvalificerade förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet samt i övrigt biträda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i dess verksamhet genom rådgivning, beställning och upphandling - äga och förvalta fast egendom - äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag - genom kompetent rådgivning, bl a genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse - utöva annan härmed sammanhängande verksamhet - verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet - lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform - i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling.

Org.nummer
773600-0410
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Ekonomisk förening
Registreringsdatum
1971-01-01
Juridiskt namn
HSB Kristinehamn ek för
Länsäte
Kristinehamn

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Johansson, Leif Kenth (f. 1964)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Näsström, Lars-Eric (f. 1956)
Revisorssuppleant
Aronsson, Erik Håkan (f. 1948)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Davidsson, Leif Fritz Kenneth (f. 1940)
Wahlgren, Sven Håkan (f. 1946)
Fjellstedt, Ulla Britt (f. 1946)
Engblom, Jan Lennart (f. 1947)
Arvidsson, Elsie-Marie Linnéa (f. 1947)
Person, Bengt Lennart Gunnar (f. 1950)
Karlsson, Bernt Erik Tony (f. 1961)
Arvidsson, Annica Margita (f. 1969)
Wahlgren, Anna Maria (f. 1972)
Styrelsesuppleant
Andersson, Lairy Annette (f. 1960)
Sarenhag, Stefan Georg (f. 1971)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Forslund, Sven Tomas (f. 1960)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).