Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Västra Storgatan 1, 611 31, NYKÖPING
Tel.nummer
010-4425521
E-postadress
info.sodermanland@hsb.se
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
716402-0567
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1986
Bolagsform
Ekonomisk förening
Moderbolag
HSB Södermanlands län ek för
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
HSB Södermanlands län ek för
Status
Aktiv
Kommunsäte
Nyköping

Verksamhet & Status

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som är relaterade till byggandet och boendet - främja bosparande i av HSBs Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter - bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder - genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform - att bedriva inlåningsverksamhet enligt lag 2004:299 samt handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarnas likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar - tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar kvalificerade förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet samt i övrigt biträda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i dess verksamhet genom rådgivning, beställning och upphandling - äga och förvalta fast egendom - äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag - genom kompetent rådgivning, bl a genom att utse HSB-ledamot och genom att tllhandahålla en bra utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningarnas styrelse - utöva annan härmed sammanhängande verksamhet - verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet - lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform - i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling.

Org.nummer
716402-0567
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Ekonomisk förening
Registreringsdatum
1986-02-07
Juridiskt namn
HSB Södermanlands län ek för
Länsäte
Nyköping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Rikhardsson, Jon Leo (f. 1965)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Herrlander, Eva Liselotte (f. 1957)
Revisorssuppleant
Jonsson, Kent Niklas (f. 1974)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Lundgren, Hans-Göran Christer (f. 1944)
Viberg, Kent Lennart (f. 1946)
Norberg, Lars Göran (f. 1949)
Zetterlund, Erik Harald (f. 1953)
Gustavsson, Gert Ingvar (f. 1956)
Wågström, Ingrid Ann-Sofie (f. 1960)
Hellstadius, Ann-Charlotte (f. 1963)
Andersson, Madeleine Birgitta (f. 1973)
Styrelsesuppleant
Lagsjö, Marie Evalotta (f. 1970)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Hultman, Elisabeth Christina (f. 1970)
Mersin, Camilla Elisabeth (f. 1975)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).