Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lilla Bäckermåla 1, 615 91, VALDEMARSVIK
Tel.nummer
0123-10660
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556408-3227
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Bio Consulting i Söderköping AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Bio Consulting i Söderköping AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Valdemarsvik
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
-427,87%
-2 053,54% (2017)
Soliditet
Saknas
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1196
0
29
0
0
0
2
-
-427,87%
-
1396
0
136
0
0
0
2
-
-2 053,54%
-
1
4 154
53
53
4 716
0
353
5,55%
172,94%
4,52%
2
2 656
15
15
4 320
0
388
6,83%
108,10%
3,70%
3
2 506
-187
-187
4 254
-
535
-0,76%
120,78%
3,41%
2
2 492
253
253
3 585
-
578
17,13%
267,54%
9,29%
1
1 531
1
1
3 788
0
281
11,32%
187,87%
2,11%
1
911
-73
-73
2 037
0
60
-0,22%
123,06%
3,88%
2
1 437
434
434
1 430
84
175
33,85%
206,80%
59,58%
0
424
297
297
1 297
0
0
86,27%
108,28%
32,23%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
181
29
-
-
176
136
3 983
171
220
53
2 649
7
178
15
2 502
4
-80
-187
2 417
75
-86
253
1 405
126
-591
1
900
11
-576
-73
1 427
10
-17
434
415
9
-142
297

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
70
70
-
-
344
344
-
2 901
1 815
4 716
-
2 715
1 605
4 320
-
2 855
1 400
4 255
-
2 115
1 469
3 584
-
2 100
1 689
3 789
-
643
1 394
2 037
-
179
1 251
1 430
-
223
1 074
1 297

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-200
1 054
279
122
1 255
0
1 396
461
3 335
99
5 291
213
0
0
4 068
436
4 717
160
0
0
3 840
321
4 321
145
0
0
3 700
409
4 254
333
0
0
2 871
382
3 586
80
0
0
2 941
767
3 788
79
0
0
1 003
954
2 036
852
0
0
92
485
1 429
418
0
0
119
761
1 298

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
1 196
2
-
-
-
-
-
1 396
2
-
-
-
-
-
-
353
-
135
-
4 154
-
-
388
-
77
-
2 656
-
-
535
-
130
-
2 506
-
-
578
-
113
-
2 492
-
-
281
-
76
-
1 531
-
-
60
-
13
-
911
84
-
175
-
55
-
1 437
-
-
-
-
-
-
424

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 196
-
2
1235
-
-
-
-
-
-427,87%
1 396
-
1
637
-100,00%
-
-
-
-
-2 053,54%
1
3 983
808
382
50,36%
5,55%
100,00%
34,62%
4,52%
172,94%
2
1 325
290
293
5,88%
6,83%
50,51%
48,47%
3,70%
108,10%
3
834
228
51
3,52%
-0,76%
62,19%
39,61%
3,41%
120,78%
2
1 209
369
-31
72,03%
17,13%
100,00%
44,97%
9,29%
267,54%
1
1 405
379
-542
56,11%
11,32%
100,00%
65,62%
2,11%
187,87%
1
900
79
-538
-36,93%
-0,22%
100,00%
48,89%
3,88%
123,06%
2
714
161
28
243,86%
33,85%
100,00%
53,68%
59,58%
206,80%
-
-
-
-97
-
86,27%
100,00%
75,42%
32,23%
108,28%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva byggverksamhet och konsultation inom byggnation ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed sammanhängande verksamhet.

Org.nummer
556408-3227
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-10-25
Juridiskt namn
Bio Consulting i Söderköping AB
Länsäte
Valdemarsvik

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Solönhaf, Mats Arne (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Solönhaf, Susanne Margaretha (f. 1961)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).