Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Klostergatan 24, 553 17, JÖNKÖPING
Tel.nummer
0771-101030
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
726000-4044
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1933
Bolagsform
Ekonomisk förening
Moderbolag
HSB Göta ek för
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
HSB Göta ek för
Status
Aktiv
Kommunsäte
Jönköping
Ekonomisk rating (2000)
Poäng 5/15: Godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom alla områden. Den första delen som måste åtgärdas är bolagets lönsamhet.

Nyckeltal
Vinstmarginal
25,74%
()
Kassalikviditet
83,10%
()
Soliditet
22,91%
()
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
203
166 944
14 991
15 003
740 319
2 016
41 530
11,24%
80,64%
11,47%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
166 944
-
4 810
14 991
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
444 367
295 951
740 318
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
84 918
0
0
382 689
272 712
740 319
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 016
-
41 530
-
17 612
-
166 944
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
203
822
-
4810
-
11,24%
-
13,92%
11,47%
80,64%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
46
42 195
6 412
10 512
366 176
833
11 054
25,74%
83,10%
22,91%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
42 195
-
-3 068
6 412
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
93 062
273 114
366 176
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
83 696
231
0
43 723
238 525
366 175
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
833
-
11 054
-
4 774
-
42 195
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
46
917
-
-3068
-
25,74%
-
81,97%
22,91%
83,10%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 1. verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som är relaterade till byggandet och boendet 2. bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder 3. främja bosparande i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter 4. äga och förvalta fast egendom och tomträtt samt upplåta och förvalta hyresrätter, 5. bedriva opinionsbildning i syfte att främja ett gott boende och värna om bostadsrätten som upplåtelseform, 6. erbjuda HSB bostadsrättsföreningar, andra bostadsrätts- föreningar och övriga fastighetsägare kvalificerade förvaltnings- tjänster 7. tillhanda medlemmar tjänster, produkter och service med anknytning till boendet, 8. skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningen genom kompetent rådgivning, bland annat genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla bra utbildning för förtroendevalda, 9. verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet, 10. lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upp- låtelseform, 11. verka för att varumärket HSB används på ett korrekt sätt, 12. äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag, 13. i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en lång- siktigt hållbar utveckling, 14. bedriva inlåningsverksamhet samt handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarnas likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar, samt 15. bedriva annan härmed sammanhängande verksamhet.

Org.nummer
726000-4044
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Ekonomisk förening
Registreringsdatum
1933-05-13
Juridiskt namn
HSB Göta ek för
Länsäte
Jönköping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Zäther, Bengt Henrik Birger (f. 1965)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Erliden, Hans Pontus (f. 1966)
Revisorssuppleant
Ottvar, Johanna Linnéa (f. 1985)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Larsson, Per Gunnar (f. 1946)
Möller, Leif Jörgen (f. 1948)
Hansson, Lena Christina (f. 1950)
Gustafsson, Sven Axel Jörgen (f. 1956)
Gunterberg, Marita Ann-Kristine (f. 1956)
Gustavsson, Siv Astrid Marianne (f. 1960)
Källman, Sven Håkan (f. 1962)
Hägg, Tord Mikael Torbjörn (f. 1965)
Styrelsesuppleant
Gabrielsson, Anne Margrethe (f. 1960)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Skoglund, Evalotte Viveka (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).