HML Haga-Mölndal Lastbilcentral ek för

HML Haga-Mölndal Lastbilcentral ek för

Ekonomisk rating (2003)

5
Väl godkänd Poäng: 9/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kråketorpsgatan 22, 431 53, MÖLNDAL
Tel.nummer
031-878120
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
752000-0923
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1955
Bolagsform
Ekonomisk förening
Moderbolag
HML Haga-Mölndal Lastbilcentral ek för
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
HML Haga-Mölndal Lastbilcentral ek för
Status
Aktiv
Kommunsäte
Mölndal
Ekonomisk rating (2003)
Poäng 9/15: Väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet och den bakomliggande ekonomiska styrkan är dock godkända och båda områdena förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
1,61%
0,38% (2002)
Kassalikviditet
91,16%
91,16% (2002)
Soliditet
11,64%
11,64% (2002)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2002)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2003-02
2002-12
2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
20
257 286
3 652
2 504
61 157
1 087
5 104
1,59%
91,95%
11,84%
20
257 286
3 652
2 504
61 157
1 087
5 104
1,59%
91,95%
11,84%
17
247 707
-1 649
-1 397
61 756
1 062
4 842
-0,42%
86,41%
7,51%

Resultaträkning (tkr)

2003-02
2002-12
2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
256 577
709
3 667
3 652
256 577
709
3 667
3 652
247 005
702
-1 359
-1 649

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2003-02
2002-12
2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
14 468
46 689
61 157
-
14 468
46 689
61 157
-
17 014
44 743
61 757

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2003-02
2002-12
2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
7 240
-
353
2 933
50 632
61 158
7 240
-
353
2 933
50 632
61 158
4 637
-
653
4 864
51 602
61 756

Löner & utdelning (tkr)

2003-02
2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 087
-
5 104
-
2 838
-
257 286
1 087
-
5 104
-
2 838
-
257 286
1 062
-
4 842
-
3 583
-
247 707

Nyckeltal

2003-02
2002-12
2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
20
12 829
482
5757
0,00%
1,59%
100,00%
-1,54%
11,84%
91,95%
20
12 829
482
5757
3,88%
1,59%
100,00%
-1,54%
11,84%
91,95%
17
14 530
590
3537
-
-0,42%
100,00%
-2,78%
7,51%
86,41%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2003-02
2002-12
2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
16
254 897
558
0
61 088
1 087
4 313
1,61%
91,16%
11,64%
16
254 897
558
0
61 088
1 087
4 313
0,38%
91,16%
11,64%
15
245 951
38
0
63 300
1 062
4 330
0,60%
87,40%
11,86%

Resultaträkning (tkr)

2003-02
2002-12
2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
254 188
709
3 675
558
254 188
709
3 675
558
245 330
621
1 102
38

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2003-02
2002-12
2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
14 563
46 525
61 088
-
14 563
46 525
61 088
-
18 845
44 455
63 300

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2003-02
2002-12
2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
6 569
694
-
2 933
50 893
61 089
6 569
694
-
2 933
50 893
61 089
6 316
1 524
-
4 775
50 685
63 300

Löner & utdelning (tkr)

2003-02
2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 087
-
4 313
-
2 541
-
254 897
1 087
-
4 313
-
2 541
-
254 897
1 062
-
4 330
-
3 389
-
245 951

Nyckeltal

2003-02
2002-12
2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
16
15 887
533
5129
0,00%
1,61%
100,00%
-1,72%
11,64%
91,16%
16
15 887
533
5129
3,61%
0,38%
100,00%
-1,72%
11,64%
91,16%
15
16 355
621
2606
-
0,60%
100,00%
-2,54%
11,86%
87,40%

Verksamhet & Status

Föreningen har till ändamål att utöva sådan sund och effektiv transportförsäljningsverksamhet, som främjar delägarnas ekonomiska intressen. Föreningen skall därvid - i eget namn träffa avtal om utförande av transport- och maskin- tjänster - inom ramen för sålunda träffade avtal bereda så god och lönsam sysselsättning som möjligt för delägarnas produktionsresurser samt - utöva annan därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska föreningen när så befinnes förenligt med verksam- hetens bedrivande - inrätta administrativ servicefunktion för delägarna för att åt dem ombesörja erforderliga administrativa göromål, - medverka vid finansiering av delägarnas inköp av transport- redskap samt - åt delägarna förmedla inköp av transportredskap och förnödenheter. Till fullföljande av sitt ändamål ska föreningen i den ort, där styrelsen har sitt säte, inrätta huvudkontor samt vid behov avdelningskontor inom verksamhetsområdet. Vidare ska föreningen i den mån så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande, förvärva fast egendom och andra anläggningstillgångar.

Org.nummer
752000-0923
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Ekonomisk förening
Registreringsdatum
1955-03-09
Juridiskt namn
HML Haga-Mölndal Lastbilcentral ek för
Länsäte
Mölndal

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Wageby, Ebbe Kenneth (f. 1956)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Gjörde, Bo Torgel (f. 1970)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Wageby, Ebbe Kenneth (f. 1956)
Aronsson, Alf Benny (f. 1958)
Stålegård, Anders Per-Magnus (f. 1961)
Olsson, Sune Torbjörn (f. 1967)
Olsson, Paul Ronnie (f. 1975)
Karlsson, Anders Michael (f. 1976)
Axelsson, Bernt Thomas (f. 1978)
Styrelsesuppleant
Svensson, Birger Hans Olof (f. 1957)
Högberg, Jan Michael (f. 1972)
Erlandsson, John Christer (f. 1975)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).