Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Storgatan 14, 352 31, VÄXJÖ
Tel.nummer
010-4513000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
729500-1767
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1973
Bolagsform
Ekonomisk förening
Moderbolag
HSB Sydost ek för
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
HSB Sydost ek för
Status
Aktiv
Kommunsäte
Växjö
Nyckeltal
Vinstmarginal
28,13%
25,20% (2000)
Kassalikviditet
103,71%
106,24% (2000)
Soliditet
15,42%
17,78% (2000)
Bruttovinstmarginal
-2,98%
-3,07% (2000)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
89
92 180
7 264
5 391
668 471
899
21 614
30,47%
104,92%
11,35%
91
79 923
6 179
4 667
490 611
784
20 259
25,10%
104,10%
13,12%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
92 180
-
12 697
7 264
79 923
-
6 634
6 179
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
318 449
350 022
668 471
-
200 162
290 449
490 611
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
75 860
0
4 362
262 792
325 457
668 471
64 378
0
2 014
145 710
278 509
490 611
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
899
-
21 614
-
8 746
-
92 180
784
-
20 259
-
9 120
-
79 923
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
89
1 036
-
17059
15,34%
30,47%
-1,83%
26,65%
11,35%
104,92%
91
878
-
8648
-
25,10%
-1,91%
14,94%
13,12%
104,10%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
72
56 407
3 940
3 224
452 540
899
18 133
28,13%
103,71%
15,42%
75
49 732
4 964
3 421
351 935
784
16 774
25,20%
106,24%
17,78%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
56 407
-
1 835
3 940
49 732
-
388
4 964
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
117 997
334 543
452 540
-
65 794
286 141
351 935
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
67 541
2 846
1 988
65 701
314 464
452 540
60 563
2 561
1 288
18 573
268 950
351 935
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
899
-
18 133
-
7 305
-
56 407
784
-
16 774
-
7 806
-
49 732
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
72
783
-
3823
13,42%
28,13%
-2,98%
35,60%
15,42%
103,71%
75
663
-
1676
-
25,20%
-3,07%
34,57%
17,78%
106,24%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att * verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som är relaterade till byggandet och boendet * främja bosparande i HSB Riksföbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätt- och hyreslägenheter * bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder * genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadrätten som upplåtelseform * att bedriva inlåningsverksamhet enligt lag 2004:229 samt handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarnas likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar * tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar kvalificerade förvaltningstjänster som underlätta styrelsearbetet samt i övrigt biträda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i dess verksamhet genom rådgivning, beställning och upphandling * äga och förvalta fast egendom * äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag * genom kompetent rådgivning, bl a genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse * utöva annan härmed sammanhängande verksamhet * verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet * lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kun skaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling.

Org.nummer
729500-1767
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Ekonomisk förening
Registreringsdatum
1973-02-14
Juridiskt namn
HSB Sydost ek för
Länsäte
Växjö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Abrahamsson, Erik Anton Jörgen (f. 1963)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Davidsson, Jan Håkan Urban (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Widnemark, Berit Monica Yvonne (f. 1951)
Quist Karlsson, Karin Anne-Christin (f. 1957)
Gunnarsson, Björn Mikael (f. 1959)
Fiorino, Lena Margita Githa (f. 1966)
Radetinac, Gaca (f. 1972)
Sparrewath Nielsen, Dean (f. 1982)
Lindroth, Dan Sebastian (f. 1983)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Gustavsson, Klara Rebecca (f. 1983)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).