Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kraftgatan 4, 269 74, VÄSTRA KARUP
Tel.nummer
0431-449900
E-postadress
kundservice@bjarekraft.se
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
739400-0132
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1971
Bolagsform
Ekonomisk förening
Moderbolag
Bjäre Kraft ek för
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Bjäre Kraft ek för
Status
Aktiv
Kommunsäte
Båstad
Ekonomisk rating (2002)
Poäng 13/15: Mycket väl godkänd

I det här företaget är både lönsamheten och den underliggande finansiella styrkan utmärkt. Tillväxten är ok. Genom att öka tillväxttakten kommer bolaget att kraftigt förbättra sitt resultat.

Nyckeltal
Vinstmarginal
16,19%
22,22% (2001)
Kassalikviditet
418,32%
367,76% (2001)
Soliditet
81,18%
80,14% (2001)
Bruttovinstmarginal
62,43%
67,25% (2001)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
31
55 419
10 744
7 517
153 904
1 344
8 252
20,68%
430,40%
82,77%
30
52 776
13 321
7 588
146 770
729
8 577
25,89%
373,79%
81,67%
30
52 202
13 717
8 781
151 744
750
8 273
27,94%
239,34%
73,98%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
52 430
2 989
8 949
10 744
51 735
1 041
8 861
13 321
49 144
3 058
11 734
13 717

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
93 516
60 388
153 904
-
91 641
55 130
146 771
-
85 710
66 034
151 744

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
127 380
-
12 740
-
13 783
153 903
119 860
-
12 503
-
14 408
146 771
112 261
-
12 405
-
27 077
151 743

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 344
-
8 252
-
4 367
-
55 419
729
-
8 577
-
4 468
-
52 776
750
-
8 273
-
3 895
-
52 202

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
31
1 691
459
32161
1,34%
20,68%
63,31%
88,89%
82,77%
430,40%
30
1 725
462
31099
5,27%
25,89%
68,31%
78,71%
81,67%
373,79%
30
1 638
432
31882
-
27,94%
71,58%
79,27%
73,98%
239,34%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
31
53 186
8 400
5 240
125 963
1 308
8 251
16,19%
418,32%
81,18%
30
52 776
11 425
5 703
120 259
663
8 537
22,22%
367,76%
80,14%
30
49 393
12 594
6 938
126 757
685
8 235
25,77%
231,16%
70,84%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
52 430
756
6 664
8 400
51 735
1 041
8 803
11 425
48 930
463
9 067
12 594

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
67 240
58 723
125 963
-
66 973
53 287
120 260
-
62 042
64 715
126 757

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
67 086
45 093
-
-
13 783
125 962
61 843
44 273
-
-
14 143
120 259
56 130
43 162
-
-
27 465
126 757

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 308
-
8 251
-
4 355
-
53 186
663
-
8 537
-
4 433
-
52 776
685
-
8 235
-
3 861
-
49 393

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
31
1 691
458
17136
1,34%
16,19%
62,43%
85,71%
81,18%
418,32%
30
1 725
458
18538
5,73%
22,22%
67,25%
75,66%
80,14%
367,76%
30
1 631
432
16810
-
25,77%
71,47%
76,13%
70,84%
231,16%

Verksamhet & Status

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att direkt eller genom hel- eller delägda företag anskaffa, producera och distribuera energi, bedriva kommunikatiohnsnäts- och entreprenadverksamhet samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
739400-0132
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Ekonomisk förening
Registreringsdatum
1971-01-01
Juridiskt namn
Bjäre Kraft ek för
Länsäte
Båstad

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Eriksson, Håkan Lennart (f. 1953)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Julin, Rickard Mats Yngve (f. 1976)
Thronée, Paul Henrik Rickard (f. 1977)
Revisorssuppleant
Rittfeldt, Katarina Maria (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Jönsson, Lars Gunder (f. 1947)
Olsson, Claes Kenneth (f. 1951)
Gustafsson, Eva Birgitta (f. 1959)
Bengtsson, Paul Birger (f. 1961)
Hamilton, Claes Henning Richard (f. 1963)
Skoog Bengtsson, Maria Ingrid G (f. 1965)
Nilsson, Lars Erik (f. 1966)
Hansson, Karin Cecilia (f. 1972)
Senniksen, Jonathan Bendt (f. 1987)
Styrelsesuppleant
Elofsson, Sven Peter Niklas (f. 1968)
Rausman, Anna S K L (f. 1982)
Rausman, Anna S K L (f. 1982)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).