Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Fleminggatan 41, 112 32, STOCKHOLM
Tel.nummer
010-4421000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
702000-9333
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1923
Bolagsform
Ekonomisk förening
Moderbolag
HSB Stockholm ek för
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
HSB Stockholm ek för
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
18,04%
30,96% (2001)
Kassalikviditet
118,64%
57,59% (2001)
Soliditet
15,54%
13,73% (2001)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
288
481 050
37 606
28 157
2 217 414
3 403
80 381
22,68%
128,49%
14,51%
300
459 476
100 493
74 959
2 316 331
3 224
74 938
37,01%
59,57%
12,71%
322
391 252
25 842
16 919
2 138 383
3 092
78 204
24,60%
391,08%
9,56%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
481 050
-
50 968
37 606
459 476
-
126 285
100 493
391 252
-
46 296
25 842

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 588 691
628 723
2 217 414
-
1 536 085
780 246
2 316 331
-
1 448 018
690 365
2 138 383

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
321 647
0
36 981
1 412 221
446 565
2 217 414
294 417
0
18 159
826 026
1 177 729
2 316 331
204 334
0
15 419
1 776 205
142 425
2 138 383

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 403
-
80 381
-
33 287
-
481 050
3 224
-
74 938
-
31 251
-
459 476
3 092
-
78 204
-
32 127
-
391 252

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
288
1 670
-
87949
4,70%
22,68%
-
37,87%
14,51%
128,49%
300
1 532
-
144444
17,44%
37,01%
-
-86,51%
12,71%
59,57%
322
1 215
-
61715
-
24,60%
-
140,05%
9,56%
391,08%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
273
414 708
21 656
17 083
1 831 726
2 797
76 734
18,04%
118,64%
15,54%
285
393 074
70 719
43 202
1 966 585
2 639
71 368
30,96%
57,59%
13,73%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
414 708
-
31 053
21 656
393 074
-
84 494
70 719
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 216 049
615 677
1 831 726
-
1 193 805
772 780
1 966 585
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
256 687
35 879
3 412
1 062 460
473 288
1 831 726
241 560
36 357
5 952
476 120
1 206 596
1 966 585
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 797
-
76 734
-
31 647
-
414 708
2 639
-
71 368
-
29 641
-
393 074
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
273
1 519
-
34465
5,50%
18,04%
-
34,33%
15,54%
118,64%
285
1 379
-
90446
-
30,96%
-
-110,36%
13,73%
57,59%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som är relaterade till byggandet och boendet - främja bosparandet i HSBs Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrättslägenheter. - erbjuda medlemmar hyreslägenheter med bosparandet som turordningsgrund. - bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostadsområden. - genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform - att bedriva inlåningsverksamhet samt handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarnas likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar. - tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar kvalificerade förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet samt i övrigt stödja bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i dess verksamhet genom rådgivning, beställning och upphandling - äga och förvalta fast egendom - äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag - genom kompetent rådgivning, bl a genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostads- rättsföreningens styrelse - utöva annan härmed sammanhängande verksamhet - verka för studie- fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet - lämna kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform - i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling.

Org.nummer
702000-9333
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Ekonomisk förening
Registreringsdatum
1923-07-14
Juridiskt namn
HSB Stockholm ek för
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Svensson, Anders Henry (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Hävrén, Conny Fredric (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Fast, Bengt Arne (f. 1953)
Hållander, Mats Paul Börje (f. 1956)
Henriksson, Lars-Åke (f. 1956)
Brunner, Susanne Margareta (f. 1959)
Tegnander, Hans Olof (f. 1962)
Dahlström, Lena Birgitta Stigsdotter (f. 1963)
Fält, Ulrika Teresia Björnsdotter (f. 1965)
Matsson, Dan Torsten (f. 1965)
Henström, Nils Erkki (f. 1965)
Johansson, Bernt Stefan (f. 1967)
Hjalmarsson, Jenny Kristina (f. 1974)
Edholm, Camilla Sofia (f. 1981)
Styrelsesuppleant
Gunér, Inger Anette (f. 1974)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Ekstrand, Elsie Anette Margareta (f. 1953)
Karlsson, Tomas Vilhelm (f. 1959)
Svalstedt, Charlotte Linnea (f. 1960)
Tärnåsen, Arne Marcus (f. 1973)
Roy Norelid, Sofie (f. 1974)
Eriksson, Åsa Gabriella (f. 1976)
Halling Nordström, Anna Erica (f. 1980)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).