Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Hedvig Möllers gata 17, 223 55, LUND
Tel.nummer
046-235800
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556057-1886
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1952
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Givaudan North Europe AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Givaudan North Europe AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lund
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,97%
12,22% (2016)
Kassalikviditet
113,79%
275,60% (2016)
Soliditet
13,44%
63,95% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
18 236
1 258
909
7 833
-
-
6,97%
113,79%
13,44%
9
22 070
2 696
7 896
12 573
0
0
12,22%
275,60%
63,95%
8
18 483
2 296
2 582
13 340
0
6 600
12,42%
429,31%
64,40%
10
19 018
2 291
2 660
14 215
0
7 430
12,05%
290,67%
66,99%
9
18 142
2 252
2 689
15 250
0
6 939
12,42%
353,36%
68,93%
8
17 463
2 160
1 644
14 975
-
6 430
12,38%
430,27%
69,96%
9
18 962
2 703
2 545
16 121
2 693
4 403
14,26%
475,44%
71,52%
9
17 648
2 810
3 563
18 302
2 535
3 198
15,95%
352,30%
72,56%
6
16 886
4 547
4 335
22 317
1 491
2 262
26,93%
363,26%
70,65%
6
14 454
5 745
4 785
22 680
1 550
1 311
39,75%
517,31%
77,00%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
18 235
1
1 271
1 258
22 070
-
2 694
2 696
18 483
-
2 268
2 296
19 018
-
2 209
2 291
18 141
1
2 129
2 252
17 459
4
1 976
2 160
18 954
8
2 496
2 703
17 622
26
2 695
2 810
16 886
-
4 161
4 547
14 454
-
4 483
5 745

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
118
7 715
7 833
-
80
12 493
12 573
-
53
13 287
13 340
-
6 085
8 130
14 215
-
6 158
9 092
15 250
-
6 163
8 812
14 975
-
6 151
9 970
16 121
-
10 118
8 184
18 302
-
10 086
12 231
22 317
-
13 984
8 696
22 680

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 053
-
-
-
6 780
7 833
8 040
-
-
-
4 533
12 573
2 726
7 519
-
-
3 095
13 340
2 804
8 614
-
-
2 797
14 215
2 833
9 844
-
-
2 573
15 250
1 788
11 140
-
-
2 048
14 976
2 689
11 335
-
-
2 097
16 121
3 707
12 272
-
-
2 323
18 302
4 479
14 471
-
-
3 367
22 317
4 929
16 070
-
-
1 681
22 680

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
18 236
-
-
-
-
-
7 896
22 070
-
-
6 600
-
3 768
2 582
18 483
-
-
7 430
-
4 039
2 660
19 018
-
-
6 939
-
3 735
2 689
18 142
-
-
6 430
-
3 448
1 644
17 463
2 693
-
4 403
-
3 740
2 545
18 962
2 535
-
3 198
-
3 240
3 563
17 648
1 491
100
2 262
-
2 023
4 335
16 886
1 550
101
1 311
-
1 593
4 785
14 454

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
2 279
1 437
1304
-17,38%
6,97%
100,00%
5,13%
13,44%
113,79%
9
2 452
1 504
2732
19,41%
12,22%
100,00%
36,07%
63,95%
275,60%
8
2 310
1 364
2319
-2,81%
12,42%
100,00%
55,14%
64,40%
429,31%
10
1 902
1 184
2282
4,83%
12,05%
100,00%
28,04%
66,99%
290,67%
9
2 016
1 219
2201
3,91%
12,42%
100,00%
35,94%
68,93%
353,36%
8
2 182
-
1976
-7,89%
12,38%
-80,18%
38,74%
69,96%
430,27%
9
2 106
-
2496
7,56%
14,26%
-76,54%
41,54%
71,52%
475,44%
9
1 958
-
2695
4,36%
15,95%
-73,36%
33,26%
72,56%
352,30%
6
2 814
-
4161
16,83%
26,93%
-52,71%
52,49%
70,65%
363,26%
6
2 409
-
4483
-
39,75%
-38,46%
48,53%
77,00%
517,31%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva försäljning av arområvaror samt blandningar därav.

Org.nummer
556057-1886
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1952-09-29
Juridiskt namn
Givaudan North Europe AB
Länsäte
Lund

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Silfverstolpe, Pia Maria Birgitta (f. 1959)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Ekelund, Maria Sofia (f. 1970)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Silfverstolpe, Pia Maria Birgitta (f. 1959)
Styrelseledamot
Silfverstolpe, Pia Maria Birgitta (f. 1959)
Mottet, Vincent Charles André (f. 1965)
Hartnacke, Henning (f. 1968)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).