Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Västra Esplanaden 18, 352 31, VÄXJÖ
Tel.nummer
0470-41359
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-0662
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Växjö kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Växjö kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Växjö
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,79%
2,70% (2001)
Kassalikviditet
71,44%
88,87% (2001)
Soliditet
68,51%
68,98% (2001)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
4 334 000
72 000
53 000
7 763 000
-
-
17,07%
47,04%
25,75%
-
3 998 000
74 000
45 000
7 122 000
-
-
20,18%
52,66%
27,30%
-
3 728 000
107 000
100 000
6 808 000
-
-
20,94%
59,18%
27,85%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 715 000
2 619 000
256 000
72 000
1 496 000
2 502 000
256 000
74 000
1 600 000
2 128 000
286 000
107 000

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
7 248 000
515 000
7 763 000
-
6 595 000
527 000
7 122 000
-
6 237 000
571 000
6 808 000

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 999 000
0
262 000
4 454 000
1 048 000
7 763 000
1 944 000
0
229 000
3 992 000
957 000
7 122 000
1 896 000
0
217 000
3 764 000
931 000
6 808 000

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
4 334 000
-
-
-
-
-
-
3 998 000
-
-
-
-
-
-
3 728 000

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
518000
14,64%
17,07%
-
-31,08%
25,75%
47,04%
-
-
-
485000
-6,50%
20,18%
-
-28,74%
27,30%
52,66%
-
-
-
503000
-
20,94%
-
-22,50%
27,85%
59,18%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5257
3 428 000
12 000
12 000
1 813 000
-
-
1,79%
71,44%
68,51%
5117
3 242 000
13 000
13 000
1 783 000
-
-
2,70%
88,87%
68,98%
4914
2 811 000
45 000
45 000
1 784 000
-
-
7,32%
94,32%
68,22%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
809 000
2 619 000
-35 000
12 000
740 000
2 502 000
-33 000
13 000
683 000
2 128 000
-1 000
45 000

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 438 000
375 000
1 813 000
-
1 324 000
459 000
1 783 000
-
1 281 000
503 000
1 784 000

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 242 100
0
53 000
0
517 900
1 813 000
1 230 000
0
35 000
6 000
512 000
1 783 000
1 217 000
0
36 000
3 000
528 000
1 784 000

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
3 428 000
-
-
-
-
-
-
3 242 000
-
-
-
-
-
-
2 811 000

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5 257
154
-
18000
9,32%
1,79%
-
-17,66%
68,51%
71,44%
5 117
145
-
2000
8,35%
2,70%
-
-7,16%
68,98%
88,87%
4 914
139
-
35000
-
7,32%
-
-3,66%
68,22%
94,32%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-0662
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Växjö kommun
Länsäte
Växjö

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN37000 Reningsverksamhet | SN38110 Sophämtning, renhållningstransporter | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN42990 Anläggningsarbete, övrigt | SN5610010 Restaurang, fullständiga rättigheter | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532130 Frisörskola | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532163 Energiprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532166 Handels- & administrationsprogram | SN8532167 Hantverksprogram | SN8532168 Hotell- & turismprogram | SN8532169 Industriprogram | SN8532170 Restaurang- & livsmedelsprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN8532176 Specialprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN85591 Arbetsmarknadsutbildning | SN8559410 Datautbildning | SN86211 Primärvård med läkare | SN8621210 Företagshälsovård | SN86903 Primärvård, ej läkare | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87202 Vårdboende för barn & ungdomar | SN8720310 Vård- & behandlingshem | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87302 Serviceboende för funktionshindrade | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN88994 Humanitär hjälporganisation | SN9002010 Teater | SN90040 Teatrar & konserthus | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN9101145 Sjukhusbibliotek | SN9101150 Läromedelscentral | SN91012 Arkiv | SN91020 Museum | SN91030 Kulturmiljöinstitution | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311930 Simhall | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux | SN8531150 Humanistiska programmet | SN8531160 Ekonomiprogrammet | SN8532178 VVS- & fastighetsprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).