Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
F O Petersons Gata 32, 421 31, VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel.nummer
031-696000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556045-3523
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1945
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
BIC Nordic AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
BIC Nordic AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,92%
7,29% (2016)
Kassalikviditet
233,76%
257,55% (2016)
Soliditet
49,09%
48,82% (2016)
Bruttovinstmarginal
-27,86%
-27,92% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
22
207 337
7 965
6 709
126 905
2 279
12 074
3,92%
233,76%
49,09%
22
197 666
14 336
9 712
125 025
1 763
11 746
7,29%
257,55%
48,82%
20
195 900
11 772
7 139
119 693
2 054
9 922
6,10%
238,57%
45,58%
21
190 369
7 173
4 396
115 097
1 940
10 197
3,96%
235,18%
43,92%
20
178 814
11 080
8 151
116 601
0
11 247
6,35%
240,09%
43,54%
21
179 661
8 500
6 161
115 030
-
11 322
4,95%
207,16%
38,97%
18
175 195
11 105
7 958
124 484
0
9 458
6,94%
280,81%
50,53%
21
165 750
11 028
12 084
112 164
0
10 437
7,32%
277,24%
49,24%
23
188 547
5 936
4 843
118 686
311
10 133
3,66%
233,09%
44,31%
28
199 893
13 412
6 200
123 127
490
11 773
7,29%
197,33%
41,04%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
207 123
214
8 105
7 965
196 917
749
14 326
14 336
195 755
145
11 809
11 772
189 184
1 185
7 310
7 173
178 360
454
10 995
11 080
178 521
1 140
8 270
8 500
174 588
607
11 522
11 105
165 750
-
11 946
11 028
188 547
-
6 359
5 936
199 836
57
13 074
13 412

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
82
126 823
126 905
-
118
124 907
125 025
-
155
119 538
119 693
-
212
114 885
115 097
-
314
116 287
116 601
-
416
114 614
115 030
-
542
123 942
124 484
-
652
111 513
112 165
-
37
118 650
118 687
-
85
123 043
123 128

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
45 530
21 498
17 523
0
42 354
126 905
43 682
22 255
17 593
0
41 495
125 025
38 450
20 654
18 072
0
42 518
119 694
36 443
18 083
18 522
0
42 050
115 098
36 535
18 249
19 114
0
42 705
116 603
30 340
18 572
19 512
0
46 606
115 030
48 985
17 841
19 404
0
38 255
124 485
41 429
17 698
17 856
0
35 182
112 165
36 128
21 098
17 993
0
43 468
118 687
34 179
20 969
18 251
0
49 728
123 127

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 279
385
12 074
-
8 467
10 000
207 337
1 763
260
11 746
-
7 541
5 000
197 666
2 054
295
9 922
-
6 554
4 685
195 900
1 940
276
10 197
-
5 585
4 758
190 369
-
-
11 247
-
5 980
9 109
178 814
-
-
11 322
-
6 165
4 291
179 661
-
-
9 458
-
6 192
22 250
175 195
-
-
10 437
-
4 331
-
165 750
311
-
10 133
-
3 975
-
188 547
490
-
11 773
-
4 172
-
199 893

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
22
9 415
-
25628
5,18%
3,92%
-27,86%
40,78%
49,09%
233,76%
22
8 951
-
31919
0,59%
7,29%
-27,92%
42,36%
48,82%
257,55%
20
9 788
-
29881
3,47%
6,10%
-28,05%
39,35%
45,58%
238,57%
21
9 009
-
25832
6,07%
3,96%
-28,33%
38,50%
43,92%
235,18%
20
8 918
-
30109
-0,09%
6,35%
-29,38%
41,25%
43,54%
240,09%
21
8 501
-
27782
2,25%
4,95%
-28,65%
38,10%
38,97%
207,16%
18
9 699
-
30926
5,33%
6,94%
-25,11%
49,08%
50,53%
280,81%
21
7 893
-
29802
-12,09%
7,32%
-23,42%
46,05%
49,24%
277,24%
23
8 198
-
24352
-5,65%
3,66%
-22,05%
39,87%
44,31%
233,09%
28
7 137
-
31325
-
7,29%
-19,89%
36,69%
41,04%
197,33%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva importverksamhet inom dagligvaruhandel och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.

Org.nummer
556045-3523
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1945-05-11
Juridiskt namn
BIC Nordic AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Freiholtz, Ingemar Mathias (f. 1975)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Hofréus, Sven Patric (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Salha, Béchara (f. 1969)
Styrelseledamot
Salha, Béchara (f. 1969)
Kockmann, Christian Bernhard (f. 1970)
Fournier,Jean-Francois (f. 1971)
Freiholtz, Ingemar Mathias (f. 1975)
Bocquillon Liger-Belar, Marie-Pierre (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).