Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Solna Strandväg 21, 171 54, SOLNA
Tel.nummer
040-6310010
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556607-5692
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Gunnar Karlsen Sverige AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Gunnar Karlsen Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Solna
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,51%
3,73% (2016)
Kassalikviditet
141,27%
135,63% (2016)
Soliditet
32,49%
31,60% (2016)
Bruttovinstmarginal
43,75%
48,10% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
534
1 227 625
30 744
16 669
420 614
5 063
245 222
2,51%
141,27%
32,49%
470
999 231
37 110
20 833
358 812
3 048
220 672
3,73%
135,63%
31,60%
366
794 498
38 286
21 485
255 404
2 885
167 620
4,83%
152,21%
33,25%
317
657 070
36 071
20 620
201 411
2 570
142 095
5,50%
157,61%
36,02%
298
604 523
24 829
13 307
162 081
2 625
132 989
4,12%
146,22%
27,57%
296
530 470
23 979
19 479
150 075
1 964
123 052
4,58%
147,34%
30,20%
293
452 080
-13 952
-13 952
118 735
1 470
116 959
-3,01%
122,78%
21,76%
264
434 997
1 890
7 090
127 731
1 301
100 097
0,49%
118,68%
20,58%
261
376 349
-19 240
-19 240
97 658
1 282
100 136
-4,76%
118,61%
19,66%
296
486 812
-14 350
-10 233
122 582
2 642
101 020
-2,63%
123,36%
11,78%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 227 402
223
30 559
30 744
997 293
1 938
36 925
37 110
794 304
194
37 915
38 286
656 672
398
35 518
36 071
603 829
694
23 697
24 829
529 406
1 064
23 634
23 979
451 496
584
-13 858
-13 952
433 634
1 363
2 007
1 890
376 349
-
-18 381
-19 240
486 812
-
-13 114
-14 350

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
31 802
388 812
420 614
-
33 795
325 017
358 812
-
2 518
252 886
255 404
-
2 264
199 147
201 411
-
2 192
159 889
162 081
-
2 844
147 231
150 075
-
9 904
108 831
118 735
-
12 345
115 386
127 731
-
10 067
87 591
97 658
-
11 400
111 182
122 582

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
103 233
42 850
-
-
274 531
420 614
86 563
34 400
-
-
237 849
358 812
65 730
24 600
-
-
165 074
255 404
61 245
14 500
-
-
125 666
201 411
40 625
5 200
-
7 601
108 655
162 081
45 318
-
-
5 617
99 140
150 075
25 839
-
-
5 617
87 279
118 735
26 291
-
-
5 617
95 823
127 731
19 201
-
-
5 617
72 840
97 658
14 441
-
-
18 654
89 487
122 582

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
5 063
-
245 222
-
116 604
-
1 227 625
3 048
-
220 672
-
101 212
-
999 231
2 885
-
167 620
-
73 404
-
794 498
2 570
-
142 095
-
61 150
-
657 070
2 625
-
132 989
-
54 735
-
604 523
1 964
-
123 052
-
51 445
-
530 470
1 470
-
116 959
-
50 856
-
452 080
1 301
-
100 097
-
42 641
-
434 997
1 282
-
100 136
-
41 596
-
376 349
2 642
-
101 020
-
42 049
-
486 812

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
534
2 299
719
32577
23,07%
2,51%
43,75%
9,31%
32,49%
141,27%
470
2 122
729
38145
25,56%
3,73%
48,10%
8,74%
31,60%
135,63%
366
2 170
692
38931
20,96%
4,83%
47,07%
11,06%
33,25%
152,21%
317
2 072
674
36507
8,75%
5,50%
48,12%
11,19%
36,02%
157,61%
298
2 026
652
24811
14,06%
4,12%
46,75%
8,48%
27,57%
146,22%
296
1 789
604
26810
17,26%
4,58%
50,00%
9,08%
30,20%
147,34%
293
1 541
589
-10362
4,12%
-3,01%
49,67%
4,77%
21,76%
122,78%
264
1 643
562
5535
15,22%
0,49%
47,16%
4,51%
20,58%
118,68%
261
1 442
177
-14417
-22,69%
-4,76%
47,29%
3,92%
19,66%
118,61%
296
1 645
508
-9942
-
-2,63%
38,74%
4,46%
11,78%
123,36%

Verksamhet & Status

Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra installationer, reparationer, service och underhåll inom områderna VVS och ventilation samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556607-5692
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-02-28
Juridiskt namn
Gunnar Karlsen Sverige AB
Länsäte
Solna

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Krawe, Kjell Göran (f. 1965)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Svenson, Thomas Carl Bror (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Valen-Sendstad, Jon (f. 1953)
Styrelseledamot
Valen-Sendstad, Jon (f. 1953)
Hasselberg, Kjell Herbert Mikael (f. 1962)
Wathne, Jan Arild (f. 1964)
Aasheim, Jo Sverre (f. 1966)
Madsen, Frank Rikard (f. 1969)
Envall, Karin Josefin (f. 1986)
Styrelsesuppleant
Roth, Ola Marcus (f. 1972)
Danred, Carl Per Henrik (f. 1980)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).