Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Arsenalsgatan 6, 411 20, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-7116202
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556737-9465
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2007
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Löfvingkliniken AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Löfvingkliniken AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
15,55%
17,04% (2016)
Kassalikviditet
198,38%
218,97% (2016)
Soliditet
56,76%
55,76% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5
8 506
1 323
716
3 830
-
-
15,55%
198,38%
56,76%
4
5 059
862
481
2 370
0
0
17,04%
218,97%
55,76%
4
3 585
198
79
1 182
0
1 080
6,70%
209,24%
55,91%
5
4 001
526
300
1 164
0
1 337
13,48%
223,66%
58,98%
5
4 175
426
315
1 349
0
1 433
10,28%
132,53%
32,02%
0
3 867
390
382
995
0
0
10,70%
202,10%
56,98%
0
3 035
-379
-379
1 131
0
0
-12,54%
127,91%
16,36%
0
2 262
33
28
483
0
0
1,60%
113,97%
23,60%
0
1 636
-15
-15
401
0
0
-0,92%
115,00%
21,45%
0
1 189
3
1
564
0
0
0,25%
176,61%
17,91%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
8 506
-
1 323
1 323
5 059
-
862
862
3 584
1
240
198
3 931
70
530
526
4 175
-
428
426
3 852
15
411
390
3 014
21
-382
-379
2 058
204
33
33
1 633
3
-15
-15
1 189
-
3
3

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
386
3 444
3 830
-
56
2 314
2 370
-
78
1 104
1 182
-
21
1 143
1 164
-
36
1 313
1 349
-
30
965
995
-
85
1 046
1 131
-
98
386
484
-
118
283
401
-
125
438
563

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 539
814
-
-
1 478
3 831
983
434
-
-
954
2 371
501
205
-
-
476
1 182
582
134
-
-
448
1 164
432
-
-
-
916
1 348
567
-
-
-
428
995
185
-
-
164
781
1 130
114
-
-
97
272
483
86
-
-
94
220
400
101
-
-
214
248
563

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 100
8 506
-
-
-
-
-
160
5 059
-
-
1 080
-
466
-
3 585
-
-
1 337
-
524
160
4 001
-
-
1 433
-
507
150
4 175
-
-
-
-
-
-
3 867
-
-
-
-
-
-
3 035
-
-
-
-
-
-
2 262
-
-
-
-
-
-
1 636
-
-
-
-
-
-
1 189

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5
1 701
692
1368
68,14%
15,55%
100,00%
23,11%
56,76%
198,38%
4
1 265
442
883
41,16%
17,04%
100,00%
26,88%
55,76%
218,97%
4
896
403
265
-8,83%
6,70%
100,00%
17,52%
55,91%
209,24%
5
786
387
545
-5,84%
13,48%
100,00%
17,68%
58,98%
223,66%
5
835
440
448
8,39%
10,28%
100,00%
9,51%
32,02%
132,53%
-
-
-
465
27,80%
10,70%
100,00%
13,94%
56,98%
202,10%
-
-
-
-338
46,45%
-12,54%
100,00%
8,79%
16,36%
127,91%
-
-
-
70
26,03%
1,60%
100,00%
5,54%
23,60%
113,97%
-
-
-
19
37,34%
-0,92%
100,00%
3,86%
21,45%
115,00%
-
-
-
34
-
0,25%
100,00%
15,98%
17,91%
176,61%

Verksamhet & Status

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva hälso- och sjukvård innefattande sjukvårdande behandlingar, utbildning och konsultationer, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556737-9465
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2007-09-13
Juridiskt namn
Löfvingkliniken AB
Länsäte
Göteborg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Jörgensen, Björn Roger (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Rydberg, Tony Valdemar (f. 1963)
Styrelseledamot
Löfving, Gustaf Håkan (f. 1957)
Rydberg, Tony Valdemar (f. 1963)
Styrelsesuppleant
Rydberg, Maria Catarina (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).