Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Orranäs gata 41, 373 75, JÄMJÖ
Tel.nummer
0455-52525
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556680-5361
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2005
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Jämjö rör & energi
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Jämjö rör & energi
Status
Aktiv
Kommunsäte
Karlskrona
Ekonomisk rating (2016)
Poäng 7/15: Väl godkänd

Tillväxten är ok men lönsamheten är mycket svag. Dessutom är den bakomliggande styrkan i bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
2,07% (2015)
Kassalikviditet
Saknas
178,04% (2015)
Soliditet
2,00%
12,92% (2015)
Bruttovinstmarginal
Saknas
68,77% (2015)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
0
3
195
0
-
-
-
2,00%
4
4 159
7
5
4 989
0
1 175
2,07%
178,04%
12,92%
4
3 720
11
9
4 064
0
1 164
2,72%
167,76%
15,74%
4
4 397
171
8
4 332
0
1 229
5,48%
189,97%
14,56%
5
4 057
-16
3
3 706
-
1 160
1,14%
156,11%
13,44%
6
4 298
-128
2
4 212
-
1 505
-0,61%
146,52%
12,12%
6
5 086
99
72
3 745
400
1 037
3,01%
161,75%
16,30%
4
3 830
243
116
2 183
381
458
6,87%
132,98%
24,72%
3
3 306
116
50
1 768
360
241
4,02%
102,23%
20,53%

Resultaträkning (tkr)

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
4 159
-
86
7
3 720
-
101
11
4 359
38
238
171
3 953
104
42
-16
4 119
179
-27
-128
5 086
-
152
99
3 830
-
262
243
3 306
-
125
116

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
539
4 450
4 989
-
682
3 382
4 064
-
824
3 508
4 332
-
866
2 840
3 706
-
1 007
3 205
4 212
-
595
3 151
3 746
-
248
1 935
2 183
-
287
1 481
1 768

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
5
160
-
-
165
520
160
-
2 337
1 972
4 989
515
160
-
1 928
1 461
4 064
506
160
-
2 370
1 296
4 332
498
-
-
2 062
1 146
3 706
495
20
-
2 190
1 507
4 212
492
152
-
1 492
1 608
3 744
421
152
-
574
1 037
2 184
310
68
-
402
987
1 767

Löner & utdelning (tkr)

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
3
-
-
-
-
-
-
-
1 175
-
362
-
4 159
-
-
1 164
-
264
-
3 720
-
-
1 229
-
373
-
4 397
-
-
1 160
-
308
-
4 057
-
-
1 505
-
395
-
4 298
400
-
1 037
-
463
-
5 086
381
-
458
-
355
-
3 830
360
-
241
-
322
6
3 306

Nyckeltal

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
968
-100,00%
-
-
-
2,00%
-
4
1 040
385
229
11,80%
2,07%
68,77%
59,58%
12,92%
178,04%
4
930
361
244
-14,66%
2,72%
100,00%
51,64%
15,74%
167,76%
4
1 090
412
373
10,27%
5,48%
100,02%
50,75%
14,56%
189,97%
5
791
296
183
-4,03%
1,14%
100,00%
42,85%
13,44%
156,11%
6
687
319
119
-19,01%
-0,61%
100,00%
41,22%
12,12%
146,52%
6
848
319
244
32,79%
3,01%
100,00%
30,34%
16,30%
161,75%
4
958
300
310
15,85%
6,87%
100,00%
23,45%
24,72%
132,98%
3
1 102
310
163
-
4,02%
100,00%
14,94%
20,53%
102,23%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva koncerngemensamma funktioner, butiksverksamhet, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556680-5361
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2005-05-13
Juridiskt namn
Jämjö rör & energi
Länsäte
Karlskrona

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Mattsson, Lars Johan (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Olsson, Bert Ronny (f. 1966)
Styrelsesuppleant
Olsson, Maj-Lis Ingela Katarina (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).