Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Drottninggatan 7-9, 602 24, NORRKÖPING
Tel.nummer
011-157933
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-0456
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Norrköpings kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Norrköpings kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Norrköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
26,07%
30,19% (2000)
Kassalikviditet
133,77%
143,98% (2000)
Soliditet
46,86%
44,61% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
5 587 800
99 300
76 400
8 852 100
-
-
19,33%
122,63%
46,50%
-
5 368 500
151 800
1 278 200
9 331 700
-
-
24,37%
108,82%
42,88%
-
5 464 200
-74 900
1 045 800
8 499 000
-
-
10,55%
69,85%
32,53%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 619 900
3 967 900
187 000
99 300
1 544 400
3 824 100
297 700
151 800
1 875 600
3 588 600
145 800
-74 900

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
6 663 100
2 189 000
8 852 100
-
7 057 000
2 274 700
9 331 700
-
7 309 100
1 189 900
8 499 000

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 116 300
0
149 400
2 803 900
1 782 500
8 852 100
4 001 600
0
132 400
3 110 700
2 087 000
9 331 700
2 765 000
0
344 200
3 745 400
1 644 400
8 499 000

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
5 587 800
-
-
-
-
-
-
5 368 500
-
-
-
-
-
-
5 464 200

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
336400
4,89%
19,33%
-
25,09%
46,50%
122,63%
-
-
-
430100
-17,66%
24,37%
-
12,15%
42,88%
108,82%
-
-
-
490000
-
10,55%
-
-24,23%
32,53%
69,85%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
9554
4 982 000
60 800
37 900
7 976 800
0
1 805 100
26,07%
133,77%
46,86%
9041
4 749 500
111 300
1 395 700
8 207 700
0
1 662 800
30,19%
143,98%
44,61%
-
4 448 800
-109 400
1 148 900
6 682 100
0
1 614 800
13,24%
85,71%
34,53%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 014 100
3 967 900
30 600
60 800
925 400
3 824 100
125 800
111 300
860 200
3 588 600
-49 200
-109 400

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 861 900
2 114 900
7 976 800
-
5 541 400
2 666 300
8 207 700
-
5 415 700
1 266 400
6 682 100

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 737 700
0
145 500
2 513 800
1 579 800
7 976 800
3 661 500
0
128 800
2 566 800
1 850 600
8 207 700
2 307 300
0
225 200
2 674 100
1 475 500
6 682 100

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1 805 100
-
615 900
-
4 982 000
-
-
1 662 800
-
569 200
-
4 749 500
-
-
1 614 800
-
627 500
-
4 448 800

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
9 554
106
-
176100
9,59%
26,07%
-
52,77%
46,86%
133,77%
9 041
102
-
254600
7,58%
30,19%
-
88,15%
44,61%
143,98%
-
-
-
176000
-
13,24%
-
-24,31%
34,53%
85,71%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-0456
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Norrköpings kommun
Länsäte
Norrköping

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN55300 Campingplats | SN63110 Databehandling, hosting | SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN85323 Gymnasial utbildning, annan | SN90010 Artistisk verksamhet | SN90030 Konstnärlig verksamhet | SN01620 Serviceföretag inom husdjurskötsel | SN41100 Byggprojektering | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN47792 Second Handaffär | SN55900 Logiverksamhet, övrig | SN5610010 Restaurang, fullständiga rättigheter | SN5610015 Restaurang, vin- & starkölsrättighet | SN5610025 Restaurang, slutna sällskap | SN5610030 Kafé | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN62030 Datordrifttjänster | SN62090 Andra IT- & datatjänster | SN68201 Fastighetsbolag, bostäder | SN7112430 Vatten, luft, miljövård | SN80100 Säkerhetsföretag | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84112 Inspekt kontroll tillståndsgiv mynd | SN84114 Informationsverk | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532130 Frisörskola | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532163 Energiprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532166 Handels- & administrationsprogram | SN8532167 Hantverksprogram | SN8532169 Industriprogram | SN8532170 Restaurang- & livsmedelsprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN8532176 Specialprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN85600 Utbildningsserviceföretag | SN86101 Primärvård, sluten | SN8610110 Sjukhem | SN86211 Primärvård med läkare | SN86212 Öppen hälso- & sjukv, ej primärvård | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87202 Vårdboende för barn & ungdomar | SN87203 Vårdboende för vuxna | SN8720310 Vård- & behandlingshem | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87302 Serviceboende för funktionshindrade | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88992 Missbruksvård vuxna, öppen | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN90020 Service till artistisk verksamhet | SN90040 Teatrar & konserthus | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN9101145 Sjukhusbibliotek | SN91012 Arkiv | SN91020 Museum | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311910 Sporthall | SN9311930 Simhall | SN9311950 Idrottsplats, idrottsanläggning | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN96090 Serviceverksamhet, övrig | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux | SN8531150 Humanistiska programmet | SN8531160 Ekonomiprogrammet | SN8532177 Industritekniska programmet | SN8532178 VVS- & fastighetsprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).