Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kungsbron 21, 111 22, STOCKHOLM
Tel.nummer
0771-860860
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
702001-7781
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1940
Bolagsform
Ekonomisk förening
Moderbolag
Riksbyggen ek för
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Riksbyggen ek för
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
12,49%
12,95% (2000)
Kassalikviditet
105,85%
86,27% (2000)
Soliditet
25,45%
23,06% (2000)
Bruttovinstmarginal
-2,58%
-3,17% (2000)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3381
2 891 731
214 654
158 651
9 773 586
9 179
774 780
15,48%
108,09%
27,17%
3754
2 425 063
124 465
122 386
8 434 269
5 528
742 827
12,09%
89,27%
23,85%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 891 731
-
128 935
214 654
2 401 271
23 792
41 282
124 465
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 546 136
7 227 450
9 773 586
-
2 784 299
5 649 970
8 434 269
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 655 570
0
335 188
440 167
6 339 161
9 770 086
2 011 750
0
115 903
372 513
5 933 594
8 433 760
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
9 179
-
774 780
-
333 240
-
2 891 731
5 528
-
742 827
-
74 297
-
2 425 063
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3 381
855
-
464123
20,43%
15,48%
-2,52%
30,72%
27,17%
108,09%
3 754
640
-
157185
-
12,09%
-3,41%
-11,81%
23,85%
89,27%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2455
2 426 357
94 136
54 501
9 406 261
7 880
586 306
12,49%
105,85%
25,45%
2620
2 015 550
82 916
82 916
8 089 667
4 082
545 768
12,95%
86,27%
23,06%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 426 357
-
-38 932
94 136
2 005 827
9 723
-10 746
82 916
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 029 286
7 376 975
9 406 261
-
2 763 922
5 325 745
8 089 667
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 352 287
53 656
9 255
312 102
6 678 961
9 406 261
1 841 642
30 056
9 340
357 764
5 850 865
8 089 667
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
7 880
-
586 306
-
255 760
22 693
2 426 357
4 082
-
545 768
-
232 602
-
2 015 550
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2 455
988
-
-29677
20,97%
12,49%
-2,58%
28,77%
25,45%
105,85%
2 620
766
-
-1406
-
12,95%
-3,17%
-26,18%
23,06%
86,27%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Föreningen har till ändamål att som centralorganisation för bostadsrättsföreningar och andra i bostadsförsörjningen engagerade organisationer främja medlemmarnas ekonomiska och andra intressen, att för medlemmarna och andra producera tekniska och administrativa tjänster i samband med produktion och förvaltning av bostäder och andra byggnader, att främja en sund utveckling av förhållandena på byggnads- och bostadsmarknaden, att anskaffa och förvalta bostäder och lokaler åt de till föreningen anslutna organisationernas medlemmar och andra, att för- värva, äga, förvalta och sälja fastigheter, andelar i bostadsrättsföreningar och andra föreningar, aktier och andra värde- handlingar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
702001-7781
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Ekonomisk förening
Registreringsdatum
1940-12-04
Juridiskt namn
Riksbyggen ek för
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Linde, Leif Janne (f. 1955)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Pettersson, Yvonne (f. 1950)
Ohlström, Tommy Karl Erik (f. 1954)
Holmström, Per Vilhelm (f. 1964)
Lindholm, Lennart Johan Jörgen (f. 1964)
Johansson, Leif Erik Mikael (f. 1964)
Petersson, Per Gunnar Nicklas (f. 1965)
Sasse, Elisabeth (f. 1966)
Wallin, Rolf Jonas (f. 1967)
Norén, Åke Mikael (f. 1971)
Fjelde, Elin Maria (f. 1984)
Drakander, Filippa Amanda (f. 1989)
Styrelsesuppleant
Ax, Jan Anders (f. 1962)
Fjell, Renée Lise-Lott (f. 1963)
Hildingsson, Lars Markus (f. 1973)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Stuart, Eric (f. 1959)
Goddard, Karin Margareta (f. 1961)
Hansson, Carl-Johan Fredrik (f. 1965)
Söderhjelm, Claes Robert (f. 1965)
von Schoultz, Eva Britta Sofia (f. 1969)
Szczepanowski, Anna Kicki Charlotta (f. 1971)
Willcox, Emma (f. 1972)
Sandvall, Nadja Michaela Johanna (f. 1978)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).