Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Oxenstiernsgatan 26-34, 115 27, STOCKHOLM
Tel.nummer
0470-778700
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556033-4285
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1934
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Sveriges Television AB SVT
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,70%
-0,38% (2016)
Kassalikviditet
101,36%
86,07% (2016)
Soliditet
12,72%
13,61% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2309
4 803 696
29 126
7 096
1 730 531
3 176
1 185 679
0,70%
101,36%
12,72%
2300
4 996 239
-19 138
6 702
1 476 952
3 041
1 172 941
-0,38%
86,07%
13,61%
2273
4 730 418
-40 838
2 785
1 497 450
2 980
1 129 971
-0,92%
85,71%
14,66%
2215
4 595 404
-30 806
2 067
1 549 687
3 399
1 096 946
-0,67%
85,00%
16,36%
2205
4 368 575
-40 417
5 439
1 525 264
3 297
1 065 805
-0,97%
100,85%
18,38%
2198
4 397 129
68 727
408
1 487 557
18 405
1 006 155
1,67%
100,01%
21,11%
2120
4 168 534
27 944
2 025
1 448 781
18 062
946 332
0,76%
96,82%
18,19%
2094
4 155 802
42 379
9 188
1 382 117
17 561
911 814
1,11%
102,45%
17,70%
2381
3 803 500
10 200
4 200
1 319 100
-
982 500
0,30%
101,46%
16,24%
2442
3 951 500
36 200
6 000
1 090 600
2 608
1 216 492
1,03%
102,00%
19,07%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 513 099
290 597
26 618
29 126
4 589 643
406 596
-22 953
-19 138
4 429 075
301 343
-47 510
-40 838
4 342 450
252 954
-37 386
-30 806
4 030 718
337 857
-44 732
-40 417
4 141 463
255 666
63 717
68 727
3 914 365
254 169
22 219
27 944
3 871 861
283 941
40 555
42 379
3 525 500
278 000
9 000
10 200
3 653 500
298 000
23 000
36 200

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
244 647
1 485 884
1 730 531
-
414 141
1 062 811
1 476 952
-
443 398
1 054 052
1 497 450
-
497 781
1 051 906
1 549 687
-
336 917
1 188 347
1 525 264
-
391 625
1 095 932
1 487 557
-
362 708
1 086 073
1 448 781
-
276 256
1 105 861
1 382 117
-
249 900
1 069 200
1 319 100
-
242 000
848 600
1 090 600

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
62 596
201 963
0
0
1 465 972
1 730 531
55 500
186 594
0
0
1 234 858
1 476 952
48 798
218 806
0
0
1 229 846
1 497 450
46 013
266 138
0
0
1 237 536
1 549 687
43 946
303 021
0
0
1 178 297
1 525 264
38 612
353 091
0
0
1 095 854
1 487 557
38 298
288 853
625
0
1 121 005
1 448 781
36 399
267 015
1 262
0
1 077 441
1 382 117
27 300
239 700
800
0
1 051 300
1 319 100
23 200
236 900
700
0
829 800
1 090 600

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 176
-
1 185 679
-
547 843
-
4 803 696
3 041
-
1 172 941
-
545 532
-
4 996 239
2 980
-
1 129 971
-
510 117
-
4 730 418
3 399
-
1 096 946
-
477 343
-
4 595 404
3 297
-
1 065 805
-
455 817
-
4 368 575
18 405
-
1 006 155
-
438 379
-
4 397 129
18 062
-
946 332
-
428 748
-
4 168 534
17 561
-
911 814
-
419 474
-
4 155 802
-
-
982 500
-
458 600
-
3 803 500
2 608
-
1 216 492
-
498 800
-
3 951 500

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2 309
1 955
787
85999
-1,67%
0,70%
100,00%
0,44%
12,72%
101,36%
2 300
1 995
772
53167
3,63%
-0,38%
100,00%
-3,75%
13,61%
86,07%
2 273
1 949
748
40425
1,99%
-0,92%
100,00%
-3,97%
14,66%
85,71%
2 215
1 960
755
61865
7,73%
-0,67%
100,00%
-4,27%
16,36%
85,00%
2 205
1 828
715
65521
-2,67%
-0,97%
100,00%
0,25%
18,38%
100,85%
2 198
1 884
688
185893
5,80%
1,67%
100,00%
0,00%
21,11%
100,01%
2 120
1 846
831
126485
1,10%
0,76%
100,00%
-0,89%
18,19%
96,82%
2 094
1 849
668
134542
9,82%
1,11%
100,00%
0,73%
17,70%
102,45%
2 381
1 481
624
105800
-3,50%
0,30%
100,00%
0,51%
16,24%
101,46%
2 442
1 496
722
114300
-
1,03%
100,00%
0,51%
19,07%
102,00%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva dagligvaruhandel och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556033-4285
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1934-09-17
Juridiskt namn
Sveriges Television AB SVT
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Stjärne, Hanna Lovisa (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Åkesson, Carina Mari (f. 1959)
Huvudansvarig revisor
Samuelsson, Camilla Elisabeth (f. 1968)
Revisorssuppleant
Nilsson Brusewitz, Erik Victor (f. 1979)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Eliasson Celsing, Birgit Anna-Karin (f. 1962)
Styrelseledamot
Lindstedt, Monica Ann (f. 1953)
Karlsson, Gun Ros-Mari Yvonne (f. 1953)
Weyler, Svante Rune (f. 1953)
Tuvelius, Dag Jonas Percy (f. 1956)
Fredriksson, Benny Holger (f. 1959)
Westin, Anna Helena Sverkersdotter (f. 1961)
Eliasson Celsing, Birgit Anna-Karin (f. 1962)
Norman, Per Gunnar (f. 1964)
Stjärne, Hanna Lovisa (f. 1969)
Karttunen, Petteri Antero Mikael (f. 1979)
Styrelsesuppleant
Gerhardsson, Ola Gerhard (f. 1959)
Nyberg, Hanna Elaine (f. 1980)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Nilsson, Yngve Gunnar Tomas (f. 1953)
Grinbaum, Henrik David (f. 1957)
Glaser, Lena (f. 1963)
Groop Russel, Maria Elisabet (f. 1965)
Björkman, Per Göran (f. 1966)
Helin, Jan Gustav (f. 1967)
Rasiwala Hägglund, Sabina Maria (f. 1967)
Falksveden, Marianne Birgitta (f. 1970)
Lagercrantz, Anne Karin (f. 1973)
Ahlstrand, Karl Weine Jimmy (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).