Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Fiskhamnsgatan 4 5tr, 414 58, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-859600
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556298-7452
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Rördesign i Göteborg AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Rördesign i Göteborg AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,49%
5,51% (2017)
Kassalikviditet
146,43%
128,24% (2017)
Soliditet
39,42%
33,76% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
25
25 727
895
682
12 282
-
-
3,49%
146,43%
39,42%
26
27 197
1 471
1 101
12 321
0
0
5,51%
128,24%
33,76%
25
25 026
944
678
14 759
0
13 495
3,82%
188,93%
51,22%
23
24 663
1 915
1 456
13 349
0
13 491
7,96%
187,99%
51,55%
25
22 186
-546
-73
10 456
1 614
11 420
-2,43%
186,00%
51,89%
26
25 271
103
48
12 609
1 706
11 544
0,44%
164,05%
46,56%
27
25 116
1 266
504
13 531
1 800
11 526
5,10%
155,85%
43,03%
27
22 300
695
554
10 975
1 639
10 292
3,13%
161,13%
44,62%
26
18 616
378
334
9 248
1 632
8 619
2,10%
170,86%
47,89%
25
21 518
813
574
12 802
1 505
9 440
5,03%
134,16%
32,62%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
25 670
57
797
895
26 773
424
1 475
1 471
24 689
337
994
944
24 066
597
1 962
1 915
22 126
60
-538
-546
25 167
104
89
103
24 841
275
1 239
1 266
22 208
92
686
695
18 514
102
365
378
21 260
258
1 020
813

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 445
10 837
12 282
-
1 905
10 416
12 321
-
1 230
13 529
14 759
-
1 264
12 086
13 350
-
1 171
9 285
10 456
-
1 793
10 816
12 609
-
1 744
11 787
13 531
-
1 222
9 753
10 975
-
1 098
8 150
9 248
-
1 326
11 475
12 801

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 704
177
0
0
7 401
12 282
4 022
177
0
0
8 122
12 321
7 421
177
0
0
7 161
14 759
6 744
177
0
0
6 429
13 350
5 288
177
0
0
4 992
10 457
5 360
655
0
0
6 593
12 608
5 312
655
0
0
7 563
13 530
4 808
114
0
0
6 053
10 975
4 254
224
0
0
4 770
9 248
3 920
329
0
0
8 553
12 802

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
25 727
-
-
-
-
-
4 500
27 197
-
-
13 495
-
6 432
4 500
25 026
-
-
13 491
-
6 321
-
24 663
1 614
-
11 420
-
5 401
-
22 186
1 706
38
11 544
-
5 593
-
25 271
1 800
229
11 526
-
5 925
-
25 116
1 639
120
10 292
-
5 100
-
22 300
1 632
100
8 619
-
4 295
-
18 616
1 505
-
9 440
-
5 067
-
21 518

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
25
1 027
837
1232
-4,12%
3,49%
100,00%
13,39%
39,42%
146,43%
26
1 030
809
1805
8,44%
5,51%
100,00%
8,57%
33,76%
128,24%
25
988
838
1358
2,59%
3,82%
100,00%
25,79%
51,22%
188,93%
23
1 046
851
2376
8,77%
7,96%
100,00%
23,51%
51,55%
187,99%
25
885
732
-13
-12,08%
-2,43%
100,00%
19,40%
51,89%
186,00%
26
968
747
673
1,31%
0,44%
100,00%
16,78%
46,56%
164,05%
27
920
730
1858
11,86%
5,10%
100,00%
17,00%
43,03%
155,85%
27
823
652
1188
19,95%
3,13%
100,00%
16,66%
44,62%
161,13%
26
712
591
720
-12,92%
2,10%
100,00%
18,26%
47,89%
170,86%
25
850
693
1435
-
5,03%
100,00%
13,74%
32,62%
134,16%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsbyrå samt handel med produkter huvudsakligen inom oljeinstallationsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556298-7452
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-05-18
Juridiskt namn
Rördesign i Göteborg AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Börjesson, Per Sture Ingemar (f. 1958)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Tonning, Pontus (f. 1980)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Abrahamsson, Olle Alf Erland (f. 1939)
Styrelsesuppleant
Abrahamsson, Birgit Elisabet (f. 1948)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).