Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Västerviksvägen 35, 570 91, KRISTDALA
Tel.nummer
0491-70132
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556605-5512
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Kristdala Bygg & Måleri AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Kristdala Bygg & Måleri AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Oskarshamn
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,42%
2,01% (2016)
Kassalikviditet
152,55%
113,12% (2016)
Soliditet
43,29%
40,50% (2016)
Bruttovinstmarginal
50,18%
43,53% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
11 640
496
497
7 796
-
2 705
5,42%
152,55%
43,29%
7
9 702
88
66
7 384
0
2 411
2,01%
113,12%
40,50%
7
10 523
840
655
6 857
0
2 213
9,10%
134,89%
44,48%
7
8 801
674
521
6 229
0
1 894
9,02%
129,53%
40,48%
6
7 406
344
272
3 619
0
1 687
4,84%
159,18%
58,68%
7
7 112
508
275
3 536
-
2 041
7,34%
122,72%
56,09%
6
6 122
507
259
2 988
0
1 620
8,74%
139,74%
57,87%
5
5 202
194
138
2 350
400
1 097
3,98%
154,42%
57,62%
4
5 022
107
84
2 113
300
822
2,51%
175,52%
62,33%
8
10 389
535
385
3 442
600
1 432
5,81%
127,16%
35,98%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
11 488
152
619
496
9 622
80
193
88
10 450
73
951
840
8 656
145
779
674
7 321
85
351
344
7 058
54
506
508
6 077
45
530
507
5 152
50
205
194
4 972
50
125
107
10 343
46
600
535

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 277
5 519
7 796
-
2 375
5 009
7 384
-
2 238
4 619
6 857
-
2 034
4 194
6 228
-
770
2 849
3 619
-
683
2 853
3 536
-
602
2 386
2 988
-
314
2 036
2 350
-
330
1 783
2 113
-
409
3 033
3 442

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 274
129
-
2 493
1 899
7 795
2 777
274
-
2 283
2 050
7 384
2 836
274
-
2 053
1 694
6 857
2 306
276
-
2 235
1 412
6 229
1 910
274
-
50
1 384
3 618
1 764
281
-
66
1 426
3 537
1 613
149
-
86
1 140
2 988
1 354
-
-
102
893
2 349
1 317
-
-
118
678
2 113
1 233
7
-
306
1 896
3 442

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2 705
-
1 137
125
11 640
-
-
2 411
-
990
-
9 702
-
-
2 213
-
902
125
10 523
-
-
1 894
-
797
125
8 801
-
-
1 687
-
744
125
7 406
-
-
2 041
-
815
125
7 112
-
-
1 620
-
713
125
6 122
400
-
1 097
-
605
-
5 202
300
-
822
-
434
100
5 022
600
-
1 432
-
832
-
10 389

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
1 436
488
845
19,39%
5,42%
50,18%
31,51%
43,29%
152,55%
7
1 375
495
425
-7,92%
2,01%
43,53%
30,75%
40,50%
113,12%
7
1 493
456
1182
20,73%
9,10%
51,30%
27,99%
44,48%
134,89%
7
1 237
396
944
18,24%
9,02%
47,19%
32,14%
40,48%
129,53%
6
1 220
377
429
3,73%
4,84%
50,01%
20,01%
58,68%
159,18%
7
1 008
376
580
16,14%
7,34%
49,23%
20,22%
56,09%
122,72%
6
1 013
346
597
17,95%
8,74%
50,07%
20,50%
57,87%
139,74%
5
1 030
390
252
3,62%
3,98%
51,16%
22,19%
57,62%
154,42%
4
1 243
382
204
-51,93%
2,51%
46,16%
22,22%
62,33%
175,52%
8
1 293
346
685
-
5,81%
39,10%
10,99%
35,98%
127,16%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva lantbruk med växtodling och djurskötsel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556605-5512
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-02-09
Juridiskt namn
Kristdala Bygg & Måleri AB
Länsäte
Oskarshamn

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Andersson, Birgitta Elisabeth (f. 1964)
Revisorssuppleant
Karlsson, Berndt Sören (f. 1955)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Andersson, Erik Bert Vilhelm (f. 1962)
Styrelseledamot
Andersson, Erik Bert Vilhelm (f. 1962)
Andersson, Katarina Ingrid Desirée (f. 1964)
Styrelsesuppleant
Andersson, Alfred Bert (f. 1985)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).