Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Centrumvägen 5, 790 23, SVÄRDSJÖ
Tel.nummer
0246-10165
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556293-4603
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hedmans Buss & Taxi
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hedmans Buss & Taxi
Status
Aktiv
Kommunsäte
Falun
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,75%
-4,20% (2016)
Kassalikviditet
59,96%
46,26% (2016)
Soliditet
9,59%
2,27% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
87
67 080
2 812
473
32 114
-
-
4,75%
59,96%
9,59%
87
65 274
-3 087
-1 045
34 537
0
0
-4,20%
46,26%
2,27%
76
62 903
-780
-147
28 537
0
22 775
-0,76%
88,01%
14,09%
33
40 083
2 482
1 269
21 108
0
12 620
6,73%
95,19%
24,93%
26
30 390
2 088
1 205
16 934
0
9 443
7,68%
103,15%
24,28%
24
24 655
2 970
1 622
16 862
-
6 552
12,86%
93,37%
17,44%
22
21 026
1 646
1 701
12 362
0
5 537
9,04%
95,85%
21,94%
21
20 804
2 318
1 346
14 773
1 539
3 220
12,36%
87,74%
20,23%
21
18 769
85
442
12 555
1 996
3 588
4,86%
101,88%
32,64%
20
17 327
810
444
14 295
1 108
3 476
7,87%
78,34%
29,93%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
66 784
296
3 026
2 812
65 217
57
-2 984
-3 087
61 849
1 054
-468
-780
40 083
-
2 821
2 482
30 345
45
2 313
2 088
24 646
9
3 089
2 970
21 026
-
1 858
1 646
20 500
304
2 501
2 318
18 703
66
859
85
17 301
26
1 353
810

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
22 159
9 954
32 113
-
25 964
8 573
34 537
-
12 696
15 840
28 536
-
10 042
11 067
21 109
-
7 983
8 951
16 934
-
7 391
9 471
16 862
-
5 356
7 006
12 362
-
7 400
7 373
14 773
-
6 932
5 623
12 555
-
10 826
3 468
14 294

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 256
2 338
0
11 919
16 600
32 113
783
0
0
15 222
18 532
34 537
2 428
2 042
0
6 070
17 997
28 537
3 176
2 674
0
3 633
11 626
21 109
2 507
2 057
0
3 692
8 678
16 934
1 752
1 525
0
3 442
10 143
16 862
2 110
772
0
2 171
7 309
12 362
1 860
1 447
0
3 063
8 403
14 773
3 344
966
0
2 727
5 519
12 556
3 002
1 637
0
5 228
4 427
14 294

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
67 080
-
-
-
-
-
-
65 274
-
-
22 775
-
8 214
600
62 903
-
-
12 620
-
4 475
600
40 083
-
-
9 443
-
3 428
600
30 390
-
-
6 552
-
2 435
450
24 655
-
-
5 537
-
2 330
1 980
21 026
1 539
-
3 220
-
1 955
-
20 804
1 996
600
3 588
-
2 274
2 830
18 769
1 108
-
3 476
-
1 984
100
17 327

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
87
768
379
7383
2,40%
4,75%
100,00%
-9,95%
9,59%
59,96%
87
750
394
1295
5,45%
-4,20%
100,00%
-15,27%
2,27%
46,26%
76
814
415
2596
54,30%
-0,76%
100,00%
-3,49%
14,09%
88,01%
33
1 215
530
5631
32,09%
6,73%
62,59%
-1,39%
24,93%
95,19%
26
1 167
502
4390
23,12%
7,68%
61,95%
0,90%
24,28%
103,15%
24
1 027
384
5049
17,22%
12,86%
63,39%
-2,73%
17,44%
93,37%
22
956
369
4928
2,57%
9,04%
100,00%
-1,44%
21,94%
95,85%
21
976
319
7029
9,61%
12,36%
100,00%
-5,02%
20,23%
87,74%
21
891
373
4395
8,10%
4,86%
100,00%
0,56%
32,64%
101,88%
20
865
330
4800
-
7,87%
100,00%
-5,54%
29,93%
78,34%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva verksamhet inom byggbranschen, handel med återvinningsmaterial, uthyrning av entreprenadmaskiner till byggnadsindustrin samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556293-4603
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-02-10
Juridiskt namn
Hedmans Buss & Taxi
Länsäte
Falun

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Sjöström, Torbjörn (f. 1959)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Dahlström, Bo Mattias (f. 1976)
Styrelseledamot
Hedman, Johan Torbjörn (f. 1951)
Dahlström, Inger Elisabeth (f. 1953)
Hedman, Jan Filip (f. 1956)
Dahlström, Bo Mattias (f. 1976)
Styrelsesuppleant
Hedman, Emil Olof Filip (f. 1983)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).