Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Terminalgatan 1, 235 39, VELLINGE
Tel.nummer
040-453380
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556201-5403
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1979
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Bengt Torgander AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Menair AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Vellinge
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Både tillväxten och lönsamheten i det här företaget är bra. Den underliggande ekonomiska styrkan ok. Resultatet i företaget bör användas till att öka det egna kapitalet.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-38,71% (2016)
Kassalikviditet
-65,82%
288,95% (2016)
Soliditet
32,92%
66,78% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
0
0
13 720
11
-
-
-65,82%
32,92%
11
9 957
-3 632
1
16 590
0
0
-38,71%
288,95%
66,78%
11
42 100
1 291
789
21 771
0
4 561
3,10%
215,49%
63,92%
16
37 377
3 556
2 074
30 961
0
5 248
9,65%
144,86%
41,70%
16
46 436
5 582
3 265
24 166
0
5 635
12,13%
197,95%
41,97%
11
42 302
4 220
2 336
15 183
-
4 049
10,04%
169,00%
38,16%
11
50 455
1 074
607
19 183
0
3 565
2,15%
95,34%
13,75%
10
27 006
-405
123
18 638
0
3 544
-1,18%
83,63%
9,86%
10
24 274
136
59
16 599
0
2 939
0,91%
106,39%
12,87%
10
21 178
1 002
536
10 952
0
2 916
4,89%
109,57%
18,67%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
299
-
9 381
576
-4 106
-3 632
41 747
353
1 021
1 291
36 934
443
2 864
3 556
46 016
420
4 964
5 582
42 165
137
4 097
4 220
50 396
59
1 078
1 074
26 920
86
-317
-405
24 274
-
220
136
21 178
-
1 035
1 002

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-2 243
-
880
880
-
109
16 481
16 590
-
5 943
15 829
21 772
-
4 081
26 880
30 961
-
263
23 903
24 166
-
174
15 009
15 183
-
3 355
15 827
19 182
-
945
17 692
18 637
-
848
15 751
16 599
-
866
10 086
10 952

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-2 243
8 667
-
-
3 236
9 660
10 910
216
805
-
4 659
16 590
10 908
3 856
1 304
-
5 702
21 770
10 119
3 580
1 099
-
16 163
30 961
8 045
2 690
2 635
-
10 796
24 166
4 780
1 300
1 100
-
8 003
15 183
2 443
250
1 500
7
14 982
19 182
1 837
-
250
25
16 526
18 638
1 714
542
792
97
13 454
16 599
1 655
500
840
112
7 844
10 951

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 957
-
-
4 561
-
1 854
-
42 100
-
-
5 248
-
2 202
-
37 377
-
-
5 635
-
2 140
-
46 436
-
-
4 049
-
1 521
-
42 302
-
-
3 565
-
1 505
-
50 455
-
-
3 544
-
1 404
-
27 006
-
-
2 939
-
1 203
-
24 274
-
-
2 916
-
1 167
-
21 178

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
7882
-100,00%
-
-
-
32,92%
-65,82%
11
853
740
-3228
-77,53%
-38,71%
100,00%
126,02%
66,78%
288,95%
11
3 795
591
2409
13,03%
3,10%
100,00%
24,26%
63,92%
215,49%
16
2 308
479
4055
-19,74%
9,65%
100,00%
29,02%
41,70%
144,86%
16
2 876
500
7699
9,13%
12,13%
100,00%
28,48%
41,97%
197,95%
11
3 833
532
5259
-16,33%
10,04%
100,00%
16,62%
38,16%
169,00%
11
4 581
514
2772
87,21%
2,15%
100,00%
1,68%
13,75%
95,34%
10
2 692
487
11
10,90%
-1,18%
100,00%
4,33%
9,86%
83,63%
10
2 427
441
1091
14,62%
0,91%
39,07%
9,46%
12,87%
106,39%
10
2 118
442
1970
-
4,89%
42,22%
10,59%
18,67%
109,57%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva lantbruk, anlägga och driva golfbanor med tillhörande anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556201-5403
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1979-10-15
Juridiskt namn
Menair AB
Länsäte
Vellinge

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Torgander, Bengt Åke (f. 1942)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Jönsson, Lars Gustav (f. 1950)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Torgander, Bengt Åke (f. 1942)
Styrelseledamot
Torgander, Bengt Åke (f. 1942)
Torgander, Solveig Ingrid Marianne (f. 1946)
Torgander, Bengt Johan Marcus (f. 1973)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).