Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Truvegatan 7, 531 40, LIDKÖPING
Tel.nummer
0510-547666
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556621-4945
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2002
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Team Håltagarna TB AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lidköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,08%
22,18% (2016)
Kassalikviditet
80,30%
92,16% (2016)
Soliditet
25,82%
20,23% (2016)
Bruttovinstmarginal
66,96%
70,21% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
37
41 213
1 631
3
19 441
-
-
4,08%
80,30%
25,82%
33
51 734
11 282
187
26 078
0
0
22,18%
92,16%
20,23%
24
39 543
3 406
19
16 821
0
8 255
8,93%
97,67%
30,24%
28
52 418
-350
444
17 985
0
9 240
-0,12%
155,86%
39,30%
24
42 637
493
655
19 130
0
7 844
1,42%
145,68%
37,40%
14
31 184
1 218
623
13 894
-
5 660
4,30%
163,06%
49,03%
12
22 622
579
404
10 228
0
4 967
2,69%
214,09%
58,00%
12
28 794
760
458
9 285
990
4 109
2,78%
322,64%
59,54%
12
27 366
2 078
1 263
7 979
865
3 275
7,91%
243,36%
67,30%
12
28 943
2 524
1 372
9 431
816
3 092
8,82%
157,03%
46,73%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
40 800
413
1 664
1 631
51 147
587
11 345
11 282
39 543
-
3 495
3 406
51 803
615
-69
-350
42 106
531
574
493
31 125
59
1 204
1 218
22 447
175
533
579
28 056
738
763
760
26 675
691
2 081
2 078
28 661
282
2 456
2 524

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
10 300
9 141
19 441
-
10 507
15 571
26 078
-
6 559
10 263
16 822
-
6 467
11 517
17 984
-
6 419
12 710
19 129
-
3 002
10 892
13 894
-
1 769
8 459
10 228
-
1 707
7 579
9 286
-
1 923
6 056
7 979
-
1 617
7 814
9 431

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
5 019
0
0
3 207
11 216
19 442
5 017
330
0
3 982
16 750
26 079
4 830
330
0
1 337
10 325
16 822
6 810
330
0
3 680
7 164
17 984
6 366
1 011
0
3 276
8 476
19 129
5 711
1 411
0
293
6 478
13 893
5 089
1 081
0
432
3 626
10 228
4 685
1 081
0
1 271
2 248
9 285
4 527
1 081
0
22
2 348
7 978
3 564
1 081
0
0
4 785
9 430

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 000
41 213
-
-
-
-
-
-
51 734
-
-
8 255
-
3 112
2 000
39 543
-
-
9 240
-
3 584
-
52 418
-
-
7 844
-
3 124
-
42 637
-
-
5 660
-
2 259
-
31 184
-
-
4 967
-
2 107
-
22 622
990
-
4 109
-
2 610
-
28 794
865
-
3 275
-
1 736
300
27 366
816
-
3 092
-
1 650
-
28 943

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
37
1 103
462
3570
-20,23%
4,08%
66,96%
-5,09%
25,82%
80,30%
33
1 550
511
12911
29,35%
22,18%
70,21%
-2,31%
20,23%
92,16%
24
1 648
487
4932
-23,67%
8,93%
62,22%
-0,16%
30,24%
97,67%
28
1 850
499
1155
23,03%
-0,12%
51,04%
8,40%
39,30%
155,86%
24
1 754
502
1388
35,28%
1,42%
54,56%
10,06%
37,40%
145,68%
14
2 223
613
1753
38,66%
4,30%
54,03%
14,18%
49,03%
163,06%
12
1 871
605
980
-19,99%
2,69%
59,58%
21,53%
58,00%
214,09%
12
2 338
694
1331
5,18%
2,78%
50,56%
19,00%
59,54%
322,64%
12
2 223
554
2644
-6,93%
7,91%
49,86%
13,90%
67,30%
243,36%
12
2 388
512
3162
-
8,82%
53,99%
10,57%
46,73%
157,03%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utföra installationer inom el, data och telecom, försälja utrustning inom el, data, och telefoni samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556621-4945
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2002-01-15
Juridiskt namn
Team Håltagarna TB AB
Länsäte
Lidköping

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Skytt, Stig Thomas (f. 1966)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Klerebrink, Benny Jan-Olof (f. 1964)
Styrelsesuppleant
Hermansson, Ulf Ingemar (f. 1964)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Johansson, Karl Sören Mikael (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).