Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Skarstad Lidaborg, 534 95, VARA
Tel.nummer
0512-21229
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556600-7166
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
AB Lidaborg Fågel
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
AB Lidaborg Fågel
Status
Aktiv
Kommunsäte
Vara
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,54%
2,45% (2016)
Kassalikviditet
18,51%
11,66% (2016)
Soliditet
34,71%
17,58% (2016)
Bruttovinstmarginal
24,77%
15,79% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
18 813
828
24
3 871
-
-
4,54%
18,51%
34,71%
2
17 803
377
107
3 939
0
0
2,45%
11,66%
17,58%
3
17 985
443
443
3 667
0
723
3,20%
42,40%
15,82%
2
15 818
84
84
2 757
0
565
1,27%
11,16%
5,01%
2
14 077
-74
-74
4 003
0
484
0,37%
10,34%
1,35%
2
11 745
-99
-99
3 450
-
465
0,26%
22,65%
2,67%
3
13 666
-95
-95
5 151
0
640
0,53%
78,68%
2,15%
3
14 240
8
8
5 274
360
285
1,08%
88,64%
2,20%
3
12 673
12
12
3 277
315
271
0,79%
20,23%
3,30%
2
10 379
5
5
2 239
230
298
1,05%
48,24%
4,29%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
18 787
26
826
828
17 637
166
414
377
16 229
1 756
497
443
15 818
-
190
84
14 012
65
39
-74
11 743
2
15
-99
13 583
83
48
-95
14 200
40
140
8
12 482
191
86
12
10 113
266
77
5

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 118
1 754
3 872
-
2 027
1 912
3 939
-
1 848
1 819
3 667
-
2 030
727
2 757
-
2 264
1 738
4 002
-
2 499
952
3 451
-
2 717
2 434
5 151
-
3 108
2 166
5 274
-
1 933
1 344
3 277
-
1 299
940
2 239

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
506
1 074
0
271
2 021
3 872
482
270
0
727
2 461
3 940
580
0
0
672
2 415
3 667
138
0
0
926
1 694
2 758
54
0
0
1 705
2 244
4 003
92
0
0
1 615
1 744
3 451
111
0
0
2 409
2 631
5 151
116
0
0
2 967
2 192
5 275
108
0
0
1 800
1 369
3 277
96
0
0
725
1 418
2 239

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
18 813
-
-
-
-
-
-
17 803
-
-
723
-
233
-
17 985
-
-
565
-
193
-
15 818
-
-
484
-
182
-
14 077
-
-
465
-
170
-
11 745
-
-
640
-
218
-
13 666
360
-
285
-
211
-
14 240
315
-
271
-
152
-
12 673
230
-
298
-
138
-
10 379

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
9 394
405
1096
6,52%
4,54%
24,77%
-1,42%
34,71%
18,51%
2
8 819
419
645
8,68%
2,45%
15,79%
-3,11%
17,58%
11,66%
3
5 410
326
730
2,60%
3,20%
13,33%
-3,67%
15,82%
42,40%
2
7 909
391
442
12,89%
1,27%
25,24%
-6,11%
5,01%
11,16%
2
7 006
343
391
19,32%
0,37%
11,80%
-3,61%
1,35%
10,34%
2
5 872
330
439
-13,55%
0,26%
21,84%
-6,74%
2,67%
22,65%
3
4 528
292
538
-4,35%
0,53%
20,22%
-1,45%
2,15%
78,68%
3
4 733
293
571
13,76%
1,08%
21,39%
-0,18%
2,20%
88,64%
3
4 161
254
393
23,43%
0,79%
9,24%
-0,20%
3,30%
20,23%
2
5 057
343
274
-
1,05%
11,27%
-4,73%
4,29%
48,24%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med maskiner och liknande utrustning för restauranger, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556600-7166
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-11-28
Juridiskt namn
AB Lidaborg Fågel
Länsäte
Vara

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Jahnstedt, Sven Andreas (f. 1975)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Bergman, Stefan John Verner (f. 1994)
Styrelseledamot
Bergman, Ann-Britt Carina (f. 1963)
Bergman, Stefan John Verner (f. 1994)
Styrelsesuppleant
Bergman, Anna Britta Maria (f. 1996)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).