Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kabelvägen 5, 364 43, ALSTERMO
Tel.nummer
0481-50880
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556507-9380
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Amokabel AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
amo installationskabel ab
Status
Aktiv
Kommunsäte
Uppvidinge
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,26%
8,12% (2016)
Kassalikviditet
107,77%
99,71% (2016)
Soliditet
50,63%
49,21% (2016)
Bruttovinstmarginal
24,09%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
30
166 635
10 392
6 061
61 347
1 734
10 794
6,26%
107,77%
50,63%
31
144 859
11 711
6 868
52 310
1 675
10 198
8,12%
99,71%
49,21%
31
142 437
10 735
6 342
48 395
1 525
9 304
7,62%
67,28%
39,56%
31
140 139
16 099
9 437
41 243
1 142
9 420
11,50%
69,85%
35,34%
31
124 824
13 643
13 123
68 288
1 116
8 744
10,94%
552,36%
85,02%
31
128 831
12 590
6 929
58 579
710
9 511
9,78%
463,04%
83,69%
30
134 692
14 823
10 925
54 123
1 222
8 391
11,01%
286,34%
76,14%
14
119 001
12 744
9 391
47 085
695
7 924
10,72%
249,69%
71,75%
25
102 929
12 384
9 839
38 915
746
6 917
12,03%
260,41%
70,39%
25
100 878
7 497
5 511
32 797
617
6 710
7,44%
222,08%
64,79%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
166 549
86
10 413
10 392
144 739
120
11 698
11 711
142 323
114
10 798
10 735
140 018
121
16 009
16 099
124 738
86
13 399
13 643
128 802
29
12 328
12 590
134 619
73
14 654
14 823
118 914
87
12 675
12 744
102 929
-
12 335
12 384
100 878
-
7 247
7 497

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
9 582
51 766
61 348
-
8 519
43 791
52 310
-
8 572
39 823
48 395
-
6 393
34 851
41 244
-
3 333
64 955
68 288
-
3 528
55 050
58 578
-
2 882
51 241
54 123
-
2 350
44 736
47 086
-
2 287
36 627
38 914
-
1 044
31 753
32 797

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
21 619
12 100
1 300
-
26 328
61 347
18 331
9 500
1 200
-
23 279
52 310
13 999
6 600
700
-
27 096
48 395
11 457
4 000
1 200
-
24 587
41 244
58 060
-
645
-
9 583
68 288
46 537
3 188
645
-
8 209
58 579
41 208
-
800
-
12 115
54 123
33 783
-
590
-
12 712
47 085
27 392
-
500
-
11 023
38 915
20 454
1 020
500
-
10 823
32 797

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 734
-
10 794
-
5 054
2 424
166 635
1 675
-
10 198
-
4 524
2 772
144 859
1 525
-
9 304
-
4 474
2 536
142 437
1 142
-
9 420
-
3 484
3 800
140 139
1 116
-
8 744
-
3 364
-
124 824
710
-
9 511
-
3 283
1 600
128 831
1 222
-
8 391
-
247
1 600
134 692
695
-
7 924
-
2 726
3 500
119 001
746
-
6 917
-
2 437
3 000
102 929
617
-
6 710
-
2 483
2 900
100 878

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
30
5 552
603
13939
15,07%
6,26%
24,09%
15,27%
50,63%
107,77%
31
4 669
545
15068
1,70%
8,12%
100,00%
14,17%
49,21%
99,71%
31
4 591
498
13103
1,65%
7,62%
100,00%
8,94%
39,56%
67,28%
31
4 517
460
18095
12,25%
11,50%
100,00%
7,33%
35,34%
69,85%
31
4 024
433
15386
-3,16%
10,94%
29,30%
44,39%
85,02%
552,36%
31
4 155
438
14236
-4,32%
9,78%
27,92%
36,37%
83,69%
463,04%
30
4 487
431
16102
13,21%
11,01%
26,51%
29,06%
76,14%
286,34%
14
8 494
825
14020
15,53%
10,72%
26,78%
26,93%
71,75%
249,69%
25
4 117
411
13689
2,03%
12,03%
30,04%
24,88%
70,39%
260,41%
25
4 035
402
8429
-
7,44%
25,08%
20,75%
64,79%
222,08%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utveckla och försälja tjänster inom området IT-arkitektur och IT-relaterad verksamhetsutveckling.

Org.nummer
556507-9380
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-03-02
Juridiskt namn
amo installationskabel ab
Länsäte
Uppvidinge

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Erlandsson, Ann-Marie Elise (f. 1981)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Johansson, Christian Åke (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Wilhelmsson, Staffan Conrad Lars Ola (f. 1941)
Styrelseledamot
Wilhelmsson, Staffan Conrad Lars Ola (f. 1941)
Blad, Jan Clemens (f. 1954)
Erlandsson, Bengt Erland (f. 1956)
Danielsson, Tommy Arne Christer (f. 1973)
Erlandsson, Ann-Marie Elise (f. 1981)
Styrelsesuppleant
Samuelsson, Marita Britt Carina (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).