Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Furubacksvägen 10, 139 33, VÄRMDÖ
Tel.nummer
08-57035700
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556472-3202
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1993
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ekeröbilarna AB Ekerö Taxi
Status
Aktiv
Kommunsäte
Värmdö
Nyckeltal
Vinstmarginal
-32,39%
-41,98% (2016)
Kassalikviditet
110,96%
120,02% (2016)
Soliditet
10,28%
17,49% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5
4 402
-1 427
4
4 434
-
2 103
-32,39%
110,96%
10,28%
4
3 697
-1 552
-1 552
2 585
0
1 595
-41,98%
120,02%
17,49%
4
3 877
-1 088
-1 104
2 132
0
1 489
-28,14%
126,56%
21,11%
4
4 136
-248
-248
2 857
0
1 516
-6,38%
161,34%
38,22%
9
25 793
184
137
4 164
0
1 591
0,72%
215,64%
53,79%
7
25 659
332
241
3 894
-
1 550
1,30%
216,09%
54,01%
12
39 785
1 224
899
6 326
0
2 385
3,08%
141,20%
29,43%
15
37 046
666
529
5 389
0
2 348
1,80%
129,84%
23,44%
16
34 370
258
258
4 308
0
2 395
0,75%
114,02%
17,04%
15
31 855
-455
-461
4 400
0
2 248
-1,40%
107,37%
10,84%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 402
-
-1 426
-1 427
3 697
-
-1 552
-1 552
3 863
14
-1 088
-1 088
3 890
246
-251
-248
25 547
246
176
184
25 501
158
308
332
39 681
104
1 183
1 224
37 007
39
655
666
34 327
43
254
258
31 819
36
-489
-455

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
20
4 414
4 434
-
25
2 560
2 585
-
-
2 132
2 132
-
-
2 857
2 857
-
-
4 164
4 164
-
-
3 894
3 894
-
6
6 320
6 326
-
12
5 377
5 389
-
17
4 290
4 307
-
59
4 342
4 401

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
456
0
0
0
3 978
4 434
452
0
0
0
2 133
2 585
450
0
0
0
1 683
2 133
1 092
0
0
0
1 764
2 856
2 240
0
0
0
1 924
4 164
2 103
0
0
0
1 790
3 893
1 862
0
0
0
4 464
6 326
1 263
0
0
0
4 126
5 389
734
0
0
0
3 573
4 307
477
0
0
57
3 867
4 401

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2 103
-
801
-
4 402
-
-
1 595
-
586
-
3 697
-
-
1 489
-
476
-
3 877
-
-
1 516
-
486
-
4 136
-
-
1 591
-
495
-
25 793
-
-
1 550
-
495
-
25 659
-
-
2 385
-
826
-
39 785
-
-
2 348
-
871
-
37 046
-
-
2 395
-
731
-
34 370
-
-
2 248
-
754
-
31 855

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5
880
586
-1420
19,07%
-32,39%
100,00%
9,90%
10,28%
110,96%
4
924
556
-1549
-4,30%
-41,98%
100,00%
11,55%
17,49%
120,02%
4
966
491
-1088
-0,69%
-28,14%
100,00%
11,62%
21,11%
126,56%
4
973
519
-251
-84,77%
-6,38%
100,00%
28,10%
38,22%
161,34%
9
2 839
248
176
0,18%
0,72%
100,00%
8,77%
53,79%
215,64%
7
3 643
299
314
-35,73%
1,30%
12,44%
8,25%
54,01%
216,09%
12
3 307
268
1189
7,23%
3,08%
14,33%
4,68%
29,43%
141,20%
15
2 467
210
661
7,81%
1,80%
100,00%
3,38%
23,44%
129,84%
16
2 145
205
262
7,88%
0,75%
99,92%
2,09%
17,04%
114,02%
15
2 121
207
-475
-
-1,40%
99,88%
1,49%
10,84%
107,37%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva kyl- och frysrumsisolering med montering samt idka därmed jämförbar verksamhet.

Org.nummer
556472-3202
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1993-08-30
Juridiskt namn
Ekeröbilarna AB Ekerö Taxi
Länsäte
Värmdö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Svensson, Rolf Nils Inge (f. 1957)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Andreasson, Lars-Åke (f. 1964)
Revisorssuppleant
Lemmel, Anna Helena (f. 1972)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Göransson, Lars Göran Mikael (f. 1964)
Styrelseledamot
Faniadis, Dimitrios (f. 1954)
Widengren, Claes Erik (f. 1960)
Göransson, Lars Göran Mikael (f. 1964)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).