Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Virkesvägen 5, 238 37, OXIE
Tel.nummer
040-220530
E-postadress
Saknas
Hemsida sintab.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556055-3504
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1951
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Sintab Produkt AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Sintab Produkt AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Nyckeltal
Vinstmarginal
15,24%
12,93% (2017)
Kassalikviditet
727,12%
513,74% (2017)
Soliditet
90,77%
87,56% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
9 243
1 388
1 078
12 779
-
-
15,24%
727,12%
90,77%
4
7 805
952
737
12 929
0
0
12,93%
513,74%
87,56%
4
9 519
1 025
795
12 828
0
1 395
10,87%
519,43%
87,96%
4
9 246
1 111
862
12 741
0
1 333
12,74%
533,70%
88,60%
4
7 757
463
659
12 274
0
1 305
6,11%
574,50%
90,26%
4
9 295
1 552
851
12 445
-
1 332
16,81%
577,60%
90,02%
4
11 802
2 497
1 836
12 458
0
1 221
21,48%
343,34%
84,47%
4
8 891
1 552
1 138
10 902
860
346
17,64%
296,09%
85,44%
4
9 272
1 611
1 601
10 405
916
349
17,67%
204,01%
82,24%
4
10 116
1 766
1 014
10 187
901
205
17,72%
171,25%
76,39%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
9 167
76
1 375
1 388
7 805
-
978
952
9 519
-
995
1 025
9 245
1
1 164
1 111
7 755
2
301
463
9 294
1
1 279
1 552
11 801
1
2 380
2 497
8 873
18
1 344
1 552
9 272
-
1 413
1 611
10 101
15
1 627
1 766

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
635
12 145
12 780
-
945
11 984
12 929
-
1 264
11 564
12 828
-
1 353
11 388
12 741
-
1 622
10 652
12 274
-
1 896
10 549
12 445
-
2 116
10 342
12 458
-
2 175
8 727
10 902
-
2 553
7 852
10 405
-
2 431
7 755
10 186

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
11 599
0
0
0
1 180
12 779
11 321
0
0
0
1 608
12 929
11 284
0
0
0
1 544
12 828
11 289
0
0
0
1 451
12 740
11 078
0
0
0
1 196
12 274
10 899
390
0
0
1 156
12 445
10 523
0
0
0
1 936
12 459
9 315
0
0
0
1 586
10 901
8 557
0
0
0
1 847
10 404
7 336
572
0
0
2 278
10 186

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
700
9 243
-
-
-
-
-
800
7 805
-
-
1 395
-
527
700
9 519
-
-
1 333
-
575
800
9 246
-
-
1 305
-
567
650
7 757
-
-
1 332
-
581
480
9 295
-
-
1 221
-
515
475
11 802
860
-
346
-
491
430
8 891
916
-
349
-
479
380
9 272
901
-
205
-
398
380
10 116

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
3 056
548
1385
17,45%
15,24%
100,00%
119,61%
90,77%
727,12%
4
1 951
471
997
-18,01%
12,93%
100,00%
132,94%
87,56%
513,74%
4
2 380
492
1014
2,96%
10,87%
100,00%
105,26%
87,96%
519,43%
4
2 311
488
1183
19,21%
12,74%
100,00%
107,49%
88,60%
533,70%
4
1 939
477
376
-16,56%
6,11%
100,00%
121,93%
90,26%
574,50%
4
2 324
486
1344
-21,24%
16,81%
100,00%
101,07%
90,02%
577,60%
4
2 950
442
2439
33,00%
21,48%
100,00%
71,23%
84,47%
343,34%
4
2 218
432
1522
-4,30%
17,64%
100,00%
80,48%
85,44%
296,09%
4
2 318
441
1572
-8,21%
17,67%
100,00%
64,76%
82,24%
204,01%
4
2 525
381
1739
-
17,72%
100,00%
54,22%
76,39%
171,25%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva juridisk byråverksamhet och därmed förenlig verksamhet, såsom anordnande av kurser, seminarier och utbildning.

Org.nummer
556055-3504
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1951-04-03
Juridiskt namn
Sintab Produkt AB
Länsäte
Malmö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Jinarp, Lars Fredrik (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Johnsson, Hans Martin Kenneth (f. 1978)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Jinarp, Lars Göran Albin (f. 1939)
Styrelseledamot
Jinarp, Lars Göran Albin (f. 1939)
Jinarp, Karin Elisabeth (f. 1940)
Jinarp, Lars Fredrik (f. 1966)
Jinarp, Charlotte Elisabeth (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).