Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Slottsmöllan, 302 31, HALMSTAD
Tel.nummer
0771-558500
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556488-1299
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
ALMI Företagspartner Halland AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Halmstad
Nyckeltal
Vinstmarginal
-1,47%
1,64% (2016)
Kassalikviditet
739,32%
550,30% (2016)
Soliditet
17,07%
82,30% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
11
13 971
-202
-202
10 531
-
-
-1,47%
739,32%
17,07%
12
13 830
222
222
11 391
0
0
1,64%
550,30%
82,30%
11
13 784
822
822
10 384
0
6 077
6,09%
826,16%
88,15%
10
13 222
718
718
12 480
0
5 643
5,45%
295,47%
66,75%
12
13 432
974
974
11 461
0
5 312
7,27%
290,75%
66,43%
12
11 777
730
730
10 305
-
5 290
6,28%
277,20%
64,43%
11
10 538
86
86
8 930
1 016
3 933
0,82%
288,45%
66,17%
10
10 026
-705
-705
7 530
606
3 799
-7,07%
420,39%
77,33%
10
13 454
-341
-341
7 718
794
3 554
-2,56%
625,90%
84,59%
9
9 701
499
499
7 907
1 084
3 243
5,21%
733,56%
86,89%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
13 729
242
-212
-202
13 532
298
215
222
13 495
289
809
822
13 182
40
288
718
13 398
34
720
974
11 633
144
254
730
10 499
39
-101
86
9 975
51
-758
-705
13 345
109
-470
-341
9 576
125
132
499

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
491
10 040
10 531
-
297
11 094
11 391
-
214
10 170
10 384
-
221
12 259
12 480
-
273
11 188
11 461
-
143
10 162
10 305
-
216
8 714
8 930
-
354
7 176
7 530
-
276
7 442
7 718
-
300
7 607
7 907

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 798
0
0
0
1 358
3 156
9 375
0
0
0
2 016
11 391
9 153
0
0
0
1 231
10 384
8 331
0
0
0
4 149
12 480
7 613
0
0
0
3 848
11 461
6 639
0
0
0
3 666
10 305
5 909
0
0
0
3 021
8 930
5 823
0
0
0
1 707
7 530
6 529
0
0
0
1 189
7 718
6 870
0
0
0
1 037
7 907

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
13 971
-
-
-
-
-
-
13 830
-
-
6 077
-
2 852
-
13 784
-
-
5 643
-
2 581
-
13 222
-
-
5 312
-
2 417
-
13 432
-
-
5 290
-
2 737
-
11 777
1 016
-
3 933
-
2 387
-
10 538
606
-
3 799
-
2 067
-
10 026
794
-
3 554
-
2 234
-
13 454
1 084
-
3 243
-
2 097
-
9 701

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
11
1 248
891
-112
1,46%
-1,47%
100,00%
63,24%
17,07%
739,32%
12
1 128
777
283
0,27%
1,64%
100,00%
67,09%
82,30%
550,30%
11
1 227
839
885
2,37%
6,09%
100,00%
66,24%
88,15%
826,16%
10
1 318
841
340
-1,61%
5,45%
100,00%
61,52%
66,75%
295,47%
12
1 117
682
822
15,17%
7,27%
100,01%
54,78%
66,43%
290,75%
12
969
677
373
10,80%
6,28%
100,00%
55,84%
64,43%
277,20%
11
954
689
37
5,25%
0,82%
100,00%
54,22%
66,17%
288,45%
10
998
700
-511
-25,25%
-7,07%
100,00%
54,83%
77,33%
420,39%
10
1 335
707
-270
39,36%
-2,56%
100,00%
46,86%
84,59%
625,90%
9
1 064
727
337
-
5,21%
100,00%
68,61%
86,89%
733,56%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva detaljhandel inom affärsområdet inredning och utsmyckning.

Org.nummer
556488-1299
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-06-07
Juridiskt namn
ALMI Företagspartner Halland AB
Länsäte
Halmstad

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Johansson, Erika Magdalena (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Wassberg, Lars Daniel (f. 1980)
Lekmannarevisor
Bertilsson, Hans Christian Bertil (f. 1945)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Keller Wannem, Åsa Birgitta (f. 1973)
Styrelseledamot
Ahlgren, Ulla Marie (f. 1959)
Josander, Sven Mikael (f. 1961)
Forsberg, Hans Karl Fredrik (f. 1964)
Stané Persson, Per Lennart (f. 1967)
Keller Wannem, Åsa Birgitta (f. 1973)
Pousette, Johanna Maria (f. 1974)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).