Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Klostergatan 5, 264 51, LJUNGBYHED
Tel.nummer
0435-440760
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556176-5743
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1973
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
LR System AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
LR System AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Klippan
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,99%
5,46% (2016)
Kassalikviditet
146,83%
133,40% (2016)
Soliditet
52,74%
47,67% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
29
110 241
6 398
3 498
42 416
-
-
5,99%
146,83%
52,74%
29
107 937
5 687
2 910
38 592
0
0
5,46%
133,40%
47,67%
26
78 984
603
428
27 394
0
10 527
0,93%
111,20%
51,22%
26
82 023
314
165
31 123
0
10 670
1,23%
104,14%
43,63%
26
57 372
-3 569
-13
24 215
0
9 948
-5,81%
76,30%
55,11%
26
71 850
22
591
30 383
-
9 783
0,31%
101,56%
53,15%
25
84 002
6 363
3 286
35 484
1 459
7 673
7,89%
175,93%
61,40%
24
73 714
1 757
958
29 364
1 239
7 443
2,59%
148,03%
58,89%
24
76 200
2 562
1 422
29 853
1 169
7 526
3,63%
122,35%
54,43%
25
82 098
-1 708
64
26 574
1 114
8 431
-1,20%
114,32%
54,38%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
110 023
218
6 589
6 398
107 742
195
5 880
5 687
78 894
90
698
603
81 855
168
969
314
57 263
109
-3 351
-3 569
71 672
178
130
22
83 617
385
6 508
6 363
73 316
398
1 466
1 757
76 186
14
2 759
2 562
81 932
166
-1 056
-1 708

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
10 765
31 652
42 417
-
10 968
27 624
38 592
-
8 383
19 011
27 394
-
9 077
22 046
31 123
-
8 915
15 300
24 215
-
8 992
21 391
30 383
-
8 793
26 691
35 484
-
6 809
22 555
29 364
-
7 690
22 163
29 853
-
8 301
18 274
26 575

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
19 119
4 169
0
4 287
14 842
42 417
16 621
2 279
0
5 690
14 003
38 593
13 761
345
0
3 548
9 740
27 394
13 333
314
0
3 840
13 636
31 123
13 168
226
0
1 657
9 165
24 216
13 181
3 803
0
1 208
12 191
30 383
18 190
4 611
0
3 028
9 654
35 483
15 154
2 742
0
2 520
8 948
29 364
14 446
2 312
0
2 866
10 228
29 852
13 124
1 702
0
4 017
7 731
26 574

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
2 000
110 241
-
-
-
-
-
1 000
107 937
-
-
10 527
-
4 601
50
78 984
-
-
10 670
-
4 174
-
82 023
-
-
9 948
-
4 153
-
57 372
-
-
9 783
-
4 101
-
71 850
1 459
-
7 673
-
3 664
5 600
84 002
1 239
-
7 443
-
3 652
250
73 714
1 169
-
7 526
-
3 744
250
76 200
1 114
-
8 431
-
4 192
100
82 098

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
29
3 794
573
7555
2,12%
5,99%
100,00%
15,28%
52,74%
146,83%
29
3 715
559
6650
36,57%
5,46%
100,00%
12,64%
47,67%
133,40%
26
3 034
589
1648
-3,62%
0,93%
100,00%
11,75%
51,22%
111,20%
26
3 148
572
1902
42,95%
1,23%
100,00%
10,27%
43,63%
104,14%
26
2 202
542
-2396
-20,10%
-5,81%
32,40%
10,71%
55,11%
76,30%
26
2 757
534
1216
-14,29%
0,31%
31,80%
12,84%
53,15%
101,56%
25
3 345
516
7544
14,05%
7,89%
32,49%
20,38%
61,40%
175,93%
24
3 055
517
2381
-3,77%
2,59%
29,69%
18,56%
58,89%
148,03%
24
3 174
522
3741
-7,01%
3,63%
29,60%
15,67%
54,43%
122,35%
25
3 277
553
-55
-
-1,20%
28,28%
12,87%
54,38%
114,32%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva måleri, parti- och detaljhandelsförsäljning av färg och kem.tekniska varor, mattor, tapeter, kakel, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556176-5743
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1973-02-15
Juridiskt namn
LR System AB
Länsäte
Klippan

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Lindahl, Per Jonas Patrik (f. 1971)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Jelinek, Peter Daniel (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lindahl, Per-Erik Ludvig (f. 1946)
Styrelseledamot
Lindahl, Per-Erik Ludvig (f. 1946)
Lindahl, Per Jonas Patrik (f. 1971)
Styrelsesuppleant
Lindahl, Monica Birgitta (f. 1952)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).