Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Galaxgatan 19, 238 37, OXIE
Tel.nummer
040-442112
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556682-3091
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2005
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Malmö Ställningsservice AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Malmö Ställningsservice AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Nyckeltal
Vinstmarginal
21,82%
3,24% (2016)
Kassalikviditet
158,80%
153,01% (2016)
Soliditet
45,51%
61,82% (2016)
Bruttovinstmarginal
99,24%
99,45% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
21
57 169
12 441
7 768
29 956
-
-
21,82%
158,80%
45,51%
18
44 016
1 406
864
18 513
0
0
3,24%
153,01%
61,82%
13
50 053
8 182
5 515
23 896
0
5 565
16,48%
151,44%
51,36%
13
32 913
6 275
3 982
14 585
0
6 009
19,15%
197,16%
54,69%
13
17 128
2 307
1 187
8 167
0
4 520
13,47%
113,12%
50,34%
17
16 566
2 382
1 286
6 983
-
5 550
14,52%
162,36%
47,56%
17
13 793
1 579
1 191
5 932
0
5 304
11,61%
142,07%
43,15%
19
14 058
1 649
1 091
5 957
1 114
4 611
11,81%
142,79%
47,29%
18
10 628
804
744
5 151
1 239
3 513
7,60%
137,29%
44,27%
18
11 790
1 916
1 041
4 233
876
3 331
16,33%
138,41%
49,70%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
57 169
-
12 379
12 441
44 016
-
1 232
1 406
50 013
40
8 244
8 182
32 779
134
6 208
6 275
17 124
4
2 216
2 307
16 407
159
2 345
2 382
13 793
-
1 619
1 579
14 028
30
1 650
1 649
10 628
-
805
804
11 790
-
1 872
1 916

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
6 435
23 520
29 955
-
9 181
9 332
18 513
-
8 055
15 841
23 896
-
3 413
11 171
14 584
-
4 364
3 803
8 167
-
1 888
5 095
6 983
-
1 660
4 272
5 932
-
2 056
3 901
5 957
-
1 359
3 792
5 151
-
1 505
2 728
4 233

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
8 274
6 870
-
-
14 811
29 955
8 006
4 408
-
-
6 099
18 513
9 142
4 014
280
-
10 460
23 896
5 627
3 012
280
-
5 666
14 585
2 646
1 879
280
-
3 362
8 167
2 458
1 107
279
-
3 138
6 982
2 172
497
256
-
3 007
5 932
2 381
559
284
-
2 732
5 956
1 891
499
-
-
2 762
5 152
1 546
715
-
-
1 971
4 232

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
7 000
57 169
-
-
-
-
-
2 000
44 016
-
-
5 565
-
2 180
2 000
50 053
-
-
6 009
-
2 231
2 000
32 913
-
-
4 520
-
1 782
1 000
17 128
-
-
5 550
-
2 019
1 000
16 566
-
-
5 304
-
2 071
1 000
13 793
1 114
-
4 611
-
2 095
1 400
14 058
1 239
-
3 513
-
1 728
600
10 628
876
-
3 331
-
1 785
400
11 790

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
21
2 722
686
12379
29,88%
21,82%
99,24%
15,23%
45,51%
158,80%
18
2 445
679
4582
-11,99%
3,24%
99,45%
7,35%
61,82%
153,01%
13
3 847
611
11015
52,58%
16,48%
99,18%
10,76%
51,36%
151,44%
13
2 521
654
7641
91,42%
19,15%
100,00%
16,79%
54,69%
197,16%
13
1 317
490
3672
4,37%
13,47%
100,01%
2,58%
50,34%
113,12%
17
965
458
3133
18,95%
14,52%
100,00%
11,93%
47,56%
162,36%
17
811
437
2348
-1,68%
11,61%
100,00%
9,17%
43,15%
142,07%
19
738
400
2509
31,99%
11,81%
100,00%
8,33%
47,29%
142,79%
18
590
362
1303
-9,86%
7,60%
100,00%
9,69%
44,27%
137,29%
18
655
339
2305
-
16,33%
100,00%
6,42%
49,70%
138,41%

Verksamhet & Status

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska därtill samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag och' eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556682-3091
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2005-06-23
Juridiskt namn
Malmö Ställningsservice AB
Länsäte
Malmö

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Fehland, Hanna Christina (f. 1981)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Jovanovic, Nebojsa Peter (f. 1966)
Styrelseledamot
Jovanovic, Nebojsa Peter (f. 1966)
Jovanovic, Alexander Marco (f. 1990)
Styrelsesuppleant
Stojiljkovic Jovanovic, Danijela (f. 1978)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).