Göteborgs Orienthus AB

Ekonomisk rating (2017)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 13/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Alekärrsgatan 8-10, 415 25, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-465490
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556639-4804
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2003
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Göteborgs Orienthus AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Göteborgs Orienthus AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 13/15: Mycket väl godkänd

I det här företaget är både lönsamheten och den underliggande finansiella styrkan utmärkt. Tillväxten är ok. Genom att öka tillväxttakten kommer bolaget att kraftigt förbättra sitt resultat.

Nyckeltal
Vinstmarginal
1,25%
3,08% (2016)
Kassalikviditet
57,76%
67,48% (2016)
Soliditet
32,02%
36,13% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
54
257 261
3 157
2 597
67 311
1 802
17 926
1,25%
57,76%
32,02%
54
254 246
7 632
4 721
63 457
1 710
16 017
3,08%
67,48%
36,13%
40
231 744
6 143
4 390
61 599
1 707
12 627
2,70%
66,60%
30,94%
40
201 678
3 259
4 377
49 685
1 849
10 494
1,64%
48,78%
32,87%
37
178 602
3 345
2 458
48 678
0
11 529
1,89%
58,18%
32,68%
42
180 278
7 240
3 560
42 254
-
11 847
4,07%
57,72%
35,97%
46
173 490
2 737
2 133
40 459
0
11 442
1,62%
51,01%
29,16%
39
166 875
5 338
3 264
36 130
1 548
7 091
3,23%
63,42%
32,73%
38
156 645
4 421
2 405
33 793
1 478
6 393
2,86%
52,37%
27,68%
33
143 352
4 070
1 536
33 993
1 122
5 460
2,97%
46,69%
19,47%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
254 297
2 964
3 175
3 157
249 354
4 892
7 660
7 632
228 270
3 474
6 142
6 143
200 887
791
2 958
3 259
177 879
723
3 343
3 345
179 041
1 237
7 284
7 240
172 754
736
2 721
2 737
166 426
449
5 351
5 338
156 557
88
4 461
4 421
141 358
1 994
4 075
4 070

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 679
58 633
67 312
-
9 565
53 892
63 457
-
10 339
51 259
61 598
-
12 136
37 549
49 685
-
11 811
36 867
48 678
-
10 515
31 739
42 254
-
10 355
30 105
40 460
-
7 586
28 543
36 129
-
7 994
25 800
33 794
-
8 481
25 512
33 993

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
16 598
6 356
-
-
44 358
67 312
17 500
6 956
-
-
39 001
63 457
14 979
5 231
-
-
41 389
61 599
12 589
4 801
-
-
32 295
49 685
10 212
7 301
-
-
31 165
48 678
9 753
6 980
-
-
25 520
42 253
7 794
5 133
-
-
27 533
40 460
7 661
5 337
-
-
23 131
36 129
5 897
4 430
-
21
23 446
33 794
3 992
3 369
-
1 001
25 631
33 993

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 802
-
17 926
-
8 896
1 250
257 261
1 710
-
16 017
-
7 184
3 500
254 246
1 707
-
12 627
-
5 756
2 200
231 744
1 849
-
10 494
-
4 786
2 000
201 678
-
-
11 529
-
4 632
2 000
178 602
-
-
11 847
-
4 503
2 000
180 278
-
-
11 442
-
4 435
1 600
173 490
1 548
-
7 091
-
3 401
2 000
166 875
1 478
-
6 393
-
3 661
1 500
156 645
1 122
-
5 460
-
2 824
500
143 352

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
54
4 709
536
4415
1,98%
1,25%
100,00%
5,61%
32,02%
57,76%
54
4 618
464
8887
9,24%
3,08%
100,00%
5,97%
36,13%
67,48%
40
5 707
506
7271
13,63%
2,70%
100,00%
4,32%
30,94%
66,60%
40
5 022
430
4050
12,93%
1,64%
19,69%
2,62%
32,87%
48,78%
37
4 808
425
4467
-0,65%
1,89%
19,77%
3,21%
32,68%
58,18%
42
4 263
383
8957
3,64%
4,07%
100,00%
3,47%
35,97%
57,72%
46
3 756
335
4498
3,80%
1,62%
100,00%
1,49%
29,16%
51,01%
39
4 267
303
7304
6,30%
3,23%
17,22%
3,25%
32,73%
63,42%
38
4 120
302
6480
10,75%
2,86%
16,94%
1,50%
27,68%
52,37%
33
4 284
297
5251
-
2,97%
16,99%
-0,08%
19,47%
46,69%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning, design och försäljning av förpackningar och förpackningssystem med huvudsaklig inriktning på thermoformning, samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556639-4804
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2003-03-10
Juridiskt namn
Göteborgs Orienthus AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Appasi, Nader (f. 1954)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Frisk, Lars Magnus (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Appasi, Nader (f. 1954)
Styrelseledamot
Appasi, Nader (f. 1954)
Najdi, Ali (f. 1965)
Styrelsesuppleant
Chahine, Mustapha Haidar (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).