Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Trädgårdsgatan 12, 264 38, KLIPPAN
Tel.nummer
0435-28200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-0928
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Klippans kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Klippans kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Klippan
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,84%
11,32% (2001)
Kassalikviditet
73,30%
37,86% (2001)
Soliditet
47,00%
23,75% (2001)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
757 700
-5 100
124 000
844 600
-
-
6,67%
77,06%
43,59%
-
785 900
5 200
3 500
963 100
-
-
10,63%
51,09%
25,23%
-
789 500
5 200
3 500
963 100
-
-
1,62%
51,09%
25,23%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
271 300
486 400
11 700
-5 100
321 600
464 300
30 600
5 200
321 600
467 900
5 200
5 200

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
678 700
165 900
844 600
-
873 500
89 600
963 100
-
868 400
94 700
963 100

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
368 200
0
19 700
244 800
211 900
844 600
243 000
0
41 600
509 200
169 300
963 100
243 000
0
41 600
509 200
169 300
963 100

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
757 700
-
-
-
-
-
-
785 900
-
-
-
-
-
-
789 500

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
31400
-15,64%
6,67%
-
-16,96%
43,59%
77,06%
-
-
-
72200
0,00%
10,63%
-
-24,78%
25,23%
51,09%
-
-
-
46800
-
1,62%
-
-23,20%
25,23%
51,09%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1408
742 300
-5 500
173 100
711 500
-
-
6,84%
73,30%
47,00%
1339
661 400
1 000
1 000
674 200
-
-
11,32%
37,86%
23,75%
-
710 400
1 000
1 000
674 200
-
-
0,51%
37,86%
23,75%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
217 900
524 400
800
-5 500
197 000
464 400
8 600
1 000
197 000
513 400
1 000
1 000

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
570 100
141 400
711 500
-
625 500
48 700
674 200
-
625 500
48 700
674 200

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
334 400
0
4 600
183 000
189 500
711 500
160 100
0
6 400
385 400
122 300
674 200
160 100
0
6 400
385 400
122 300
674 200

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
742 300
-
-
-
-
-
-
661 400
-
-
-
-
-
-
710 400

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 408
155
-
5400
10,61%
6,84%
-
-22,07%
47,00%
73,30%
1 339
147
-
15000
0,00%
11,32%
-
-37,36%
23,75%
37,86%
-
-
-
7400
-
0,51%
-
-37,36%
23,75%
37,86%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-0928
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Klippans kommun
Länsäte
Klippan

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN37000 Reningsverksamhet | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN42990 Anläggningsarbete, övrigt | SN56100 Restaurang | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN68203 Fastighetsbolag, andra lokaler | SN79900 Turistservice | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532163 Energiprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532166 Handels- & administrationsprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88992 Missbruksvård vuxna, öppen | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN91012 Arkiv | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311920 Motionsanl, -institut, friluftsgård | SN9311930 Simhall | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux | SN8531160 Ekonomiprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).