Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Göteborgsvägen 46, 431 37, MÖLNDAL
Tel.nummer
031-7782200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556587-4541
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ergona AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ergona AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Mölndal
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,32%
1,96% (2016)
Kassalikviditet
100,43%
89,40% (2016)
Soliditet
17,05%
8,67% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
43 269
964
738
11 301
-
-
2,32%
100,43%
17,05%
10
45 293
852
592
13 722
0
0
1,96%
89,40%
8,67%
10
34 521
2 225
1 728
11 232
0
3 572
6,46%
99,18%
23,13%
12
33 441
772
763
8 988
0
3 900
2,34%
75,63%
9,67%
12
29 938
-904
-804
8 162
0
3 460
-2,98%
60,71%
1,30%
12
37 136
407
223
10 176
-
3 800
1,16%
84,81%
9,72%
13
32 180
666
488
16 102
0
4 411
2,08%
87,77%
4,27%
13
19 462
-256
-256
6 103
304
3 131
-1,32%
108,51%
34,95%
13
20 612
-1 061
-1 061
6 468
366
3 434
-5,15%
99,21%
27,98%
13
20 853
-1 117
-977
6 574
366
3 901
-5,36%
77,71%
12,98%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
43 128
141
998
964
45 192
101
881
852
34 521
-
2 228
2 225
33 441
-
782
772
29 908
30
-893
-904
37 037
99
400
407
32 180
-
651
666
19 462
-
-258
-256
20 612
-
-1 073
-1 061
20 853
-
-1 230
-1 117

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
87
11 214
11 301
-
173
13 549
13 722
-
270
10 962
11 232
-
367
8 621
8 988
-
491
7 671
8 162
-
66
10 110
10 176
-
112
15 991
16 103
-
190
5 913
6 103
-
188
6 280
6 468
-
184
6 390
6 574

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 927
-
-
-
9 374
11 301
1 190
-
-
-
12 532
13 722
2 598
-
-
-
8 634
11 232
869
-
-
-
8 119
8 988
106
-
-
-
8 056
8 162
911
100
-
-
9 166
10 177
688
-
-
-
15 414
16 102
2 133
-
-
-
3 970
6 103
1 810
-
-
-
4 657
6 467
853
-
-
-
5 721
6 574

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
43 269
-
-
-
-
-
-
45 293
-
-
3 572
-
1 466
-
34 521
-
-
3 900
-
1 607
-
33 441
-
-
3 460
-
1 460
-
29 938
-
-
3 800
-
1 300
-
37 136
-
-
4 411
-
1 415
-
32 180
304
-
3 131
-
1 225
-
19 462
366
-
3 434
-
1 272
-
20 612
366
-
3 901
-
1 408
-
20 853

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
5 391
719
1095
-4,57%
2,32%
100,00%
4,27%
17,05%
100,43%
10
4 519
543
978
30,91%
1,96%
100,00%
2,25%
8,67%
89,40%
10
3 452
514
2325
3,23%
6,46%
100,00%
6,74%
23,13%
99,18%
12
2 787
474
906
11,81%
2,34%
100,00%
1,50%
9,67%
75,63%
12
2 492
428
-834
-19,25%
-2,98%
100,00%
-1,29%
1,30%
60,71%
12
3 086
440
446
15,09%
1,16%
100,00%
2,55%
9,72%
84,81%
13
2 475
-
651
65,35%
2,08%
-13,65%
1,79%
4,27%
87,77%
13
1 497
-
-258
-5,58%
-1,32%
-19,38%
9,98%
34,95%
108,51%
13
1 586
-
-1073
-1,16%
-5,15%
-20,06%
7,87%
27,98%
99,21%
13
1 604
-
-1230
-
-5,36%
-22,53%
3,21%
12,98%
77,71%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva mark och anläggningsarbeten, svets, smide, och byggnation, tillverkning av verktyg samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556587-4541
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-03-22
Juridiskt namn
Ergona AB
Länsäte
Mölndal

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Kilén, Robert Sven-Olof (f. 1977)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Grinde, Per-Erik Mattias (f. 1974)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Drougge, Lars Gunnar (f. 1965)
Styrelseledamot
Drougge, Lars Gunnar (f. 1965)
Kilén, Robert Sven-Olof (f. 1977)
Åberg, Nicklas Fredrik Christer (f. 1978)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).