Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Berglundavägen 20, 702 36, ÖREBRO
Tel.nummer
019-147700
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556298-8070
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Örebrobärgarna AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Örebrobärgarna AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Örebro
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,89%
10,83% (2016)
Kassalikviditet
140,53%
215,30% (2016)
Soliditet
42,89%
40,31% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
16
18 858
213
439
14 185
-
-
1,89%
140,53%
42,89%
14
18 153
1 844
497
15 730
0
0
10,83%
215,30%
40,31%
13
14 258
1 126
713
11 471
0
4 345
8,84%
140,73%
44,58%
12
13 311
1 238
521
11 976
0
4 526
10,71%
114,92%
37,06%
10
11 896
1 696
572
13 038
0
3 656
16,39%
115,26%
30,24%
10
10 841
1 596
200
10 482
-
3 263
17,19%
87,75%
25,67%
10
9 008
922
286
5 375
0
2 926
12,28%
59,58%
27,13%
10
8 364
934
825
5 198
575
2 099
14,43%
81,88%
15,04%
9
6 172
360
360
4 353
427
1 661
10,29%
64,25%
-0,99%
7
5 435
-758
-758
4 405
175
1 770
-6,94%
41,69%
-9,13%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
18 476
382
211
213
17 903
250
1 938
1 844
14 217
41
1 257
1 126
13 113
198
1 403
1 238
11 548
348
1 892
1 696
10 841
-
1 842
1 596
8 927
81
1 096
922
8 364
-
1 207
934
6 172
-
635
360
5 435
-
-377
-758

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
10 386
3 800
14 186
-
10 552
5 178
15 730
-
7 014
4 457
11 471
-
7 124
4 852
11 976
-
7 616
5 423
13 039
-
7 236
3 246
10 482
-
3 948
1 427
5 375
-
3 391
1 807
5 198
-
3 087
1 267
4 354
-
3 600
805
4 405

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 612
4 451
0
4 418
2 704
14 185
2 593
4 804
0
5 927
2 405
15 729
2 306
3 599
0
2 399
3 167
11 471
1 793
3 392
0
2 570
4 222
11 977
1 739
2 826
0
3 769
4 705
13 039
1 268
1 824
0
3 693
3 699
10 484
1 068
500
0
1 412
2 395
5 375
782
0
0
2 210
2 207
5 199
-43
0
0
2 424
1 972
4 353
-402
0
0
2 877
1 931
4 406

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
420
18 858
-
-
-
-
-
420
18 153
-
-
4 345
-
1 600
210
14 258
-
-
4 526
-
1 418
200
13 311
-
-
3 656
-
1 081
252
11 896
-
-
3 263
-
970
-
10 841
-
-
2 926
-
900
-
9 008
575
-
2 099
-
885
-
8 364
427
-
1 661
-
756
-
6 172
175
-
1 770
-
740
-
5 435

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
16
1 155
451
1153
3,20%
1,89%
100,00%
5,93%
42,89%
140,53%
14
1 279
470
2979
25,93%
10,83%
100,00%
15,49%
40,31%
215,30%
13
1 094
469
1927
8,42%
8,84%
100,00%
9,07%
44,58%
140,73%
12
1 093
507
2264
13,55%
10,71%
100,00%
4,80%
37,06%
114,92%
10
1 155
478
2646
6,52%
16,39%
100,00%
6,22%
30,24%
115,26%
10
1 084
432
2501
21,44%
17,19%
100,00%
-4,18%
25,67%
87,75%
10
893
386
1658
6,73%
12,28%
100,00%
-10,84%
27,13%
59,58%
10
836
360
1590
35,52%
14,43%
100,00%
-4,78%
15,04%
81,88%
9
686
316
1192
13,56%
10,29%
100,00%
-11,42%
-0,99%
64,25%
7
776
390
-5
-
-6,94%
100,00%
-20,72%
-9,13%
41,69%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva åkeri och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556298-8070
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-08-03
Juridiskt namn
Örebrobärgarna AB
Länsäte
Örebro

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Elvin, Bo Lennart Rickard (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Fredriksson, Gösta Lennart Martin (f. 1956)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Pettersson, Bernt Åke Tommy (f. 1954)
Styrelseledamot
Pettersson, Bernt Åke Tommy (f. 1954)
Bülow, Björn Axel (f. 1955)
Ström, Anders Stephan (f. 1965)
Elvin, Bo Lennart Rickard (f. 1966)
Ström, Mats Kenneth (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).