Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Skiftesvägen 10, 563 31, GRÄNNA
Tel.nummer
0390-12100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556275-7723
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1986
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Gränna Taxibuss AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Gränna Taxibuss AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Jönköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
30,07%
29,04% (2016)
Kassalikviditet
399,71%
348,45% (2016)
Soliditet
44,36%
52,07% (2016)
Bruttovinstmarginal
80,61%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
7
8 783
2 576
940
7 726
-
-
30,07%
399,71%
44,36%
7
8 912
2 484
521
6 174
0
0
29,04%
348,45%
52,07%
8
8 916
1 664
1 309
7 715
0
0
19,68%
349,31%
52,36%
9
10 622
1 107
1 093
8 433
-
3 037
11,75%
292,66%
46,79%
10
12 562
1 818
1 387
10 027
0
3 307
15,92%
263,90%
43,78%
13
13 202
2 611
889
11 260
-
4 253
21,67%
273,86%
34,45%
17
17 574
3 887
1 915
7 986
0
6 575
23,22%
323,10%
58,88%
20
11 742
80
246
6 326
509
4 895
1,10%
303,22%
56,07%
17
10 359
871
304
7 047
480
3 855
8,54%
299,85%
55,62%
14
8 948
927
466
5 193
450
3 284
10,46%
405,15%
78,17%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
8 694
89
2 614
2 576
8 725
187
2 531
2 484
8 805
111
1 730
1 664
10 408
214
1 213
1 107
12 413
149
1 968
1 818
12 488
714
2 601
2 611
17 068
506
3 903
3 887
11 713
29
129
80
10 350
9
836
871
8 923
25
820
927

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
744
6 983
7 727
-
658
5 516
6 174
-
1 637
6 078
7 715
-
2 652
5 780
8 432
-
4 171
5 856
10 027
-
6 021
5 239
11 260
-
2 280
5 706
7 986
-
2 375
3 951
6 326
-
3 134
3 913
7 047
-
1 340
3 853
5 193

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 697
2 218
0
2 065
1 747
7 727
758
3 150
0
684
1 583
6 175
1 436
3 338
0
1 200
1 740
7 714
1 327
3 357
0
1 773
1 975
8 432
1 533
3 663
0
2 611
2 219
10 026
1 046
3 632
0
4 669
1 913
11 260
2 957
2 237
0
1 025
1 766
7 985
2 792
968
0
1 262
1 303
6 325
2 946
1 248
0
1 548
1 305
7 047
3 412
830
0
0
951
5 193

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
8 783
-
-
-
-
-
-
8 912
-
-
-
-
-
1 200
8 916
-
-
3 037
-
1 130
1 200
10 622
-
-
3 307
-
1 254
1 300
12 562
-
-
4 253
-
1 665
900
13 202
-
-
6 575
-
2 269
2 800
17 574
509
-
4 895
-
2 070
1 750
11 742
480
-
3 855
-
1 721
400
10 359
450
-
3 284
-
1 581
500
8 948

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
7
1 242
487
3299
-0,36%
30,07%
80,61%
60,23%
44,36%
399,71%
7
1 246
458
3510
-0,91%
29,04%
100,00%
45,08%
52,07%
348,45%
8
1 101
463
2746
-15,40%
19,68%
100,00%
49,27%
52,36%
349,31%
9
1 156
465
2470
-16,15%
11,75%
100,00%
36,56%
46,79%
292,66%
10
1 241
458
3419
-0,60%
15,92%
100,01%
29,30%
43,78%
263,90%
13
961
456
3490
-26,83%
21,67%
100,00%
26,63%
34,45%
273,86%
17
1 004
531
4354
45,72%
23,22%
100,00%
23,08%
58,88%
323,10%
20
586
376
888
13,17%
1,10%
100,00%
22,61%
56,07%
303,22%
17
609
357
1279
15,99%
8,54%
100,00%
25,20%
55,62%
299,85%
14
637
382
1152
-
10,46%
100,00%
32,52%
78,17%
405,15%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva uthyrningsverksamhet avseende maskiner inom den grafiska branschen, handel med fast egendom, konsultverksamhet samt att bolaget äger och förvaltar aktier och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556275-7723
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1986-05-14
Juridiskt namn
Gränna Taxibuss AB
Länsäte
Jönköping

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Polsten, Jan Anders Wilhelm (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Kimmehed, Thomas Jan Anders (f. 1959)
Styrelsesuppleant
Kimmehed, Solweig Deborah (f. 1959)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).