Ahlstrom-Munksjö Paper AB

Ekonomisk rating (2017)

6
Väl godkänd Poäng: 6/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Barnarpsgatan 39 F, 553 33, JÖNKÖPING
Tel.nummer
0531-37600
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556117-9044
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1968
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ahlstrom-Munksjö Paper AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Jönköping
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 6/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är dock godkänd.

Nyckeltal
Vinstmarginal
8,61%
13,39% (2016)
Kassalikviditet
83,32%
82,07% (2016)
Soliditet
24,06%
24,09% (2016)
Bruttovinstmarginal
74,81%
75,65% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
444
1 029 931
71 952
-2 053
766 506
6 400
192 609
8,61%
83,32%
24,06%
408
959 816
112 138
-3 225
756 618
2 066
173 081
13,39%
82,07%
24,09%
380
906 215
68 855
-3 245
697 490
2 429
162 145
9,27%
57,41%
26,85%
369
858 557
47 270
-4 158
666 463
2 466
151 917
7,77%
53,87%
28,47%
368
842 524
6 871
-3 867
528 218
0
151 128
2,31%
92,98%
36,71%
384
812 248
-11 166
1 420
501 611
0
147 451
0,63%
111,07%
39,83%
410
862 919
-8 088
-416
552 179
0
143 462
0,88%
134,41%
35,47%
390
855 566
29 855
-3 442
556 209
0
138 895
4,90%
110,07%
34,25%
386
820 219
57 892
-7 897
539 728
0
136 908
8,47%
74,59%
35,73%
394
834 423
28 465
-3 571
584 586
0
133 755
4,89%
77,18%
35,23%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 006 444
23 487
83 139
71 952
947 463
12 353
121 959
112 138
898 908
7 307
77 440
68 855
841 996
16 561
60 237
47 270
842 524
-
13 921
6 871
812 248
-
-3 184
-11 166
862 919
-
-1 230
-8 088
855 566
-
39 906
29 855
820 219
-
67 972
57 892
834 423
-
38 695
28 465

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
386 585
379 921
766 506
-
393 642
362 976
756 618
-
393 673
303 817
697 490
-
386 752
279 711
666 463
-
270 569
257 649
528 218
-
268 945
232 666
501 611
-
266 708
285 471
552 179
-
266 196
290 013
556 209
-
280 963
258 765
539 728
-
307 495
277 091
584 586

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
63 104
155 518
67 770
180 284
299 830
766 506
65 159
150 149
65 922
180 284
295 104
756 618
68 385
152 450
64 500
75 000
337 155
697 490
71 630
151 392
63 973
59 319
320 149
666 463
75 787
151 444
57 575
79 194
164 218
528 218
79 655
154 052
56 432
77 944
133 528
501 611
78 235
150 817
57 049
126 173
139 905
552 179
78 651
143 422
52 093
118 409
163 634
556 209
82 093
141 979
51 869
58 762
205 025
539 728
89 990
148 688
52 674
90 992
202 242
584 586

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
6 400
4 643
192 609
-
83 023
-
1 029 931
2 066
517
173 081
-
74 813
-
959 816
2 429
-
162 145
-
68 351
-
906 215
2 466
749
151 917
-
62 509
-
858 557
-
-
151 128
-
61 790
-
842 524
-
-
147 451
-
60 500
-
812 248
-
-
143 462
-
59 842
-
862 919
-
-
138 895
-
55 605
-
855 566
-
-
136 908
-
55 676
-
820 219
-
-
133 755
-
53 282
-
834 423

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
444
2 267
639
199314
6,23%
8,61%
74,81%
7,96%
24,06%
83,32%
408
2 322
616
235334
5,40%
13,39%
75,65%
7,16%
24,09%
82,07%
380
2 366
613
187547
6,76%
9,27%
74,82%
-3,71%
26,85%
57,41%
369
2 282
588
164753
-0,06%
7,77%
74,15%
-4,80%
28,47%
53,87%
368
2 289
579
110270
3,73%
2,31%
66,29%
11,09%
36,71%
92,98%
384
2 115
539
90891
-5,87%
0,63%
67,49%
12,21%
39,83%
111,07%
410
2 105
495
91857
0,86%
0,88%
65,82%
16,87%
35,47%
134,41%
390
2 194
499
131533
4,31%
4,90%
70,49%
14,77%
34,25%
110,07%
386
2 125
499
164618
-1,70%
8,47%
73,47%
6,55%
35,73%
74,59%
394
2 118
475
132081
-
4,89%
72,36%
8,97%
35,23%
77,18%

Verksamhet & Status

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att tillverka och försälja rostfria svetsade rör och rördelar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556117-9044
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1968-06-24
Juridiskt namn
Ahlstrom-Munksjö Paper AB
Länsäte
Jönköping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Bergquist, Anna (f. 1980)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Hjerpe, Martin (f. 1982)
Huvudansvarig revisor
Bengtsson, Niclas (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Åström, Jan Oliver (f. 1956)
Styrelseledamot
Åström, Jan Oliver (f. 1956)
Lantos, Stefan (f. 1964)
Aaltonen-Forsell, Pia Alexandra (f. 1974)
Elving, Peter Andreas (f. 1976)
Weiland, Mike (f. 1977)
Styrelsesuppleant
Krave, Annika Sofia (f. 1971)
Caisan, Petru-Daniel (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).