Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Hannebergsgatan 33 3tr, 171 68, SOLNA
Tel.nummer
08-18172100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556368-7051
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Shopex Marketing AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Shopexx i Uppsala AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Uppsala
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-126,32% (2016)
Kassalikviditet
266,06%
182,01% (2016)
Soliditet
69,39%
57,43% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
7
4 741
121
-131
903
0
1 827
4,23%
139,35%
28,24%
21
13 070
-68
-55
6 783
0
5 772
1,19%
61,16%
5,68%
13
16 726
24
-30
6 254
515
3 603
1,81%
54,92%
7,04%
7
16 722
-690
-513
7 525
560
2 019
-3,01%
86,59%
6,26%
7
20 026
234
162
5 417
595
1 750
1,95%
91,34%
18,17%
6
18 109
30
10
6 980
593
1 753
0,99%
84,83%
11,79%
18
24 797
-1 118
-837
6 219
786
3 834
-3,94%
75,51%
13,07%
17
33 152
74
23
9 400
645
4 163
0,94%
93,08%
17,50%

Resultaträkning (tkr)

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 996
745
168
121
11 804
1 266
141
-68
13 701
3 025
207
24
15 823
899
-595
-690
19 125
901
234
234
17 144
965
-6
30
24 596
201
-1 172
-1 118
33 042
110
76
74

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
903
903
-
2 870
3 913
6 783
-
3 061
3 193
6 254
-
1 417
6 108
7 525
-
1 368
4 049
5 417
-
1 757
5 223
6 980
-
2 137
4 082
6 219
-
2 262
7 138
9 400

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
255
0
0
0
648
903
385
0
0
0
6 398
6 783
440
0
0
0
5 814
6 254
471
0
0
0
7 054
7 525
984
0
0
0
4 433
5 417
823
0
0
0
6 157
6 980
813
0
0
0
5 406
6 219
1 645
0
86
0
7 669
9 400

Löner & utdelning (tkr)

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1 827
-
554
-
4 741
-
-
5 772
-
1 865
-
13 070
515
-
3 603
-
1 493
-
16 726
560
-
2 019
-
982
-
16 722
595
-
1 750
-
966
-
20 026
593
-
1 753
-
969
-
18 109
786
-
3 834
-
1 768
-
24 797
645
-
4 163
-
1 647
-
33 152

Nyckeltal

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
7
571
425
246
-66,15%
4,23%
100,00%
6,38%
28,24%
139,35%
21
562
375
521
-13,85%
1,19%
100,00%
-21,05%
5,68%
61,16%
13
1 054
453
374
-13,41%
1,81%
100,00%
-19,13%
7,04%
54,92%
7
2 260
540
-593
-17,27%
-3,01%
100,00%
-5,98%
6,26%
86,59%
7
2 732
493
239
11,56%
1,95%
100,00%
-2,01%
18,17%
91,34%
6
2 857
577
4
-30,30%
0,99%
100,00%
-5,45%
11,79%
84,83%
18
1 366
373
-1148
-25,56%
-3,94%
100,00%
-5,38%
13,07%
75,51%
17
1 944
416
188
-
0,94%
100,00%
-1,61%
17,50%
93,08%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
124
119
119
539
0
-
-
266,06%
69,39%
0
22
-24
-24
444
0
0
-126,32%
182,01%
57,43%
1
4 179
145
-107
890
0
409
5,56%
129,30%
31,35%
4
12 454
-68
-55
5 974
0
1 558
1,20%
54,17%
6,46%
7
16 414
17
-36
5 538
515
1 853
1,81%
39,53%
7,96%
7
16 722
-689
-512
7 509
560
2 019
-3,00%
85,21%
6,35%
7
20 026
229
158
5 422
595
1 750
1,92%
89,19%
18,24%
6
17 874
14
1
6 828
593
1 703
0,90%
82,91%
12,19%
11
21 716
-1 145
-631
5 635
786
2 287
-4,60%
71,67%
14,75%
10
30 029
92
14
8 987
645
2 494
1,08%
91,67%
18,71%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
124
119
119
19
3
-24
-24
3 434
745
163
145
11 188
1 266
77
-68
13 294
3 120
192
17
15 823
899
-594
-689
19 125
901
229
229
16 964
910
-22
14
21 716
-
-1 200
-1 145
30 015
14
92
92

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
100
439
539
-
100
344
444
-
100
790
890
-
2 947
3 027
5 974
-
3 523
2 015
5 538
-
1 517
5 992
7 509
-
1 468
3 954
5 422
-
1 857
4 971
6 828
-
2 192
3 443
5 635
-
2 352
6 635
8 987

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
374
0
0
0
165
539
255
0
0
0
189
444
279
0
0
0
611
890
386
0
0
0
5 588
5 974
441
0
0
0
5 097
5 538
477
0
0
0
7 032
7 509
989
0
0
0
4 433
5 422
832
0
0
0
5 996
6 828
831
0
0
0
4 804
5 635
1 442
307
0
0
7 238
8 987

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
124
-
-
-
-
-
-
22
-
-
409
-
165
-
4 179
-
-
1 558
-
650
-
12 454
515
-
1 853
-
1 006
-
16 414
560
-
2 019
-
982
-
16 722
595
-
1 750
-
966
-
20 026
593
-
1 703
-
959
-
17 874
786
-
2 287
-
1 364
-
21 716
645
-
2 494
-
1 135
-
30 029

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
119
-100,00%
-
-
-
69,39%
266,06%
-
-
-
-24
-99,45%
-126,32%
100,00%
815,79%
57,43%
182,01%
1
3 434
795
225
-69,31%
5,56%
100,00%
5,21%
31,35%
129,30%
4
2 797
537
327
-15,84%
1,20%
100,00%
-22,89%
6,46%
54,17%
7
1 899
494
338
-15,98%
1,81%
100,00%
-23,18%
7,96%
39,53%
7
2 260
540
-592
-17,27%
-3,00%
100,00%
-6,57%
6,35%
85,21%
7
2 732
493
234
12,74%
1,92%
100,00%
-2,50%
18,24%
89,19%
6
2 827
565
-12
-21,88%
0,90%
100,00%
-6,04%
12,19%
82,91%
11
1 974
418
-1176
-27,65%
-4,60%
100,00%
-6,27%
14,75%
71,67%
10
3 002
481
118
-
1,08%
100,00%
-2,01%
18,71%
91,67%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med maskiner och maskinutrustningar samt utöva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556368-7051
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-08-18
Juridiskt namn
Shopexx i Uppsala AB
Länsäte
Uppsala

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Folkesson, Erik Gunnar (f. 1952)
Revisorssuppleant
Eriksson, Sten Åke (f. 1968)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Grönberg, Karl Erik (f. 1943)
Styrelseledamot
Grönberg, Karl Erik (f. 1943)
Tipner, Lars Roland (f. 1951)
Styrelsesuppleant
Tipner, Jan Erik (f. 1960)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).