Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Tegnérgatan 8, 113 58, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-12032200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556763-1048
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2008
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag InvestmentAB Kybele
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hestia Fastighetsförvaltning AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
12,68%
11,70% (2016)
Kassalikviditet
121,23%
132,24% (2016)
Soliditet
17,98%
24,98% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
114
110 592
13 768
535
56 593
0
48 239
12,68%
121,23%
17,98%
119
109 243
12 589
1 170
38 609
0
46 493
11,70%
132,24%
24,98%
113
103 480
8 734
898
37 531
0
45 471
8,53%
125,47%
22,58%
99
106 783
8 248
1 728
35 778
0
40 443
7,75%
122,16%
21,17%
91
120 135
7 039
5 477
27 132
0
36 558
5,97%
117,79%
21,55%
66
87 316
5 139
-80
26 832
0
25 780
6,12%
108,10%
1,38%
51
69 958
5 637
3 866
26 590
-
15 901
8,09%
123,23%
29,90%
22
46 497
4 015
2 938
12 119
1 132
6 786
8,70%
148,44%
33,70%
13
20 590
1 439
1 046
8 108
1 169
4 723
7,15%
114,51%
14,13%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
109 986
606
13 946
13 768
108 481
762
12 681
12 589
102 956
524
8 763
8 734
106 783
-
8 136
8 248
120 135
-
7 167
7 039
87 316
-
5 306
5 139
69 958
-
6 690
5 637
46 497
-
4 057
4 015
20 590
-
1 459
1 439

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
322
56 272
56 594
-
303
38 306
38 609
-
1 071
36 460
37 531
-
1 326
34 453
35 779
-
2 060
25 072
27 132
-
3 092
23 740
26 832
-
3 620
22 970
26 590
-
954
11 166
12 120
-
688
7 420
8 108

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
10 177
0
0
0
46 416
56 593
9 643
0
0
0
28 967
38 610
8 473
0
0
0
29 058
37 531
7 575
0
0
0
28 203
35 778
5 847
0
0
0
21 285
27 132
370
0
0
4 500
21 961
26 831
7 950
0
0
0
18 640
26 590
4 084
0
0
513
7 522
12 119
1 146
0
0
482
6 480
8 108

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
48 239
-
20 246
-
110 592
-
-
46 493
-
19 581
-
109 243
-
-
45 471
-
18 271
-
103 480
-
-
40 443
-
15 973
-
106 783
-
-
36 558
-
14 171
-
120 135
-
-
25 780
-
10 972
-
87 316
-
-
15 901
-
6 680
7 500
69 958
1 132
-
6 786
-
3 291
-
46 497
1 169
-
4 723
-
2 322
-
20 590

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
114
965
624
14074
1,39%
12,68%
100,00%
8,96%
17,98%
121,23%
119
912
575
13115
5,37%
11,70%
100,00%
8,61%
24,98%
132,24%
113
911
587
9405
-3,58%
8,53%
100,00%
7,19%
22,58%
125,47%
99
1 079
590
8942
-11,11%
7,75%
100,00%
5,85%
21,17%
122,16%
91
1 320
582
8051
37,59%
5,97%
100,00%
3,15%
21,55%
117,79%
66
1 323
582
6127
24,81%
6,12%
100,00%
2,04%
1,38%
108,10%
51
1 372
461
7089
50,46%
8,09%
100,00%
6,19%
29,90%
123,23%
22
2 114
527
4190
125,82%
8,70%
100,00%
7,84%
33,70%
148,44%
13
1 584
657
1492
-
7,15%
100,00%
4,57%
14,13%
114,51%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva reparation och underhåll av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556763-1048
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2008-08-04
Juridiskt namn
Hestia Fastighetsförvaltning AB
Länsäte
Stockholm

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Isaksson, Per Gunnar (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Meyer, Lars Anders (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Björkqvist, Stefan John (f. 1973)
Styrelsesuppleant
Isaksson, Per Gunnar (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).