Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Östra Torggatan 3, 643 30, VINGÅKER
Tel.nummer
0151-525400
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556599-4885
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Vingåkers Vårdcentral AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Vingåkers Vårdcentral AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Vingåker
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,55%
3,04% (2016)
Kassalikviditet
76,35%
76,46% (2016)
Soliditet
28,68%
25,88% (2016)
Bruttovinstmarginal
81,05%
82,14% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
24
35 299
499
375
10 088
-
-
1,55%
76,35%
28,68%
25
33 571
918
630
10 924
0
0
3,04%
76,46%
25,88%
22
33 541
1 541
896
11 225
0
9 213
5,19%
103,03%
25,39%
22
32 555
135
1 220
10 581
0
8 344
1,06%
103,05%
28,52%
24
32 000
329
184
11 664
0
11 490
1,74%
125,35%
30,67%
24
31 280
1 566
1 130
12 378
-
11 440
5,71%
112,55%
32,32%
22
29 887
596
403
7 251
0
8 781
2,01%
123,67%
41,83%
31
46 167
-544
0
8 047
1 398
14 673
-1,18%
108,80%
44,23%
28
31 296
1 588
864
8 813
904
10 187
5,08%
166,97%
54,83%
26
30 056
414
131
8 603
643
9 765
1,41%
142,31%
50,31%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
35 270
29
545
499
33 390
181
1 010
918
33 365
176
1 732
1 541
32 183
372
291
135
30 941
1 059
493
329
30 450
830
1 706
1 566
29 749
138
441
596
46 107
60
-803
-544
31 296
-
1 385
1 588
30 054
2
310
414

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
6 188
3 900
10 088
-
6 436
4 489
10 925
-
6 582
4 643
11 225
-
6 851
3 730
10 581
-
7 077
4 586
11 663
-
8 225
4 153
12 378
-
1 748
5 503
7 251
-
3 500
4 548
8 048
-
2 899
5 914
8 813
-
3 043
5 560
8 603

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 505
498
0
2 077
5 007
10 087
2 439
498
0
2 171
5 816
10 924
2 459
502
0
3 807
4 457
11 225
2 923
121
0
3 995
3 542
10 581
2 400
1 509
0
4 183
3 570
11 662
2 884
1 432
0
4 371
3 690
12 377
1 920
1 427
0
0
3 904
7 251
2 468
1 399
0
0
4 180
8 047
3 281
1 989
0
0
3 542
8 812
3 065
1 619
0
11
3 907
8 602

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
35 299
-
-
-
-
-
300
33 571
-
-
9 213
-
3 453
650
33 541
-
-
8 344
-
3 289
262
32 555
-
-
11 490
-
4 759
-
32 000
-
-
11 440
-
4 671
135
31 280
-
-
8 781
-
3 710
166
29 887
1 398
-
14 673
-
7 380
-
46 167
904
-
10 187
-
5 036
-
31 296
643
-
9 765
-
4 683
-
30 056

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
24
1 470
601
851
5,63%
1,55%
81,05%
-3,14%
28,68%
76,35%
25
1 336
540
1296
0,07%
3,04%
82,14%
-3,97%
25,88%
76,46%
22
1 517
589
2001
3,67%
5,19%
83,26%
0,56%
25,39%
103,03%
22
1 463
548
576
4,01%
1,06%
83,17%
0,58%
28,52%
103,05%
24
1 289
718
806
1,61%
1,74%
80,22%
3,28%
30,67%
125,35%
24
1 269
727
1935
2,36%
5,71%
82,84%
1,52%
32,32%
112,55%
22
1 352
587
570
-35,48%
2,01%
82,59%
5,37%
41,83%
123,67%
31
1 487
809
-700
47,33%
-1,18%
100,00%
0,80%
44,23%
108,80%
28
1 118
611
1605
4,13%
5,08%
86,35%
7,58%
54,83%
166,97%
26
1 156
621
450
-
1,41%
87,48%
5,50%
50,31%
142,31%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva fordonsverkstad, försäljning av reservdelar och biltillbehör, rekonditionering och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556599-4885
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-11-06
Juridiskt namn
Vingåkers Vårdcentral AB
Länsäte
Vingåker

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Björling, Linda Christin (f. 1975)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Olsson, Stefan Karl-Erik (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Rosén, Sven Erik (f. 1945)
Styrelseledamot
Siklosi, M B Marlene I G (f. 1944)
Rosén, Sven Erik (f. 1945)
Filén, Fritz Magnus (f. 1964)
Björling, Linda Christin (f. 1975)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).