Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Torngatan 4, 343 31, ÄLMHULT
Tel.nummer
0476-14747
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556500-9346
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Björknerts Klimatteknik AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Björknerts Klimatteknik AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Älmhult
Nyckeltal
Vinstmarginal
8,21%
7,52% (2016)
Kassalikviditet
343,10%
240,50% (2016)
Soliditet
61,53%
55,92% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
14 358
1 151
704
5 621
-
-
8,21%
343,10%
61,53%
6
9 407
686
393
5 119
0
0
7,52%
240,50%
55,92%
6
7 001
534
373
3 667
0
1 637
7,91%
376,66%
71,79%
6
7 205
244
147
3 402
0
1 741
3,55%
336,42%
65,25%
6
7 357
323
286
3 352
0
1 590
4,58%
321,45%
66,59%
6
8 547
334
250
3 704
-
1 952
4,13%
212,17%
53,53%
6
8 785
298
175
3 283
360
1 435
3,62%
196,73%
59,16%
5
8 120
443
314
2 982
340
1 125
5,70%
238,69%
57,82%
5
7 357
503
271
3 104
300
1 073
7,10%
137,88%
45,13%
5
8 407
352
260
2 509
326
965
4,39%
157,44%
41,46%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
14 170
188
1 163
1 151
9 198
209
690
686
6 817
184
539
534
7 205
-
248
244
7 357
-
329
323
8 547
-
261
334
8 785
-
318
298
8 120
-
463
443
7 357
-
522
503
8 407
-
365
352

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
146
5 475
5 621
-
53
5 066
5 119
-
77
3 591
3 668
-
23
3 379
3 402
-
41
3 311
3 352
-
134
3 570
3 704
-
300
2 983
3 283
-
315
2 666
2 981
-
422
2 682
3 104
-
453
2 055
2 508

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 673
1 007
-
470
1 471
5 621
2 270
760
-
237
1 852
5 119
2 177
584
-
110
797
3 668
1 804
533
-
255
810
3 402
1 857
481
-
184
830
3 352
1 571
528
-
249
1 356
3 704
1 521
540
-
-
1 223
3 284
1 345
486
-
280
871
2 982
1 032
473
-
-
1 600
3 105
761
358
-
321
1 069
2 509

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
500
14 358
-
-
-
-
-
300
9 407
-
-
1 637
-
559
300
7 001
-
-
1 741
-
626
-
7 205
-
-
1 590
-
500
200
7 357
-
-
1 952
-
699
-
8 547
360
-
1 435
-
618
200
8 785
340
-
1 125
-
464
-
8 120
300
-
1 073
-
440
-
7 357
326
-
965
-
518
-
8 407

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
2 362
475
1185
54,06%
8,21%
100,00%
28,26%
61,53%
343,10%
6
1 533
445
706
34,93%
7,52%
100,00%
34,94%
55,92%
240,50%
6
1 136
375
552
-5,39%
7,91%
100,00%
40,99%
71,79%
376,66%
6
1 201
374
267
-2,07%
3,55%
100,00%
35,66%
65,25%
336,42%
6
1 226
355
402
-13,92%
4,58%
100,01%
33,72%
66,59%
321,45%
6
1 425
430
357
-2,71%
4,13%
43,86%
25,90%
53,53%
212,17%
6
1 464
409
440
8,19%
3,62%
45,13%
20,03%
59,16%
196,73%
5
1 624
394
570
10,37%
5,70%
42,41%
22,11%
57,82%
238,69%
5
1 471
368
625
-12,49%
7,10%
44,92%
14,71%
45,13%
137,88%
5
1 681
367
463
-
4,39%
38,60%
11,73%
41,46%
157,44%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva restaurang samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556500-9346
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-12-08
Juridiskt namn
Björknerts Klimatteknik AB
Länsäte
Älmhult

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Lindström, Eva Pernilla (f. 1969)
Revisorssuppleant
Crona, Sven Anders Tomas (f. 1953)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Björknert, Per-Olof Magnus (f. 1965)
Styrelsesuppleant
Björknert, Rosa Iréne Laila (f. 1943)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).