Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sjöuddevägen 5, 352 46, VÄXJÖ
Tel.nummer
0470-15135
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556403-7413
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Råab Bärgnings AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Växjö
Nyckeltal
Vinstmarginal
21,96%
11,23% (2016)
Kassalikviditet
215,90%
262,00% (2016)
Soliditet
47,28%
50,38% (2016)
Bruttovinstmarginal
74,75%
75,38% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
7
11 358
2 157
646
8 972
-
-
21,96%
215,90%
47,28%
7
9 269
972
716
6 084
0
0
11,23%
262,00%
50,38%
6
8 689
910
732
6 470
0
2 295
11,43%
237,31%
43,46%
6
8 976
1 195
637
8 453
0
2 344
15,04%
401,58%
60,45%
6
9 093
1 154
865
7 170
658
1 542
14,42%
308,61%
58,41%
6
9 318
938
772
7 385
600
1 446
11,91%
173,44%
44,60%
6
8 220
-204
249
6 733
600
1 290
0,10%
116,17%
38,82%
6
8 912
1 177
462
9 130
594
1 250
16,65%
108,68%
35,00%
6
7 701
393
309
7 671
540
1 127
7,63%
83,17%
30,09%
6
7 072
795
77
10 082
496
880
16,60%
85,21%
20,05%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
10 133
1 225
2 225
2 157
9 177
92
1 031
972
8 518
171
889
910
8 591
385
1 287
1 195
8 709
384
1 248
1 154
9 286
32
1 099
938
8 064
156
-2
-204
8 343
569
1 387
1 177
7 657
44
580
393
7 006
66
1 140
795

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 426
3 545
8 971
-
2 416
3 668
6 084
-
2 590
3 880
6 470
-
3 133
5 321
8 454
-
2 402
4 768
7 170
-
4 140
3 245
7 385
-
4 879
1 854
6 733
-
6 200
2 929
9 129
-
5 660
2 011
7 671
-
6 614
3 468
10 082

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 592
3 397
0
2 340
1 642
8 971
1 446
2 076
0
1 163
1 400
6 085
1 230
2 028
0
1 577
1 635
6 470
3 498
2 066
0
1 564
1 325
8 453
2 861
1 701
0
1 063
1 545
7 170
1 997
1 662
0
1 856
1 871
7 386
1 224
1 782
0
2 131
1 596
6 733
1 375
2 334
0
2 727
2 695
9 131
913
1 789
0
2 551
2 418
7 671
604
1 817
0
3 591
4 070
10 082

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
11 358
-
-
-
-
-
500
9 269
-
-
2 295
-
883
500
8 689
-
-
2 344
-
749
-
8 976
658
-
1 542
-
683
-
9 093
600
-
1 446
-
634
-
9 318
600
-
1 290
-
607
-
8 220
594
-
1 250
-
575
-
8 912
540
-
1 127
-
549
-
7 701
496
-
880
-
479
-
7 072

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
7
1 448
557
3997
10,42%
21,96%
74,75%
18,78%
47,28%
215,90%
7
1 311
556
2154
7,74%
11,23%
75,38%
24,71%
50,38%
262,00%
6
1 420
532
2220
-0,85%
11,43%
72,12%
26,36%
43,46%
237,31%
6
1 432
520
2794
-1,35%
15,04%
100,00%
46,51%
60,45%
401,58%
6
1 452
487
2986
-6,21%
14,42%
73,09%
37,01%
58,41%
308,61%
6
1 548
450
3211
15,15%
11,91%
73,07%
14,80%
44,60%
173,44%
6
1 344
421
2301
-3,34%
0,10%
100,00%
3,20%
38,82%
116,17%
6
1 391
410
3402
8,96%
16,65%
74,23%
2,80%
35,00%
108,68%
6
1 276
373
2385
9,29%
7,63%
72,04%
-5,32%
30,09%
83,17%
6
1 168
313
2555
-
16,60%
72,40%
-8,59%
20,05%
85,21%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av resor.

Org.nummer
556403-7413
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-08-09
Juridiskt namn
Råab Bärgnings AB
Länsäte
Växjö

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Olsson, Tord Arne Ragnar (f. 1957)
Revisorssuppleant
Fälton Björkman, Maria Helena (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Mattsson, Lars Mathias (f. 1978)
Styrelsesuppleant
Samuelsson, Hanna Karin Maria (f. 1978)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).